Heeft u meer gegevens
Mail me Klik hier !
 
uitgaande van mijn stamboom lijn ! (Blad 0)

Laatst bijgewerkt op : 07-11-2011 !
Bronnen zijn : Sint Anna Leen , Tresoar , Familysearch , Haitsma`s
en andere uit deze stamboom !


N = Naam , G = Geboren , O = Overleden , L = Leeftijd , H = Huwelijk ,
B = Beroep , D = Dochter , Z = Zoon , d = gedoopt


Generatie 1 : Sybe +/- 1515 trouwde met ? en kreeg een kind : Hessel
Generatie 2 : Hessel +/- 1540 trouwde met ? en kregen
.....................kinderen : Bauke en
Pier Hessels zie Blad 15
Generatie 3 : Bauke +/- 1565 trouwde met Stijn Gerrits en kregen
.....................kinderen : Hessel en Gerrit
Generatie 4 : Hessel +/- 1594 trouwde en kregen
.....................kinderen : Sybe , Jelger , Gerrit , Durk , in Minnertsga
Generatie 5 : Sybe +/- 1620 trouwde met Griet Tyaerds op 29-11-1657
in Sexbierum en kregen kinderen : Sybe , Bauke , Dirk , Intse .
Sybe nam de naam Haytsma aan ! ( Wordt later Haitsma )
***********Voor Sybe Sybes Haytsma zie nu nr 1************
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
1 : Generatie 6
N : Sybe Sybes Haytsma
G : +/-1669
O : v 1715
L : 46 Jaar
H : +/- 1690 te Exmorra
B : Boer te Exmorra
1
N : Hinke Sybrens
G : ?
O : ?
L : ?
H : +/- 1690 te Exmorra
D : Doutien - d. 1700 volg 1-1
Z : Outger - d : 02-03-1690 in Exmorra/Allingewier
Z : Sybren - d. 1705 Blad 1
Z : Bauke : G.1693 volg 2
2 : Generatie 7
N : Bauke Sybes Haytsma
G : +/- 1693 te Exmorra
O : ?
L : ?
H : +/-1720
B : ?
2
N : mrs. Bauke Sybes
G : +/-1697
O : ?
L : ?
H : +/-1720
Z : Sybe - G. 1720 Blad 2
Z : Sjerp - G. 1723 volg 3
3 : Generatie 8
N : Sjerp Baukes Haitsma
G : 1723 te Exmorra
O : 1788 te Allingawier
L : 65 Jaar
H : 08-12-1748 te Exmorra
B : Arbeider/Boer
3
1e N : Ymkjen Tjaerds ??
2e N : Aukjen Jacobs
G : 1725
O : 24-08-1808 te Allingawier
L : 83 jaar
H : 08-12-1748
D : Akke - G. 03-08-1749
- - - - - - - - O : ?
D : Joukjen - G. 01-11-1750 volg 3-1
D : Akke - G. 17-09-1758 volg 3-2
D : Doutjen - G. 28-12-1760 volg 3-3
D : Gretske - G. 1766 volg 3-4
D : Trijntje - G. 1770 volg 3-5
Z : Bauke - G. 11-06-1753 Blad 3
Z : Jacob (Japik) - G. 1755 Blad 4
Z : Ynse - G. 07-01-1764 volg 4
4 : Generatie 9
N : Ynse Sjerps Haitsma
G : 07-01-1764 te Allingawier
O : 15-06-1826 te Wonseradeel
L : 62 jaar
H : 01-03-1789 te Allingawier
B : ?
4
N : Akke Alles de Boer
G : 28-08-1767 te Allingawier
O : 16-12-1856 te Makkum
L : 88 jaar
H : 01-03-1789 te Allingawier
Dochter van Alle Ruurds de Boer
en Trijntje Cornelis
D : Aukje - G. 16-02-1790 volg 4-1
D : Trijntje - G. 04-06-1791 volg 4-2
D : Dieuwke - G. 23-11-1792 volg 4-3
D : Corneliske -G. 11-02-1794 volg 4-4
D : Rinskje - G. 17-07-1795 volg 4-5
D : Joukjen - G. 22-03-1798 volg 4-6
D : Ymkjen - G. 02-10-1799 volg 4-7
D : Jantje - G. 23-07-1802 volg 4-8
D : Gretske - G. 16-11-1806
- - - - - - - - - - O : 08-04-1826
D : Ruudtje - G. 22-09-1808 volg 4-9
Z : Alle - G. 01-03-1801 Blad 5
Z : Ruurd - G. 30-10-1808
- - - - - - - - O : 1810
Z : Sjerp - G. 26-03-1797 volg 5
5 : Generatie 10
N : Sjerp Ynses Haitsma
G : 11-03-1797 te Wons
O : 21-12-1870 te wonseradeel
L : 73 jaar
H : 25-04-1818 te wonseradeel
B : ?
5
N : Fokje Johans van Abbema
G : 03-07-1798 te Schraard, (Wons)
O : 23-11-1873 te Wonseradeel
L : 74 jaar
H : 25-04-1818 te wonseradeel
Dochter van Johan Broers van Abbema en Idske Fokkes
D : Idske - G. 28-10-1818 volg 5-1
D : Akke - G. 06-02-1821 volg 5-2
D : Tetje - G. 07-05-1833
- - - - - - - - O : 29-06-1835
Z : Ynse - G. 26-01-1823 Blad 6
Z : Broer - G. 25-05-1828 Blad 7
Z : Ruurd - G. 02-01-1829 Blad 8
Z : Oepke - G. 16-11-1839 Blad 9
Z : Johan - G. 26-10-1824 volg 6
6 : Generatie 11
N : Johan Sjerps Haitsma
G : 24-10-1824 te Wonseradeel
O : 17-11-1874 te Exmorra
L : 50 jaar
H : 15-02-1851 te Wonseradeel
B : ?
6
N : Riemkje Romkes Feenstra
G : 28-02-1827 te Wonseradeel
O : 08-10-1874 te Wonseradeel
L : 47 jaar
H : 15-02-1851 te wonseradeel
Dochter van Romke Uilkes Feenstra
en Antje Jans Martens
D : Antje - G. 03-01-1852 volg 6-1
D : Fokje - G. 15-01-1856
- - - - - - - - O : 24-01-1856
D : Fokje - G. 05-02-1862
- - - - - - - - O : 03-05-1868
Z : Romke - G. 27-12-1850
- - - - - - - - - O : 27-03-1851
Z : Romke - G. 02-10-1857
- - - - - - - - - O : 18-12-1857
Z : Romke - G. 18-07-1864 Blad 10
Z : Jan - G. 16-08-1866 volg 20
Z : Sjerp - G. 19-11-1854 volg 7
7 : Generatie 12
N : Sjerp Johans Haitsma
G : 18-11-1854 te Exmorra
O : 05-04-1938 te Wons
L : 83 jaar
H : 11-05-1878 te Wonseradeel
B : Veehouder te Wons
7
N : Maaike Haagsma
G : 04-10-1854 te Hieslum
O : 21-08-1916 te Wonsradeel
L : 61 jaar
H : 11-05-1878 te Wonseradeel
Dochter van Klaas IJsbrands Haagsma
en Johantje Feikes Falkena
Z : Klaas - G. 06-01-1879 volg 21
Z : Johan - G. 06-10-1880 Blad 11
Z : Feike - G. 22-05-1886 Blad 12
Z : Riemer - G. 09-04-1890 volg 8
8 : Generatie 13
N : Riemer Haitsma
G : 09-04-1890 te Tjerkwerd
O : 31-12-1953 te Sneek
L : 63 jaar
H : 10-05-1916 te Witmarsum
B : Veehouder te Wons
8
N : Jantje Wesselius
G : 27-01-1888 te Engwier
O : 27-03-1956 te Wons
L : 68 jaar
H : 10-05-1916 te Witmarsum
Dochter van Hessel Wesselius
en Romkjen Meintes Brandsma
Z : Hessel - G. 09-01-1919 volg 22
Z : Klaas - G. 09-03-1921
- - - - - - - - O : 14-04-1921
Z : Klaas - G. 05-03-1922 Blad 13
Z : Sjerp - G. 07-05-1917 volg 9
9 : Generatie 14
N : Sjerp Haitsma
G : 07-05-1917 te Wons
O : 25-11-1995 te Harderwijk
------Begraven te Nunspeet
L : 78 jaar
H : 20-01-1949 te Enkhuizen
B : Melk-Zuivelhandelaar
9
N : Pietertje Vriend
G : 1926
O :
L :
H : 29-01-1949 te Enkhuizen
B : Winkelbediende
Dochter van Cornelis Vriend
en Jannetje de Kruijff
D : Gretha - G. 1957 volg 9-1
D : Marja - G. 1958 volg 9-2
D : Willie - G. 1961 volg 9-3
D : Janny - G. 1963 volg 9-4
Z : Cornelis - G. 1950 volg 23
Z : Hessel - G. 1952 volg 24
Z : Jan - G. 1954 volg 25
Z : Klaas - G. 1955 Blad 14
Z : Riemer - G. 1949 volg 10
10 : Generatie 15
N : Riemer Haitsma
G : 1949
O :
L :
H : 1976
B : Timmerman
10
N : Gerdina Jacoba H. Bielderman
G : 1954
O :
L :
H : 1976
B : Verzorgster
Dochter van Bernhard.H.F. Bielderman
en Willempje van Ginkel

Z : Renee Sjerp - G. 1978
Z : Martijn - G. 1983
Z : Wilco - G. 1981 volg 11

11 : Generatie 16
N : Wilco Haitsma
G : 1981
O :
L :
H :
B : Vrachtwagen chauffeur
11
N :
G :
O :
L :
H :
B :


Z : Anthony Riemer - G. 2005
D : Chelsey J I - G. 2007
D : Jesslyn N - G. 2009
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Sybe Sybes Haytsma Nr.1
1-1
N : Doutien Sybes Haitsma
d : 18-02-1700 te Exmorra
O : 1760 te Exmorra
L : +/- 60 jaar
H : 1725 te Exmorra
1-1
N : Tiete Baukes Wiersma
d : 24-05-1693
O : 1772 te Exmorra
L : +/- 79 jaar
H : 1725 te Exmorra
B : Schoolmeester/Dorprechter
Zoon van Baucke Ates Wiersma
en ?
Achternaam : Wiersma
D : Fokeltje - d : 18-03-1736 Exm/Al
D : Hinke - d : 29-05-1733 ,,
D : Tetje - d : 26-01-1731 ,,
D : Ynske - d : 25-11-1738 ,,
Z : Bauke - G. 09-02-1726 ,,
-D van Sjerp Baukes Haitsma Nr.3
3-1
N : Joukje Sjerps Haitsma
G : 01-11-1750 te Exmorra
O : 20-12-1825 te Parrega
L : 75 jaar
H : 08-05-1779 te Exmorra
3-1
N : Jacob Tietes Bruinsma
G : 1754 te Allingawier
O : ?
L : ?
H : 08-05-1779 te Exmorra
B : Gemeen boer / schooldienaar
Zoon van Tiete Baukes
en ?
Achternaam : Bruinsma
D : Aukjen - G. 29-02-1784
Z : Tiete - G. 13-04-1780
Z : Sjerp - G. 25-11-1786
-D van Sjerp Baukes Haitsma Nr.3
3-2
N : Akke Sjerps Haitsma
G : 17-09-1758 te Allingawier
O : 03-12-1819 te Wonseradeel
L : 61 jaar
H : 19-01-1783 te Exmorra
3-2
N : Bauke Jaans Jansen
G : 01-01-1751 te Exmorra
O : 13-11-1820 te Wonseradeel
L : 69 jaar
H : 19-01-1783 te Wonseradeel
B : ?
Zoon van Jaan Baukes
en Fedd Herres
Achternaam : Jansen
D : Fettje - G. 23-09-1783
D : Aukjen - G. 04-02-1794
---d : 09-02-1794 in Parrega
---O : 14-08-1821
D : Baukjen - G. 07-06-1796
D : Yebeltje - G. 16-02-1799
Z : Sjerp - G. 23-08-1785
Z : Jaan - G. 03-04-1788
Z : Bauke - G. 18-01-1791
---d : 30-01-1791 in Parrega
Z : Ype - G. 06-01-1801
-D van Sjerp Baukes Haitsma Nr.3
3-3
N : Doutjen Sjerps Haitsma
G : 28-12-1760 te Allingawier
O : 07-02-1838 te wonseradeel
L : 77 jaar
H : 26-08-1787 te Allingawier
3-3
N : Bartle Jacobs Visser
G : 1761 te Ferwoude
O : 13-08-1830 te Wonseradeel
L : 69 jaar
H : 26-08-1787 te Allingawier
B : ?
Zoon van Jacob ?
en ? ?
Achternaam : Visser
Z : Jacob - G. 27-01-1790
---------------d : 07-02-1790 Makkum
Z : Sjerp - G. 24-01-1801 Sneek
-D van Sjerp Baukes Haitsma Nr.3
3-4
N : Gretske Sjerps Haitsma
G : 20-03-1766 te Allingawier
O : 30-05-1837 te Wonseradeel
L : 71 jaar
H : 07-10-1787 te Allingawier
3-4
N : Pier Broers Broersma
G : 03-03-1766 te Allingawier
O : 22-05-1837 te Wonseradeel
L : 71 jaar
H : 07-10-1787 te Allingawier
B : ?
Zoon van Broer Allerts Broersma
en Hinke Piers
Achternaam : Broersma
D : Grietje - G. 1791
D : Aukjen - G. 05-11-1794
Z : Broer - G. 05-07-1788
Z : Sjerp - G. 29-10-1797
Z : Pier - G. 22-05-1805
-D van Sjerp Baukes Haitsma Nr.3
3-5
N : Trijntje Sjerps Haitsma
G : 30-06-1770 te Allingawier
O : 20-06-1846 te Wonseradeel
L : 75 jaar
H : 08-03-1789 te Allingawier
3-5
N : Wijbren Jans
G : 1764 te Allingawier
O : 12-07-1831 te wonseradeel
L : 67 jaar
H : 08-03-1789 te Allingawier
B : ?
Zoon van ?
Achternaam : Jansma
D : Ljtje - G. 26-12-1789
D : Aukjen - G. 02-06-1793
D : Gerbrig - 09-12-1795
D : Akke - G. 01-03-1805
Z : Jan - G. 21-09-1798
Z : Sjerpje - G. 19-03-1801
-D van Ynse Sjerps Haitsma Nr.4
4-1
N : Aukje Ynses Haitsma
G : 16-02-1790 te Allingawier
O : 04-01-1848 te Makkum
L : 57 jaar
H : 25-02-1810 te Allingawier
4-1
N : Govert Hendriks Kuiper
G : 23-04-1783 te Hemelum
d : 24-02-1811 te Makkum
O : 07-08-1854 te Makkum
L : 71 jaar
H : 25-02-1810 te Allingawier
B : ?
Zoon van Hendrik Goverts (Kuiper)
en Berber Hommes
Achternaam : Kuiper
D : Akke - G. 09-10-1812
D : Berber - G. 10-08-1815
Z : Hendrik - G. 29-07-1810
---d : 19-08-1819 in Makkum
Z : Ynse - G. 12-02-1819
Z : Ruurd - G. 20-09-1821
Z : Pieter - G. 03-08-1823
Z : Kornelis - G. 22-09-1824
Z : Hendrik - G. 24-03-1826
Z : Alle - G. 03-04-1829
-D van Ynse Sjerps Haitsma Nr.4
4-2
N : Trijntje Ynses Haitsma
G : 04-06-1791 te Wons
O : 16-07-1870 te Wonseradeel
L : 79 jaar
H : 18-06-1813 te Tjerkwerd
4-2
N : Ruurd Klazes Tadema
G : 1783
O : 13-01-1848 te Wonseradeel
L : 64 jaar
H : 18-06-1813 te Tjerkwerd
B : ?
Zoon van Klaas Imkes
en Antje Ruurds
Achternaam : Tadema
D : Antje - G. 21-10-1813
D : Klaaske - G. 23-11-1823
Z : Ynse - G. 07-02-1816
-D van Ynse Sjerps Haitsma Nr.4
4-3
N : Dieuwke Ynses Haitsma
G : 23-11-1792 te Blija/Wons
O : 21-11-1859 te Menaldumad
L : 66 jaar
H : 20-05-1820 te wonseradeel
4-3
N : Klaas Siedses Renema
G : 26-11-1789
O : 13-11-1844 te Almenum
L : 55 jaar
H : 20-05-1820 te Wonseradeel
B : Boerenknecht/Vleeshouwer
Zoon van Sieds Freeks Renema
en Akke Klaases Bangma
Achternaam : Renema
D : Akke - G. 05-04-1827
D : Akke - G. 08-01-1834
Z : Sieds - G. 02-09-1821
Z : Ynse - G. 12-07-1823
Z : Klaas - G. 21-01-1825
Z : Freerk - G. 21-01-1825
Z : Gerrit - G. 26-11-1830
-D van Ynse Sjerps Haitsma Nr.4
4-4
N : Corniliske Ynses Haitsma
G : 11-02-1794 te Wons
O : 09-07-1867 te Bolsward
L : 73 jaar
H : 13-05-1826 2e 03-05-1845
4-4
N : Frans Tjallings Sieswerda
G : 24-01-1787 te Burgwerd
O : 12-09-1842 te Wonseradeel
L : 55 jaar
H : 03-05-1826 te Wonseradeel
B : ?
Zoon van Tjalling Baukes Sieswerda
en Tietje Jans Schuringa
-----------------
2e Huwelijk met
N : Feite Lolkes Attema
H : 03-05-1845
?
-D van Ynse Sjerps Haitsma Nr.4
4-5
N : Rinskje Ynses Haitsma
G : 10-07-1795 te Wons
O : 29-03-1876 te Wonseradeel
L : 80 jaar
H : 20-05-1820 te Wonseradeel
4-5
N : Evert Douwes van der Zee
G : 1792 te Makkum
O : 31-01-1858 te Wonseradeel
L : 65 jaar
H : 20-05-1820 te Wonseradeel
B : ?
Zoon van Douwe Wiebes van der zee
en Hijkke Everts
Rinskje (Renske) had al een kind :
Sjoerdtje Sjoerds Rusticus (Haitsma)
G : 14-02-1815 te Witmarsum
O : 01-08-1882 te Wonseradeel
Sjoerdtje was gehuwd bij overlijden
met Jacob Hayes Postma
Getrouwd op 11-05-1838 te Wonseradeel

Achternaam : van der Zee
D : Akke - G. 02-08-1823
D : Hieke - G. 18-10-1829
Z : Douwe - G. 10-10-1821
Z : Ynse - G. 17-11-1825
Z : Ynse - G. 24-03-1835
-D van Ynse Sjerps Haitsma Nr.4
4-6
N : Joukjen Ynses Haitsma
G : 22-03-1798 te Wons
O : 30-06-1840 te wonseradeel
L : 42 jaar
H : 27-05-1826 te Wonseradeel
4-6
N : Dirk Reins Reinsma
G : 1798 te schraard
O : 27-01-1871 te Wonseradeel
L : 71 jaar
H : 27-05-1826 te Wonseradeel
B : ?
Zoon van Rein Cornelis
en Feikje Dirks
Achternaam : Reinsma
D : Feikje - G. 28-10-1835
Z : Rein - G. 16-10-1827
-D van Ynse Sjerps Haitsma Nr.4
4-7
N : Ymkjen Ynses Haitsma
G : 02-10-1799 te Wons
O : 12-03-1862 te Wonseradeel
L : 62 jaar
H : 23-05-1829
4-7
N : Bieuwe Minses de Boer
G : 17-09-1795 te wons
O : 01-04-1834 te Wonseradeel
L : 38 jaar
H : 23-05-1829 te Wonseradeel
B : Slagter
Zoon van Minse Sybolts
en Antje Wijpkes
--------------
2e Huwelijk met
N : Hylke Johannes Werkhoven
H : 22-06-1850
Achternaam : de Boer
D :Akke - G. 14-02-1830
D : Luitske - G. 02-03-1831
Z : Minse - G. 21-07-1833
-D van Ynse Sjerps Haitsma Nr.4
4-8
N : Jantje Ynses Haitsma
G : 23-07-1802 te Wons
O : 19-09-1872 te Wonseradeel
L : 70 jaar
H : 01-08-1829 te Wonseradeel
4-8
N : Jacob Bouwes Bruinsma
G : 1804
O : 03-05-1889 te Wymbritseradeel
L : 84 jaar
H : 01-08-1829 te Wonseradeel
B : ?
Zoon van Bouwe Bouwes
en Marike Rinzes
Achternaam : Bruinsma
D : Marijke - G. 19-08-1830
-D van Ynse Sjerps Haitsma Nr.4
4-9
N : Ruurdje Ynses Haitsma
G : 22-09-1811 te Wons
O : 01-04-1899
L : 87jaar
H : 13-07-1833 te wonseradeel
4-9
N : Dooitze Oepkes de Jong
G : 1806 te Hindeloopen
O : 04-12-1875 te Makkum
L : 69 jaar
H : 13-07-1833 te Wonseradeel
B : ?
Zoon van Oepke Dooitjes
en Tjitske Arjens
Achternaam : de Jong
D : Tjitske - G. 18-03-1841
D : Akke - G. 07-03-1844
D : Gretske - G. 24-07-1846
D : Ymkjen - G. 10-09-1852
Z : Oepke - G. 21-03-1835
Z : Oepke - G. 27-05-1836
Z : Ynse - G. 10-08-1838
Z : Arjan - G. 28-04-1850
-D van Sjerp Ynses Haitsma Nr.5
5-1
N ; Idske Sjerps Haitsma
G : 26-10-1818 te Wonseradeel
O : 25-01-1912 te Wonseradeel
L : 93 jaar
H : 15-05-1846 te Wonseradeel
5-1
N : Ynze Ruurds Tadema
G : 07-02-1816 te Witmarsum
O : 21-07-1896 te Wonseradeel
L : 80 jaar
H : 15-05-1846 te Wonseradeel
B : ?
Zoon van Ruurd Klazes Tadema
en Trijntje Ynses Haitsma
Achternaam : Tadema
Z : Ruurd - G. 24-07-1850
Z : Sjerp - G. 24-02-1858
-D van Sjerp Ynses Haitsma Nr.5
5-2
N : Akke Sjerps Haitsma
G : 06-02-1821 te Wonseradeel
O : 27-11-1902 te wimbritseradeel
L : 81 jaar
H : 13-05-1848 te Wonseradeel
5-2
N : Jan Oebeles Woutstra
G : 19-09-1814 te Witmarsum
O : 18-02-1896 te Wimbritseradeel
L : 81 jaar
H : 13-05-1848 te Wonseradeel
B : ?
Zoon van Oebele Jans Woutstra
en Murkjen Klazes Hiemenga
Achternaam : Woutstra
D : Jeltje - G 14-03-1854
Z : Oeble - G. 21-08-1849
Z : Sjerp - G. 18-01-1851
Z : Ynse - G. 09-07-1852
Z : Johan - G. 16-09-1855
Z : Johan - G. 04-03-1857
Z : Murk - G. 24-06-1861
-D van Johan Sjerps Haitsma Nr.6
6-1
N : Antje Johans Haitsma
G : 02-01-1852 te Wonseradeel
O : 07-04-1930 te Bolsward
L : 78 jaar
H : 11-04-1872 te Wonseradeel
6-1
N : Douwe Buwalda
G : 19-09-1849 te Wonseradeel
O : 22-11-1889 te Rosmalen
L : 40 jaar
H : 11-04-1872 te Wonseradeel
B : ?
Zoon van Bauke Jans Buwalda
en Antje Douwes Bruinsma
Achternaam : Buwalda
D : Riemke - G. 08-12-1876
Z : Bauke - G. 23-01-1873
Z : Johan - G. 06-03-1874
Z : Jan - G. 05-12-1875
Z : Anne - G. 03-09-1879
Z : Riemer - G. 15-03-1883
-D van Sjerp Haitsma Nr.9
9-1
N : Gretha Wilhelmina Haitsma
G : 1957
O :
L :
H :
9-1
N :
.
.
.
H :
Achternaam : Kramer
Z : Arris - G. 1983
Z : Rick - G. 1986
-D van Sjerp Haitsma Nr.9
9-2
N : Marja Haitsma
G : 1958
O :
L :
H :
9-2
N :
.
.
.

Achternaam : Prang
D : Michelle - G. 1993
Z : Dennis - G. 1985
-D van Sjerp Haitsma Nr.9
9-3
N : Willie Haitsma
G : 1961
O :
L :
H : 1980
9-3
N : Hendrik van Voorst
G. 1956
O :
L :
H : 1980
B : Schilder
Zoon van Jan van Voorst
en Elbertje Cornelia Doornenbal
Achternaam : van Voorst
D : Willie - G. 1983
D : Annemieke - G. 1988
Z : Hendrikjan - G. 1981
Z : Maarten - G. 1997
-D van Sjerp Haitsma Nr.9
9-4
N : Janny Haitsma
G : 1963
O :
L :
H : 1990
9-4
N : Ronaldus Lisman
G : 1965
O :
L :
H : 1990
B : Elektricien
Zoon van A.C. Lisman
en J.M.van Veenendaal
Achternaam : Lisman
Z : Yordi - G. 1994
Z : Micky - G. 1999
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
####################
####################
####################
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
Geen kinderen
-Z van Johan Sjerps Haitsma Nr.6
20 : Generatie 12
N : Jan Johans Haitsma
G : 19-08-1866 te Wonseradeel
O : 03-12-1928 te Wonseradeel
L : 62 jaar
H : 18-05-1895 te Wonseradeel
B : ?
20
N : Hieke Tolsma
G : 26-04-1867 te Wonseradeel
O : 14-03-1934 te Bolsward
L : 66 jaar
H : 18-05-1895 te Wonseradeel
Dochter van Thijs Jetzes Tolsma
en Trijntje Cornelis Deinum
geen
-Z van Sjerp Johans Haitsma Nr.7
21 : Generatie 13
N : Klaas Sjerps Haitsma
G : 04-01-1879 te Allingawier
O : 13-06-1957 te Makkum
L : 78 jaar
H : 26-05-1909 te Wonseradeel
B : Arbeider
21
N : Antje Roelofs Haitsma
G : 06-03-1884 te Wonseradeel
O : 31-01-1943 te Wons
L : 58 jaar
H : 26-05-1909 te Wonseradeel
Dochter van Roelof Broers Haitsma
en Aukjen Koehoorn
geen
-Z van Riemer Haitsma Nr.8
22 : Generatie 14
N : Hessel Haitsma
G : 09-01-1919 te Wons
O : 21-10-1996 te OudeMirdum
L : 77 jaar
H : 07-11-1956 te Wonseradeel
B : Veehouder te Makkum
22
N : Maria Jorritsma
G : 17-01-1907 te Exmorra
O : 30-12-1968 te Sneek
L : 61 jaar
H : 07-11-1956 te Wonseradeel
Dochter van Douwe Jorritsma
en Piekje Boersma
geen
-Z van Sjerp Haitsma Nr.9
23 : Generatie 15
N : Cornelis Haitsma
G : 1950
O :
L :
H : 1988
B : Monteur
23
N : Agnes Jorna
G : 1954
O :
L :
H : 1988
B :Fysiotherapeut
Dochter van Bernardus Fredericus Jorna
en Siebrigje Tijsma
geen
-Z van Sjerp Haitsma Nr.9
24 : Generatie 15
N : Hessel Haitsma
G : 1952
O :
L :
H : 1975
B : Personeelszaken
24
N : Astrid Siebelink
G : 1957
O :
L :
H : 1975
B : Secretaresse
Dochter van Jan Hendrik Siebelink
en Geurtje Klok
geen
-Z van Sjerp Haitsma Nr.9
25 : Generatie 15
N : Jan Haitsma
G : 1954
O :
L :
H : ontbonden
B : Teamleider Drukkerij
25
N :
G :
O :
L :
H :
B :

geen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##########################
##########################
##########################
 

 

Stamboom - Sybren Sybes Haitsma - Blad 1
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
Zoon van Sybe Sybes Haytsma
van Blad 0 - Nr. 1

1 : Generatie 7
N : Sybren Sybes Haytsma
G : +/- 1691 te Exmorra
O : ?
L : ?
H : +/- 1710 te Wons
B : Boer
1
N : ?
G : +/- 1691 te Wons
O : ?
L : ?
H : +/- 1710 te Wons
B : Boerin
D : Doutje - G. +/- 1715 / ?
Z : Sybren - G. +/- 1710 volg 2

2 : Generatie 8
N : Sybren Haitsma
G : +/- 1710 te Wons
O : ?
L : ?
H : +/- 1741
B : Boer
2
N : Dieuwkw Pieters
G : +/- 1714 te Wons
O : ?
L : ?
H : +/- 1741
B :
Dochter van
en
D : Baukje - G. 25-03-1743 volg 2-1
D : Hinke - G. +/- 1744 volg 2-2
D : Rints - G. 05-12-1745 / ?
D : Fokel - G. 03-11-1749 volg 2-3
D : Meike - G. 24-01-1753 volg 2-4
Z : Sybe - 21-01-1742 / ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw ; Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Sybren Haitsma Nr.2
2-1
N : Baukje Haitsma
G : 25-03-1743 te Wons
O : ?
L : ?
H : 05-07-1767 te Wons
B :
2-1
N : Mense Reins
G :
O :
L :
H : 05-07-1767 te Wons
B :
van
en
Z : Rein - G.
-D van Sybren Haitsma Nr.2
2-2
N : Hinke Haitsma
G : 1744
O :
L :
H : 31-03-1766 te Exmorra

H 2 : 25-08-1782 te Exmorra
2-2
N : Bauke Tietes Wiersma
G : 1726
O : 1781
L :
H : 31-03-1766 Exmorra
Zoon van Tiete Baukes Wiersma
en Doutjen Sybes Haitsma

N : Claas Ysbrands Haagsma
G : ?
O : ?
L : ?
H : 25-08-1782 te Exmorra
Zoon van ?
en ?
?
-D van Sybren Haitsma Nr.2
2-3
N : Fokel Haitsma
G : 03-11-1749 te Wons
O :
L :
H : 18-06-1775 te Wons
B :
2-3
N : Hendrik Jacobs Popta
G : d. 24-03-1748
O :
L :
H : 18-06-1775 te Wons
B :
Zoon van Jacob Popta
en Stijntje Paulus
Achternaam : Popta
D : Fokeltje - G. 05-03-1776
---d : 05-05-1776 in Pingjum
-D van Sybren Haitsma Nr.2
2-4
N : Meike Haitsma
G : 24-01-1753 te Wons
O : 05-03-1817 te Wonseradeel
L : 64 jaar
H : 15-03-1778 te Wons
2-4
N : Johannes Hermanus Banning
G :
O :
L :
H : 15-03-1778 te Wons
B :
zoon van ?
en ?
Achternaam : Banning
D : Dieuwke - G. 24-12-1778
---d : 10-01-1779 in Pingjum
D : Tietie - G. 19-04-1780
---d : 07-05-1780 in Pingjum
D : Janke - G. 10-01-1782
---d : 27-01-1782 in Pingjum
D : Baukien - G. 21-11-1788
---d : 14-12-1788 in Pingjum
Z : Harmanus - G. 04-11-1784
---d : 28-11-1784 in Pingjum
Z : Harmanus - G. 23-02-1795
---d : 15-03-1795 in Pingjum
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 

 

Stamboom - Sybe Baukes Haitsma - Blad 2
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
Zoon van Bauke Sybes Haytsma
van Blad 0 - Nr. 2

1 : Generatie 8
N : Sybe Baukes Haitsma
G : +/- 1720
O :
L :
H : 12-06-1740 te Parrega Hieslum
B : Boer
1
N : Ynske Jetses
G : +/- 1720
O : ?
L : ?
H : 12-06-1740 te Parrega Hieslum
Huwelijk 2
N : Goigjen Willems
H : 24-08-1766 te Exmorra Allingawier
Z : Jetse - d.15-09-1748 volg 2

2 : Generatie 9
N : Jetse Sybes Haitsma (Haagsma)
d. 15-09-1748 Alingawier
O : 30-09-1827 te Tjerkwerd
L : 79 jaar
H : 01-08-1790 Tjerkwerd
B : Boer

N : Jitske Thomas Hiemstra
G : 08-04-1767 te Wirdum
O : 25-09-1844 te Workum
L : 77 jaar
H : 01-08-1790 Tjerkwerd
B :
Dochter van Thomas Jurjens
en Jetske Luitjens
Achternaam : Haagsma
D : Ynskjen - G : 03-10-1790 Tjerkwerd
--------d. 10-10-1790 Tjerkwerd
D : Ynskjen - G : 25-03-1792 Tjerkwerd
---------d. 08-04-1792 Tjerkwerd
Z : Sybe - G : 26-11-1793 Tjerkwerd
---------d. 08-12-1793 Tjerkwerd
 
 

 
Stamboom - Bauke Sjerps Haitsma - Blad 3


Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
Zoon van Sjerp Baukes Haitsma
van Blad 0 - Nr. 3

1 : Generatie 9
N : Bauke Sjerps Haitsma
G : 11-06-1753 te Allingawier
O : 23-10-1834 te Engwier
L : 81 jaar
H : 13-10-1782 te Exmorra
2e
H : 26-08-1787 te Allingawier
B : Boer
1
N : Bakke Tjallings
G : 18-09-1742 te Allingawier
O : 13-05-1784
L : 41 jaar
H : 13-10-1782 te Exmorra
Dochter van Tjalling Allerts
en Dieuwke Ynses

2e
N : Lykeltje Dirks Reidsma
G : ?-?-1767 te vierhuis
O : 05-03-1829 te Engwier
L : 62 jaar
H : 26-08-1787 te Allingawier
Dochter van Dirk Gerbens
en Lijsbeth Pieters
2e
D : Doutsen - G. 16-01-1796
---d. 24-01-1796 Wommels/Hidaard
------------------- O : voor 1811
Z : Sjerp - G. 09-06-1793
---d. 23-06-1793 Wommels/hidaard
--------------- O : voor 1799-
Z : Dirk - G. 25-07-1803
------------- O : 30-08-1806
Z : Sjerp - G. 12-05-1799 volg 2
2 : Generatie 10
N : Sjerp Baukes Haitsma
G : 12-05-1799 te Makkum
O : 28-03-1838 te Wonseradeel
L : 37 jaar
H : 28-05-1825 te Wonseradeel
B : koemelker/kleermaker
2
N : Broekjen Engeles Posthumus
G : 07-06-1805 te Kimswerd
O : 27-03-1838 te Workum
L : 32 jaar
H : 28-05-1825 te Wonseradeel
Dochter van Engele Rientses Posthumus
en Tietje Broers Postma
D : Liekeltje - G. 15-04-1826 volg 2-1
D : Tietje - G. 26-10-1829 volg 2-2
D : Gertske - 07-01-1834 / ?
Z : Engle - G. 26-01-1828
--------------- O : 04-10-1848
Z : Rients - G. 22-06-1836 volg 10
Z : Bauke - G. 26-02-1832 volg 3
3 : Generatie 11
N : Bauke Sjerps Haitsma
G : 26-02-1832 te Wonseradeel
O : 26-01-1927 te Workum
L : 94 Jaar
H : 25-11-1860 te Workum
B : ?
3
N : Sietske Jacobus Posthuma
G : 01-05-1838 te Workum
O : 24-12-1897 te Workum
L : 59 Jaar
H : 25-11-1860 te Workum
zij is verdronken in een regenwaterbak
Dochter van Jacobus Gerardus Posthuma
en Lieuwkje Reids Tjalsma
D : Broekjen - G. 13-08-1861 volg 3-1
D : Lieuwkje - G. 28-11-1862
- - - - - - - - O : 26-03-1879
D : Engel - G. 20-07-1864 volg 3-2
D : Afke - G. 21-02-1866 volg 3-3
D : Tjiske - G. 03-07-1871 volg 3-4
D : Albertje - G. 15-06-1873 volg 3-5
D : Lieuwkje - G. 22-04-1882 volg 3-6
Z : Gerardus - G. 16-12-1874 volg 20
Z : Rients - G. 24-06-1877 volg 30
Z : Hendrik - G. 04-07-1880 volg 40
Z : Sjerp - G. 09-01-1868 volg 4
4 : Generatie 12
N : Sjerp Baukes Haitsma
G : 09-01-1868 te Workum
O : 23-02-1957 te Workum
L : 88 jaar
H : 15-05-1900 te workum
B : Boerarbeider
Tettje en haar naam genoten
4
N : Tettje Ynzes Bouma
G : 02-08-1878 te T Heidenschap
O : 26-02-1970 te Bolsward
L : 91 jaar
H : 15-05-1900 te Workum
Dochter van Ynze Sjoerds Bouma
en Geertje Wiebes de Jong
D : Geertje - G. 15-03-1901 volg 4-1
D : Sietske - G. 23-12-1903 volg 4-2
D : Engel - G. 24-03-1913 volg 4-3
D : Sijke -G. 22-10-1914 volg 4-4
D : Albertje - G. 18-10-1917 volg 4-5
D : Gooitske - G. 23-10-1919 (foto)
-------------------- O : 12-08-2004
D : Tjitske - G. 11-02-1924 volg 4-6

Z : Ynze - G. 13-01-1906 volg 50
Z : Sjoerd - G. 15-01-1908 volg 60
Z : Gerardus - G. 23-07-1910 volg 70
Z : Bauke - G. 09-08-1902 volg 5
5 : Generatie 13
N : Bauke Sjerps Haitsma
G : 09-08-1902 te Workum
O : 15-03-1993 te Sneek
L : 91 jaar
H : 28-08-1926 te Bolsward
B : Broodventer
5
N : Murkje de Boer
G : 01-03-1905 te Hichtum
O : 28-07-1992 te Bolsward
L : 87 jaar
H : 28-08-1926 te Bolsward
Dochter van Bauke de Boer
en Oeke Bergsma

D : Oeke - G. 1929 volg 5-1
D : Tetje - G. 1930 volg 5-2
D : Geertje - G. 1933 volg 5-3
D : Niesje - G. 1940 volg 5-4
D : Marry - G. 1947 volg 5-5
Z : Bauke - G. 1931 volg 80
Z : Sjerp - G. 1927 volg 6
6 : Generatie 14
N : Sjerp Haitsma
G : 21-01-1927 te Bolsward
O : 11-08-1991 te Beverwijk
L : 63 jaar
H : 1947
B : Chauffeur
6
N : Jetske Reitsma
G : 1929
O :
L :
H : 1947
Dochter van Albert Reitsma
en Magdalena Kramer
D : Magdalena - G. 1951 volg 6-1
Z : Albert - G. 1956 volg 90
Z : Bauke - G. 1948 volg 7
7 : Generatie 15
N : Bauke Haitsma
G : 1948
O :
L :
1e H : 1970
2e H : 1999
B : Leraar Elektrotechniek
& Informatica/Technisch
7
1e .. Spaargaren
H: 1970

2e N : Yvonne Hyacintha Maria Kuiper
G : 1956
O :
L :
H : 1999
(1)
Z : Stephan - G. 1972 volg 8
Z : Marcel Sebastiaan - G. 1975


8 : Generatie 16
N : Stephan Laurens Haitsma
G : 1972
O :
L :
H : 2001
B : ?
8
N : Tanja van Delden
G : 1968
O :
L :
H : 2001
B :
Dochter van ? R. van Delden
en E. ??
Nog geen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Sjerp Baukes Haitsma Nr.2
2-1
N : Liekeltje Sjerps Haitsma
G : 15-04-1826 te Engwier
O : 19-03-1893 te Koudum
L : 67 jaar
H : 30-04-1845 te Workum

2 H : 01-04-1887 te Hemelumer Oldeferd
2-1
N : Rinske Anskes van der Ploeg
G : 09-12-1821
O : 26-11-1881
L : 59 jaar
H : 30-04-1845
B : ?
Zoon van Anske Rinkes van der Ploeg
en Yda Harmens van der Zee
2 H : 01-04-1887
N : Lykle Bouwes de Boer
G : 23-09-1822
O : 06-10-1897
Achternaam : van der Ploeg
D : Ida - G. 01-01-1847
Z : Sjerp - G. 10-10-1849
Z : Anske - G. 31-12-1858
-D van Sjerp Baukes Haitsma Nr.2
2-2
N : Tietje Sjerps Haitsma
G : 26-10-1829 te Engwier
O : 27-03-1864 te Koudum
L : 34 jaar
H : 27-10-1850 te Hemelumer old
2-2
N : Teake Piebes Hoekema
G : 09-02-1823 te Koudum
O : 27-10-1896 te Koudum
L : 72 jaar
H : 27-10-1850 te Hemelumer Old.
B : ?
Zoon van Piebe Taekes Hoekema
en Tietje Andries van Solkema
Achternaam : Hoekema
D : Brukjen - G. 14-08-1853
D : Sytske - G. 30-01-1856
Z : Sjerp - G. 29-08-1851
Z : Piebe - G. 16-02-1858
Z : Tiete - G. 15-02-1860
-D van Bauke Sjerps Haitsma Nr.3
3-1
N : Broerkje Baukes Haitsma
G : 12-08-1861 te Workumerveld
O : 01-07-1932 te USA
L : 70 jaar
H : 12-05-1883 te Workum
USA !!!
3-1
N : Teeke Foppes Venema
G : 19-02-1859 te
O : 16-03-1936 te USA
L : 76 jaar
H : 12-05-1883 te Workum
B : ?
Zoon van Foppe Klazes Venema
en Geertje Taekes IJselstein
Achternaam : Venema (USA)
D : Geertje - G. 30-09-1886
D : Sietske - G. 23-05-1890
D : Antje - G. 12-06-1892
D : Engel - G. 09-09-1897
D : Uilkje - G. 18-08-1898
D : Afke - G. 02-02-1901
Z : Bauke- G. 23-06-1885
Z : Foppe - G. 23-05-1888
Z : Gerardus Jacobus - G. 31-08-1894
Z : Teake - G. 26-07-1903
-D van Bauke Sjerps Haitsma Nr.3
3-2
N :Engel Baukes Haitsma
G : 20-07-1864 te Workumerveeld
O : 08-02-1955 te Workum
L : 90 jaar
H : 03-09-1885 te Workum
2 H : 18-05-1901
3-2
N : Jentje Rinks Smits
G : 26-02-1857 te
O : 22-02-1892 te
L : 35 jaar
H : 03-09-1885 te Workum
B : ?
Zoon van Rinck Jentjes Smits
en Grietje Jans van der Meulen
2 H : 18-05-1901
N : Marten Klazes Hielkema
Achternaam : Smits
D : Grietje - G. 01-10-1886
D : Sietske - G. 24-08-1888
D : Minke - G. 23-01-1890
-D van Bauke Sjerps Haitsma Nr.3
3-3
N : Afke Baukes Haitsma
G : 21-021866 te Wokumerveld
O : 03-09-1936 te Worchester Mass USA
L : 70 jaar
H : 10-11-1888 te Workum
3-3
N : Klaas Jentjes Sieswerda
G : 28-03-1866 te
O : 23-01-1930 te USA
L : 63 jaar
H : 10-11-1888 te Workum
B : ?
Zoon van Jentje Klazes Siewerda
en Dieuwke Wiebes Steensma
Achternaam : Sieswerda (USA)
D : Sytske - G. 20-01-1889
D : Dieuwke - G. 23-04-1890
D : Boukje - G. 17-09-1896
D : Gertruida - G. 10-08-1898
D : Broerkje - G. 18-11-1901
D : Tryntje - G. 28-08-1906
Z : Bauke - G. 22-12-1894
Z : Jentje - G. 13-12-1892
-D van Bauke Sjerps Haitsma Nr.3
3-4
N : Tjitske Baukes Haitsma
G : 03-07-1871 te Workum
O : 13-11-1903 te Sandstone Minnesota
L : 32 jaar
H : 27-02-1897 te Pine County Minnesota
3-4
N : Willem Annes Elgersma
G : 17-06-1870 te
O : 02-03-1935 te USA
L : 64 jaar
H : 27-02-1897 te Sandstone Minnesota
B : ?
Zoon van Anne Steffens Elgersma
en Trijntje Willems Boschma
Achternaam : Elgersma (USA)
Z : Anne - G. 28-01-1898
Z : Bouke - G. 18-02-1899
Z : Steffen - G. 21-07-1900
Z : Rein - G. 08-08-1902
-D van Bauke Sjerps Haitsma Nr.3
3-5
N : Albertje Baukes Haitsma
G : 15-06-1873 te Workum
O : 29-05-1955 te Workum
L : 81 jaar
H : 21-07-1894 te Workum
3-5
N : Hendrik Gerlofs Gerritsen
G : 13-07-1853 te
O : 03-05-1928 te
L : 74 jaar
H : 21-07-1894 te
B : ?
Zoon van Gerlof Gerrits Gerritsen
en Janke Wiepkes Schotanus
Achternaam : Gerritsen
D : Sietske - G. 13-04-1896
D : Janke Tromp - G. 26-07-1897
D : Wytske - G. 20-11-1898
D : Woltje - G. 02-12-1901
D : Broerkjen - G. 09-02-1903
D : Engel - G. 10-04-1904
Z : Gerlof - G. 05-04-1895
Z : Bouke - G. 20-04-1900
-D van Bauke Sjerps Haitsma Nr.3
3-6
N : Lieuwkje Baukes Haitsma
G : 22-04-1882 te Workum
O : 09-12-1965 te USA
L : 83 jaar
H : 19-10-1907 te Workum
3-6
N : Lieuwe Siedes Bangma
G : 10-11-1881 te ?
O : ? te ?
L : ? jaar
H : 19-10-1907 te Workum
B : ?
Zoon van Sieds Bangma
en Pietje Brouwer
Achternaam : Bangma (USA)
D : Tietje - G. 04-04-1908
D : Siekske - G. 20-02-1915
Z : Bauke - G. 11-05-1909
Z : Jan G. 18-04-1911
Z : Sieds G. 20-10-1912
Z : Louis Alern G. 05-04-1920
-D van Sjerp Baukes Haitsma Nr.4
4-1
N : Geertje Sjerps Haitsma
G : 15-03-1901 te T Heidenschap
O : 29-03-1982 te Workum
L : 81 jaar
H : 10-05-1924 te Workum
4-1
N : Catrinus de Jong
G : 03-03-1899 te
O : 16-10-1951 te
L : 51 jaar
H : 10-05-1924 te Workum
B : Boer
Zoon van Catrinus de Jong
en Eelkje Kuipers
Achternaam : de Jong
D : Eelkje C. - G. 1935
Z : Catrinus - G. 1925
Z : Sjerp - G. 1926
Z : Durk - G. 1927
Z : Bauke - G. 1933
-D van Sjerp Baukes Haitsma Nr.4
4-2
N : Sietske Sjerps Haitsma
G : 23-12-1903 te T Heidenschap
O : 31-03-1984 te Steenwijk
L : 80 jaar
H : 18-05-1927 te Workum
4-2
N : Hendrik Nijdam
G : 28-06-1901 te Steenwijk
O : 25-01-1981 te Steenwijk
L : 79 jaar
H : 18-05-1927 te Workum
B : Bakkeliet perser
Zoon van ? Nijdam
en ? ?
Achternaam : Nijdam
D : Tettje - G. 1942
Z : Jan - G. 1928
Z : Sjerp - G. 1929
Z : Hendrik Jan - G. 1933
-D van Sjerp Baukes Haitsma Nr.4
4-3
N : Engel Sjerps Haitsma
G : 24-03-1913 te T Heidenschap
O : 14-10-2003 te Lemmer
Begraven te Koudum
L : 91 jaar
H : 17-04-1941 te Koudum
4-3
N : Jelle Sipkema
G : 04-05-1904 te Koudum
O : 27-02-1978 te Koudum
Begraven te Koudum
L : 73 jaar
H : 17-04-1941 te koudum
B : Landarbeider
Zoon van Pieter Sipkema
en Reino Schakel
Achternaam : Sipkema
D : Tettje - G. 1944
D : Sietske - G. 1946
D : Sytse - 1948
D : Engel - G. 1953
Z : Pieter - G. 1942
Z : Sjerp - G. 1947
Z : Ynse - G. 1950
Z : Sjoerd - G. 1951
Z : Jelle - G. 1954
Z : Garardus Jacobus - G. 1956
-D van Sjerp Baukes Haitsma Nr.4
4-4
N : Sijke Sjerps Haitsma
G : 22-10-1914 te T Heidenschap
O : 11-08-1989 te Sneek
L : 74 jaar
H : 18-05-1935 te Sneek
4-4
N : Herre van Brug
G : 28-03-1911 te Heeg
O : 11-11-1979 te Sneek
L : 68 jaar
H : 18-05-1935 te Sneek
B : Melkcontroleur
Zoon van Gurbe van Brug
en Elske Vellema
Achternaam : van Brug
D : Tetje - G.1936
D : Elske - G. 1944
D : Gooitske - G. 1946
D : Jeltje C. - G. 1947
Z : Gurbe - G. 1937
Z : Sjerp - G. 1938
Z : Cornelis - G. 1940
Z : Gerardus J. - G. 1941
Z : Hedzer - G. 1943
Z : Cornelis - G. 1949
Z : Bouke - G. 1953
-D van Sjerp Baukes Haitsma Nr.4
4-5
N : Albertje Sjerps Haitsma
G : 15-10-1917 te T Heidenschap
O : 14-01-2003 te Bolsward
Begraven te Bolsward
L : 85 jaar
H : 10-05-1939 te ?
4-5
N : Cornelis van Brug
G : 27-06-1914 te Heeg
O : 22-01-1979 te Bolsward
Begraven te Bolsward
L : 64 jaar
H : 10-05-1939 te ?
B : Boerarbeider / Melkfabriek
Zoon van Gurbe van Brug
en Elskee Vellema
Achternaam : van Brug
D :Tettje - G. 1939
D : Elske G. 1940
D : Jeltje - G. 1943
D : Tjitske - G. 1944
D : Jeltje - G. 1950
Z : Sjerp - G. 1941
Z : Herre - G. 1948
Z : Gurbe - G. 1948
Z : Herre - G. 1950
Z : Herre - G. 1952
-D van Sjerp Baukes Haitsma Nr.4
4-6
N : Tjitske Sjerps Haitsma
G : 1924
O :
L :
H : 1946
4-6
N : Ynte Tolsma
G : 12-06-1923 te Tjerkwerd
O : 11-10-1995 te
L : 71 jaar
H : 1946
B : Boerarbeider / Melkfabriek
Zoon van Jouke Tolsma
en Rigtje Hendriksma
Achternaam : Tolsma
D : Tettje- G. 1947
D : Richtje - G. 1948
D : Jouke - G. 1950
D : Gooitske - G. 1955
D : Albertje - G. 1961
Z : Sjerp - G. 1953
-D van Bauke Sjerps Haitsma Nr.5
5-1
N : Oeke Haitsma
G : 1929
O :
L :
H : 1947
5-1
N : Gerrit Kooiker
G : 1927
O :
L :
H : 1947
B : Opzichter bij rijkswaterstaat
Zoon van Sytse Kooiker
en Regina Visser
Achternaam : Kooiker
D : Murkje - G. 1948
D : Regina - G. 1950
D : Thea Geertruida - G. 1951
Z : Sietse - G. 1954
Z : Gerrit - G. 1959
Z : Bauke Willem - G. 1969
-D van Bauke Sjerps Haitsma Nr.5
5-2
N : Tettje Haitsma
G : 02-05-1930 te Bolsward
O : 25-06-2001 te Sneek
Begraven te Bolsward
L : 71 jaar
H : 25-01-1951 te Bolsward
5-2
N : Johan Busman
G : 27-08-1928 te Leeuwarden
O : 14-04-2002 te Sneek
Begraven te Bolsward
L : 73 jaar
H : 25-01-1951 te Bolsward
B : Metaalbewerker
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Busman
Z : Murkje - G. 1951
Z : Marijke - G. 1953
-D van Bauke Sjerps Haitsma Nr.5
5-3
N : Geertje (Geke) Haitsma
G : 1933
O :
L :
H : 1954
5-3
N : Wietse Vos
G : 1929
O :
L :
H : 1954
B : Techn hfd ambt
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Vos
D : Mary - G. 1957
Z : Klaas - G. 1954
Z : Bouke - G. 1961
Z : Dirk - G. 1963
-D van Bauke Sjerps Haitsma Nr.5
5-4
N : Nieske Sietske Haitsma
G : 1940
O :
L :
H : 1959
5-4
N : Jurjan Dijkstra
G : 1936
O :
L :
H : 1959
B : Bedrijfsleider
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Dijkstra
D : Mary Johanna - G. 1960
D : Thea Jessy- G. 1964
Z : Johannes - G. 1962
Z : Boudewijn - G. 1967
Z : Jurjan - G. 1967
-D van Bauke Sjerps Haitsma Nr.5
5-5
N : Marry Haitsma
G : 1947
O :
L :
H : 1968
5-5
N : Cornelis Mellius Kramer
G : 1944
O :
L :
H : 1968
B : Ambtenaar
Zoon van Berend Kramer
en Evertje Sterk
Achternaam : Kramer
D : Mariska - G. 1982
Z : Berend - G. 1969
Z : Bouke - G. 1971
-D van Sjerp Haitsma Nr.6
6-1
N : Magdalena Haitsma
G : 1951
O :
L :
H : 1970
6-1
N : Pieter Thimotius Hubertus van der linde
G : 1949
O :
L :
H : 1970
B : Consulaat
Zoon van Pieter van der Linde
en Gertrudis Juliana Wilhelmina Emma Frantzen
Achternaam : van der Linde
D : Renate Gertrudis Magdalena - G. 1974
Z : Pieter Adriaan Albertus - G. 1971
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
######################
######################
#####################
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
-Z van Sjerp Baukes Haitsma Nr.2
10 : Generatie 11
N : Rients Sjerps Haitsma
G : 22-06-1836 te Engwier
O : 01-12-1932 te Exmorra
L : 96 jaar
H : 14-05-1846 te Wonseradeel
B : ?
10
N : Trijntje Klazes Okma
G : 25-12-1836 te Ferwoude
O : 01-04-1910 te Exmorra
L : 73 jaar
H : 14-05-1846 te Wonseradeel
Dochter van Klaas Lolles Okma
en Grietje Dirks Demmer
D : Broekje - G. 15-11-1866 volg 10-1
D : Grietje - G. 07-11-1867 volg 10-2
D : Lyckeltje - G. 09-01-1869 volg 10-3
Z : Sjerp - G. 01-01-1871
------------- O : 02-03-1871
Z : Klaas - G. 17-06-1865 volg 11
Z : Sjerp - G. 09-10-1873 volg 12
11 : Generatie 12
N : Klaas Rients Haitsma
G : 17-06-1865 te Ferwoude
O : 1954 te Ferwoude
L : 89 jaar
H : 05-05-1898 te Hemelumer Old
B : ?
11
N : Folkertje de Jong
G : 17-09-1866 te Wynbritseradeel
O : 16-03-1941 te Wonseradeel
L : 74 jaar
H : 05-05-1898 te Hemelumer Old
Dochter van Wopke de Jong
en Trijntje Leenstra
D : Trijntje - G. 16-02-1900
------------- O : 01-10-1900
weet u meer ?
12 : Generatie 12
N : Sjerp Rients Haitsma
G : 09-10-1873 te Ferwoude
O : 14-09-1950 te Ferwoude
L : 76 jaar
H : 18-04-1917 te Wonseradeel
B : ?
12
N : Fokeltje Overal
G : 25-03-1881 te Hernnaarderadeel
O : 26-07-1934 te Zuidlaren
L : 53 jaar
H : 18-04-1917 te Wonseradeel
Dochter van Okke Overal
en Klaaske Sippens
D : Klaaske - G. 1919
weet u meer ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Rients Sjerps Haitsma Nr.10
10-1
N : Broerkje Haitsma
G : 15-11-1866 te Ferwoude
O : 20-06-1948 te Makum
L : 81 jaar
H : 30-05-1903 te Wonseradeel
10-1
N : Jan Hayes Elgersma
G : 22-09-1869 te Witmarsum
O : 20-12-1948 te Sneek
L : 71 jaar
H : 30-05-1903
B : ?
Zoon van Haye Steffens Elgersma
en Geertje Tjerks Terpstra
Achternaam : Elgersma
Z : Haye - G. 1904
Z : Rients - G. 1910
-D van Rients Sjerps Haitsma Nr.10
10-2
N : Grietje Rients Haitsma
G : 07-11-1867 te Ferwoude
O : 15-05-1913 te USA
L : 45 jaar
H : 29-05-1889 te Wonseradeel
10-2
N : Sies Symens Wiarda
G : 29-03-1865 te Woudsend
O : 02-12-1923 te USA
L : 57 jaar
H : 29-05-1889 te Wonseradeel
B : ?
Zoon van Symen Wiarda
en Aaltje Glastra
Achternaam : Wiarda (USA)
D : Aaltje - G. 03-12-1891
D : Aafje - G. 03-12-1891
D : Trijntje - G. 29-01-1996
D : Fetje - G. 16-02-1898
Z : Rients - G. 04-02-1890
Z : Symon - G. 12-11-1893
Z : Klaas - G. 11-03-1901
-D van Rients Sjerps Haitsma Nr.10
10-3
N : Lyckeltje Rients Haitsma
G : 09-01-1869 te Ferwoude
O : 1944 te Wonseradeel
L : 75 jaar
H : 15-05-1895 te Wonseradeel
10-3
N : Durk Bakker
G : 28-03-1870 te Lollun
O : 16-08-1932 te Wonseradeel
L : 62 jaar
H : 11-05-1895
B : ?
Zoon van Klaas Bakker
en Trijntje Roukema
Achternaam : Bakker
D : Trijntje - G. 15-02-1898
D : Broerkje - G. 13-11-1899
D : Broerkje - G. 07-03-1901
D : Teuntje - G. 1904
D : Grietje - G. 1906
D : Jantje - G. 1910
Z : Klaas - G. 26-12-1896
Z : Klaas - G. 1903
Z : Rients - G. 1907
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#####################
#####################
#####################
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
-Z van Bauke Sjerps Haitsma Nr.3
20 : Generatie 12
N : Gerardus Jacobus Haitsma
G : 16-12-1874 te Workum
O : 05-08-1915 te Ferwoude
L : 40 jaar
H : 11-05-1907 te Workum
B : ?
20
N : Uilkjen Tacoma
G : 06-03-1880 te Wonseradeel
O : 12-08-1974 te ?
L : 94 jaar
H : 11-05-1907 te Workum
Dochter van Anne Hessels Tacoma
en Wiebrig Gerrits de Boer
Z : Bauke - G. 04-10-1912 volg 21
weet u meer ?
21 : Generatie 13
N : Bauke Gerardus J. Haitsma
G : 04-10-1912 te Ferwoude
O : 27-10-1980 te ?
Begraven te Jubbega
L : 68 jaar
H : 10-05-1936 te ?
B : ?
21
N : Hendrikje Feenstra
G : 28-09-1913 te ?
O : 06-11-1994 te ?
Begraven te Jubbega
L : 81 jaar
H : 10-05-1936 te ?
Dochter van ? Feenstra
en ?
Weet u meer ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
######################
######################
######################
-Z van Bauke Sjerps Haitsma Nr.3
30 : Generatie 12
N : Rients Baukes Haitsma
G : 24-06-1877 te Workum
O : 16-01-1930 te USA
L : 52 jaar
H : 23-01-1902 te USA
B : ?
30N : Nelly Esther
G : 1879 te USA
O : 1947 te USA
L : +/-68 jaar
H : 23-01-1902
Z : Bauke (Benhard) - G. 28-09-1903
Z : Tjerk (Chester) - G. 26-05-1906
Z : Rients (Raymond)- G. 22-02-1909
weet u meer ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
########################
########################
########################
Z van Bauke Sjerps Haitsma Nr.3
40 : Generatie 12
N : Hendrik Baukes Haitsma
G : 04-07-1880 te Workum
O : 07-02-1969 te Koudum
L : 88 jaar
H : 12-03-1898 te Workum
B : ?
40
N : Tietje Douwes Buwalda
G : 28-07-1878 te Makkum
O : 23-12-1959 te Koudum
L : 81 jaar
H : 12-03-1898 te Workum
Dochter van Douwe Jans Buwalda
en Akke Baukes de Wit
D : Akke - G. 12-02-1902 volg 40-1
Z : Bauke - G. 28-06-1898
---------------- O : 26-09-1898
Z : Sietse - G. 22-09-1904 volg 100
Z : Douwe - G. 28-12-1909
---------- O : 01-05-1915 Verdronken
Z : Douwe - G.18-08-1915 volg 110
Z : Jan - G. 31-01-1917 volg 120
Z : Bauke - G. 26-05-1899 volg 41
41 : Generatie 13
N : Bauke Hendriks Haitsma
G : 26-05-1899 te Workum
O : 22-10-1978 te Den Ilp
L : 79 jaar
H : 08-05-1924 te Gaast
B : Agrarier
41
N : Geeltje Duif
G : 07-12-1903 te Lemmer
O : 03-12-1999 te Purmerend
L : 96 jaar
H : 08-05-1924 te Gaast
Dochter van Albert Duif
en Minke Albada
D : Minke - G. 1926 volg 41-1
D : Tietje - G. 1934 volg 41-2
Z : Albert dirk- G. 1932 volg 130
Z : Hendrik - G. 1928 volg 42
42 : Generatie 14
N : Hendrik Haitsma
G : 11-07-1928
O : 07-10-2006
L : 78 jaar
H : 1954
B : Melkrijder
42
N : Neeltje Fokker
G : 1933
O :
L :
H : 1954
Dochter van ? Fokker
en ?
D : Maria - G. 1960
Z : Bauke - G. 1957 volg 43
43 : Generatie 15
N : Bauke Haitsma
G : 28-02-1957 te Den Ilp
O : 11-06-1994 te Amsterdam
Begraven in Purmerend
L : 37 jaar
H : 1981
B : Verwarmingsmonteur
43
N : Diana Reuvers
G : 1958
O :
L :
H : 1981
Dochter van Maarten Pieter Reuvers
en Herma Wirtz
D : Katinka - G. 1984 volg 43-1
Z : Ronald - G. 1982
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Hendrik Baukes Haitsma Nr.40
40-1
N : Akke Hendriks Haitsma
G : 12-02-1902 te Workum
O : 12-05-1989 te Koudum
Begraven te Koudum
L : 89 jaar
H : 08-05-1924 te Wijckel
40-1
N : Stoffel Hielkes van der Gaast
G : 04-03-1900 te Gaasterland
O : 28-02-1977 te Koudum
Begraven te Koudum
L : 76 jaar
H : 08-05-1924 te Wijckel
B : ?
Zoon van Hielke Stoffels van der Gaast
en Aaltje Hendriks Schilstra
Achternaam : van der Gaast
D : Tietje - G. 1925
D : Aaltje - G. 1927
D : Sietske - G. 1930
D : Klaaske - G. 1933
-D van Bauke Hendriks Haitsma Nr.41
41-1
N : Minke Baukes Haitsma
G : 1926
O :
L :
H : 1949
41-1
N : Johannes Jacobus de Rouwe
G : 28-12-1926 te Ilpendam
O : 05-05-2005 in Zuid Africa
L : 78 jaar
H : 1949
B : Ingenier
Zoon van Pieter de Rouwe
en Grietje Smit
Achternaam : de Rouwe
D : Gilda - G. 1951
D : Margriet - G. 1952
D : Tietje - G. 1955
Z : Piet - G. 1958
-D van Bauke Hendriks Haitsma Nr.41
41-2
N : Tietje Baukes Haitsma
G : 1934
O :
L :
1e H : 1965
2e H : 1979
41-2
1e N : Johan Molenaar
G : 1941
O :
L :
H : 1965
B : ?
Zoon van ?
---------
2e N : Aart Pieter Has
G : 1934
O :
L :
H : 1979
B : ?
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Molenaar
D : Yvonne - G. 1966
Z : Alexander - G. 1969
-D van Bauke Haitsma Nr.43
43-1
N : Katinka Haitsma
G : 1984
O :
L :
H : samenwonend sinds 2004
B : Verkoopmedewerkster
43-1
N : Theo de Klerk
G : 1979
O :
L :
H : samenwonend sinds 2004
B : Assistend bedrijfsleider
Zoon van J. Jansen
en Jansje Frederica Wilhelmina Sofia de Klerk
Achternaam : de Klerk
Z : Ryan Luca Bauke - G. 2005
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
###########################
###########################
###########################
Man : Haitsma
Getrouwd met Man
hun kinderen
-Z van Sjerp Baukes Haitsma Nr.4
50 : Generatie 13
N : Ynze Sjerps Haitsma
G : 13-01-1906 te T Heidenschap
O : 23-03-1943 te Sneek
L : 37 jaar
H : 23-05-1929 te Hemelumer Old
B : Kruideniers winkel in Workum
50
N : Jantje de Vries
G : 26-04-1902 te Molkwerum
O : 14-11-1974 te Bolsward
L : 72 jaar
H : 23-05-1929 te Hemelumer Old
Dochter van klaas de Vries
en Elske Schultze
D : Elske - G. 1930 volg 50-1
D : Tettje - G. 1935 volg 50-2
Z : Klaas - G. 1937 volg 140
Z : Gerardus - G. 1940 volg 150
Z : Sjerp - G. 1932 volg 51
51 : Generatie 14
N : Sjerp Haitsma
G : 1932
O :
L :
H : 1959
B : districthoofd bij het Friese Rundvee Syndicaat
51
N : Fettje Post
G : 1936
O :
L :
H : 1959
Dochter van ?
en ?
D : Gooitske - G. 02-05-1960
------------- O : 19-06-1960
D : Gooitske - G. 1962 volg 51-1
Z : Benjamin - G. 1964 volg 160
Z : Gerard - G. 1968 volg 170
Z : Ynze - G. 1961 volg 52
52 : Generatie 15
N : Ynze Haitsma
G : 1961
O :
L :
H : 1984 te Wijmbritseradeel
2e H : 1998
B : Bouwkundig-ingenieur
52
N : Sytske Schukken
G : 23-12-1960 te Nijland
O : 01-09-1994 te Emmeloord
L : 33 jaar
H : 1984
B : Onderwijzeres
Dochter van W. Schukken
en J. Draaisma

2e N : Geertje G. Beukema
G : 14-12-1959 te ?
O :
L :
H : 25-04-1998 te Bedum
Dochter van W. Beukema
en F. Takens
Z : Sjoerd Wiebren - G. 1988
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Ynse Sjerps Haitsma Nr.50
50-1
N : Elske Haitsma
G : 1930
O :
L :
H : 1954
50-1
N : Pieter Venema
G : 24-12-1927 te Koudum
O : 26-05-1990 te Koudum
Begraven te Koudum
L : 62 jaar
H : 1954
B : Fouragahandelaar
Zoon van Sybren Venema
en Jantje Bajema
Achternaam : Venema
D : Jantje - G. 1955
D : Tettje - G. 1960
D : Martjen - G. 1963
D : Elske - G. 1965
Z : Sybren - G. 1957
-D van Ynse Sjerps Haitsma Nr.50
50-2
N : Tettje Haitsma
G : 1935
O :
L :
H : 1958
50-2
N : Johan Mengerink
G : 09-12-1927 te Wierden
O : 06-12-1968
L : 40 jaar
H : 1958
B : Chef / Monteur
Zoon van Gerrit Jan Mengerink
en Johanna Beverdam
Achternaam : Mengerink
Z : Gerrit Jan - G. 1959
Z : Ynze - G. 1964
-D van Sjerp Haitsma Nr.51
51-1
N : Gooitske (Gonnie) Haitsma
G. 1962
O :
L :
H :
51-1
Bekema
G :
O :
L :
H :
B :
Achternaam : Bekema
Z : Eddy - G. 1983
Z : Rudy - G. 1986
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
######################
######################
######################
Man : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-Z van Sjerp Baukes Haitsma Nr.4
60 : Generatie 13
N : Sjoerd Haitsma
G : 15-01-1908 te T Heidenschap
O : 27-02-1995 te Koudum
Begraven te Koudum
L : 87 jaar
H : 11-05-1933 te Koudum
B : ?
Sjoerd en Maria >>>>


60
N : Maria de Vlugt
G : 18-03-1912 te Enscher (D)
O : 16-05-1995 te Bolsward
Begraven te Koudum
L : 83 jaar
H : 11-05-1933 te Koudum
Docher van Jacob de Vlugt
en Grietje Buma

D : Grietje - G. 1934 volg 60-1
D : Tettje - G. 1939 volg 60-2
Z : Sjerp - G. 1937 volg 61
Z : Jacob - G. 1947 volg 62
61 : Generatie 14
N : Sjerp Haitsma
G : 1937
O :
L :
H : 1960
B : Chaufeur
61
N : Hendrika Monster
G : 1940
O :
L :
H : 1960
Dochter van ?
en ?
D : Maria Hendrika - G. 1961volg 61-1
D : Jolanda - G. 1964 volg 61-2
D : Lena Grietje - G. 1970 volg 61-3
62 : Generatie 14
N : Jacob Haitsma
G : 1947
O :
L :
H : 1967
B : Vertegenwoordiger
62
N : Feddigje Feenstra
G : 1947
O :
L :
H : 1967
Dochter van ?
en ?
Z : Sjoerd Jacob - G. 1971
Z : Harmen Sjoerd - G. 1968 volg 63
63 : Generatie 15
N : Harmen Sjoerd Haitsma
G : 1968
O :
L :
H : 1990
B : Winkelier
63
N : Cristina Oosterhoff
G : 1970
O :
L :
H : 1990
Dochter van ?
en ?
Z : Jacob - G. 1992
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Sjoerd Haitsma Nr.60
60-1
N : Grietje Haitsma
G : 1934
O :
L :
H : 1952
60-1
N : Sjoerd de Boer
G : 13-06-1930 te Hindelopen
O : 10-09-1985 te Oosterlittens
H : 1952
B : Leraar Wis en natuurkunde
Zoon van ?
en ?
Achternaam : de Boer
Z : Jilderd - G. 1953
Z : Sjoerd Albert - G. 1956
Z : Wilhem Marius - G . 1964
-D van Sjoerd Haitsma Nr.60
60-2
N : Tettje Gooitske Haitsma
G : 1939
O :
L :
H : 1957
B : Boerin
60-2
N : Wiebe Haytema
G : 04-10-1929 te Koudum
O : 09-01-1998 te Koudum
Begraven te Koudum
L :
H : 10-05-1957 te Koudum
B : Veehouder
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Haytema
D : Maria - G. 1957
D : Lipkje - G. 1966
D : Sjoerdtje - G. 1968
Z : Ype Wiebe - G. 1961
-D van Sjerp Haitsma Nr.61
61-1
N : Maria Hendrika Haitsma
G : 1961
O :
L :
H : 1982
61-1
N : Bart Jan Bravenboer
G : 1957
O :
L :
H : 1982
B : Rijksambtenaar
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Bravenboer
Z : Marcel - G. 1986
Z : Erwin - G. 1989
-D van Sjerp Haitsma Nr.61
61-2
N : Jolanda Haitsma
G : 1964
O :
L :
H : ?
61-2
N : Björn Zoetewei
G : 1960
O :
H : ?
?
-D van Sjerp Haitsma Nr.61
61-3
N : Lena Griet Haitsma
G : 1970
O :
L :
H : 1990
B : Administratief en boekhoudkundig Medewerkster
61-3
N : Johannes Hendriks G van Dongen
G : 1963
O :
L :
H : 1990
B : Ambtenaar bij de douane
Zoon van ?
en ?
?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#######################
#######################
#######################
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
-Z van Sjerp Baukes Haitsma Nr.4
70 : Generatie 13
N : Gerardus Jacobus Haitsma
G : 23-07-1910 te T Heidenschap
O : 12-03-1990 te Sneek
Begraven te Koudum
L : 79 jaar
H : 08-05-1935 te Witmarsum
B : Boerarbeider
Gerardus en Pietje >>>>

70
N : Pietje van der Weerd
G : 12-05-1913 te Makkum
O : 16-11-2007 te Koudum
Begraven te Koudum
L : 94 jaar
H : 08-05-1935 te Witmarsum
B : Dienstbode
Dochter van Wieger van der Weerd
en Catharina de Boer

D : Catharina - G. 1936 volg 70-1
D : Tettje - G. 1939 volg 70-2
D : Sietske - G. 1941 volg 70-3
D : Grietje - G. 1944 volg 70-4
Z : Ynse - G. 1946 volg 71
Z : Wieger - G. 1947 volg 180
Z : Sjerp - G. 1937 volg 72
71 : Generatie 14
N : Ynse Haitsma
G : 1946
O :
L :
H : 1975
B : Leraar Natuurkunde en informatica
71
N : Ruth K. A. Bergmann
G : 1947
O :
L :
H : 1975
Beeldend-Kunstenaar
Dochter van ?
en ?
D : Anke - G. 1978
72 : Generatie 14
N : Sjerp Haitsma
G : 1937
O :
L :
H : 1958
B : Ambtenaar bij de politie
72

N : Richtje Terpstra
G : 1935
O :
L :
H : 1958
Dochter van ?
en ?
D : Agnes - G. 1963 volg 72-1
Z : Jan - G. 1960 volg 190
Z : Peter - G. 1967 volg 200
Z : Gerardus J. - G. 1959 volg 73
73 : Generatie 15
N : Gerardus Jacobus Haitsma
G : 1959
O :
L :
H : 1982
B : bij de politie
73
N : Elisabeth Antonia Kooistra
G : 1960
O :
L :
H : 1982
Dochter van ?
enn ?
D : Erika - G. 1983
Z : Nico - G. 1984
Z : Martin - G. 1988
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun kinderen
-D van Gerardus Jacobus Haitsma Nr.70
70-1
N : Catharina Gerardus Haitsma
G : 1936
O :
L :
H : 1957
70-1
N : Abe Visser
G : 1934
O :
L :
H : 1957
B : Binnenvaart-schipper/Operator
Zoon van Jouke Sijbrand Visser
en Elizabeth de Boer
Achternaam : Visser
D : Pietje - G. 1958
Z : Jouke S - G. 1960
-D van Gerardus Jacobus Haitsma Nr.70
70-2
N : Tettje Tjitske Haitsma
G : 1939
O :
L :
H : 1960
70-2
N : Hielke Sietsma
G : 1938
O :
L :
H : 1960
B : Rijksambtenaar
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Sietsma
D : Petronella T. - G. 1962
D : Tina - G. 1968
Z : Jan - G. 1965
-D van Gerardus Jacobus Haitsma Nr.70
70-3
N : Sietske Wilhelmina Haitsma
G : 1941
O :
L :
H : 1961
B : Medewerkster op een afdeling personeel en Administratie
70-3
N : Lodewijk Krommenhoek
G : 1936 in Djakarta
O :
L :
H : 1961
B : Proces operator
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Krommenhoek
D : Erly.A.P. - G. 1962
D : Catharina - G. 1965
-D van Gerardus Jacobus Haitsma Nr.70
70-4
N : Grietje Haitsma
G : 1944
O :
L :
H : 1963
B : Medewerkster bij 'De Klink'
70-4
N : Pieter de Jong
G : 1938
O :
L :
H : 1963
B : Interieurverzorger
Zoon van Anne Marten de Jong
en Itte de Jong
Achternaam : de Jong
D : Ittje - G. 1964
Z : Anne Marten - G. 1969
-D van Sjerp Haitsma Nr.72
72-1
N : Agnes Haitsma
G : 1963
O :
L :
H : 1983
72-1
N : Thomas Jan Posthuma
G : 1959
O :
L :
H : 1983
B : Vertegenwoordiger
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Posthuma
D : Richtje A. - G. 1988
Z : Douwe - G. 1984
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##########################
##########################
##########################
Man : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-Z van Bauke Sjerps Haitsma Nr.5
80 : Generatie 14
N : Bauke Baukes Haitsma
G : 1931
O : 2010
L : 78 jaar
H : 1955
B : Gem. Reinigingsdienst
80
N : Baukje Grondsma
G : 1933
O :
L :
H : 1955
Dochter van Rimmer Grondsma
en Grietje Schelinga
D : Grietje - G. 1956 volg 80-1
D : Teade - G. 19-03-1969
------------- O : 07-10-1995
Z : Rimmer - G. 1958 volg 210
Z : Johan - G. 1959
Z : Bauke - G. 1956 volg 81
81 : Generatie 15
N : Bauke Haitsma
G : 1956
O :
L :
H : 1977
B : Vertegenwoordiger
81
N : Duke Weersma
G : 1959
O :
L :
H : 1977
Dochter van Wiebren Weersma
en Baukje Zijlstra
D : Boukje - G. 1977
Z : Wiebe - G. 1980
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Bauke Baukes Haitsma Nr.80
80-1
N : Grietje Haitsma
G : 1965
O :
L :
H : 1985
80-1
N : Rein van der Wal
G : 1958
O :
L :
H : 1985
B : Tuinman
Zoon van ?
en ?
Achternaam : van der Wal
D : Baukje - G. 1986
D : Antje - G. 1987
D : Femke - G. 1991
Z : Rinus - G. 1989
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#########################
#########################
#########################
Man : Haitsma
getrouwd met man
hun kinderen
-Z van Sjerp Baukes Haitsma Nr.6
90 : Generatie 15
N : Albert Haitsma
G : 1956
O :
L :
H :
B: ?
Relatie met
90
N : Anna Maria Catharina Helena van Veen
G : 1948
O :
H :
?
###########################
###########################
###########################
-Z van Hendrik Baukes Haitsma Nr.40
100 : Generatie 13
N : Sietse Haitsma
G : 27-09-1904 te Gaast
O : 16-05-1985 te Koudum
L : 80 jaar
H : 07-05-1931
B : Boer in de Poel te Koudum
100
N : Japke Dijkstra
G : 19-05-1912 te Exmorra
O : 09-03-1991 te Koudum
L : 78 jaar
H : 07-05-1931 te Koudum
Dochter van Uilke Dijkstra
en Feikje Nauta
D : Feikje - G. 1932 volg 100-1
D : Tietje - G. 1940 volg 100-2
D : Akke - G. 1945 volg 100-3
Z : Ulke - G. 1942 volg 220
Z : Brechtus Feike - G. 1955 volg 230
Z : Hendrik - G. 1935 volg 101
101 : Generatie 14
N : Henrdrik Haitsma
G : 1935
O :
L :
H : 1967
B : Rijschoolhouder
101
N : Elizabeth Sloterdijk
G : 1947
O :
L :
H : 1967
Dochter van Tjibbe Sloterdijk
en Marie Dijkstra
?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Sietse Haitsma Nr.100
100-1
N : Feikje Haitsma
G : 1932
O :
L :
H : 1954
100-1
N : Tjize Huitema
G : 13-10-1926 te Jutrijp
O : 15-09-1982 te Heidenschap
L : 55 jaar
H : 1954
B : Veehouder
Zoon van Sjoerd Huitema
en Sipkje Osinga
Achternaam : Huitema
D : Japke G. 1955
D : Sipke - G. 1962
Z : Sjoerd - G. 1955
Z : Sietze - G. 1958
-D van Sietse Haitsma Nr.100
100-2
N : Tettje Haitsma
G : 1940
O :
L :
H : 1962
100-2
N : Tjeerd de Vries
G : 1939
O :
L :
H : 1962
B : Tuinder
Zoon van ?
en ?
?
-D van Sietse Haitsma Nr.100
100-3
N : Akke Haitsma
G : 1945
O :
L :
H : 1965
100-3
N : Age Herman Haytema
G : 06-01-1939 te Koudum
O : 05-08-2001 te Sneek
L : 62 jaar
H : 1965
B : Veehouder
Zoon van ?
en ?
?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#########################
#########################
#########################
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
-Z van Hendrik Baukes Haitsma Nr.40
110 : Generatie 13
N : Douwe Hendriks Haitsma
G : 18-08-1915 te T Heidenschap
O : 12-02-1980 te Canada
L : 64 jaar
H : 09-09-1937 te Wymbritseradeel
B : ?
2 H : 06-05-1949 te Canada
In Canada gaf hij zich zelf de naam David Henry Haitsma
110
1e N : Fokeltje Feenstra
G : 21-04-1915
O :
L :
H : 09-09-1937
----------------
2e N : Ierene Lillian Anderson
G : 19-07-1926 te Canada
O :
L :
2 H : 06-05-1949 te Canada
1 H ; Z : Enne - G. 17-11-1938
2 H ; D : Joyce - 1952 volg 110-1
Z : Clarence Henry - G. 1950 volg 111

111 : Generatie 14
N : Clarence Henry Haitsma
G : 1950 te Canada
O :
L :
H : 1977 te Nevada
B : ?
111
N : Veronica Vogt
G : 1952 te usa
O :
L :
H : 1977 te Nevada
Dochter van Jacques Arthur Vogt
en Joan Margareth Rogers
D : Shaeffer Lydia - G. 1981
Z : Jacques David - G. 1984
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Douwe Hendriks Haitsma Nr.110
110-1
N : Joyce Haitsma
G : 1952 te Canada
O :
L :
H : 1982
110-1
N : Martin Wiehler
G : 1953
O :
L :
H : 1982
B : ?
Zoon van Hans Arthur Wiehler
en Charlotte Andres
Achternaam : Wiehler
Z : Jhon David - G. 1984
Z : Eeric Arthur - G. 1988
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#######################
#######################
#######################
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
-Z van Hendrik Baukes Haitsma Nr.40
120 : Generatie 13
N : Jan Hendriks Haitsma
G : 31-01-1917 te T Heidenschap
O : 26-08-1991 te Australie
L : 74 jaar
H : 30-04-1942 te Gaasterland
B : ?
120
N : Wiepke Boukes de Vries
G : 29-09-1919 te ?
O : ?
L : ?
H : 30-04-1942 te Gaasterland
Dochter van Bernardus Kornelis de Vries
en Bruintje Minnes Bouwstra
D : Breunsje - G. 1944 volg 120-1
D : Tietje - G. 1946 volg 120-2
D : Neelkje - G. 1947 volg 120-3
D : Akke - 26-06-1949
---------------- O : 02-07-1950
D : Akke - G. 1951 volg 120-4
D : Doetje - G. 1958
Z : Bernardus - G. 1950
Z : Jan Bauke - G. 1953
Z : Bauke Sietze - G. 1957
Z : Douwe Albert - G. 16-05-1961
---------------- O : 16-06-1961 te Australie
Z : Douwe Albert - G. 1962
Z : Cornelis Wiebe - G. 1965
Z : Hendrik - G. 1942 volg 121
121 : Generatie 14
N : Hendrik Haitsma
G : 1942
O :
L :
H : 1964 te Australia
B : Dairy farmer - Boer
In +/- 1980 heeft hij zijn
achternaam veranderd in Hayden
121
N : Tjitske de Vries
G : 1945
O :
L :
H : 1964 te Australia
Dochter van Hendrik Lammerts de Vries
en Sybrigje Libbes Meyer
Acternaam : eerst Haitsma
........daarna +/-1980 : Hayden

D : Wendy - G. 1969

D : Jacquiline - G. 1971
Z : Hendrik - G. 1967
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Jan Hendriks Haitsma Nr.120
120-1
N : Breunsje Haitsma
G : 1944
O :
L :
H : ?
120-1
N : G. K. Stephenson
G : 1944
O :
L :
H : ?
B : ?
Zoon van ?
en ?
?
-D van Jan Hendriks Haitsma Nr.120
120-2
N : Tietje Haitsma
G : 1946
O :
L :
H : 1967
120-2
N : Harm Eenjes
G : 1940
O :
L :
H : 1967
B : ?
Zoon van Jans Eentjes
en Saakje Hulsebos
Achternaam : Eenjes
D : Patricia Jenny - G. 1973
D : Wendy Sussan - G. 1974
Z : Jans Andrew - G. 1968
Z : David Jamie - G. 1972
-D van Jan Hendriks Haitsma Nr.120
120-3
N : Neelkje Haitsma
G : 1947
O :
L :
H :
120-3
N : Robin John Wells
G : ?
O :
L :
H :
B : ?
Zoon van ?
en ?
?
-D van Jan Hendriks Haitsma Nr.120
120-4
N : Akke Haitsma
G : 1951
O :
L :
H : 1971

120-4
N : John Aart Wersdorf
G : ?
O :
L :
H : 1971
B : ?
Zoon van ?
en ?
?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##########################
##########################
##########################
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
-Z van Bauke Hendriks Haitsma Nr.41
130 : Generatie 14
N : Albert Dirk Haitsma
G : 1932
O :
L :
H: 1954
B : Loonwerker
130
N : Elisabeth Petronella Evers
G : 1935
O :
L :
H : 1954
Dochter van Pieter Evers
en Gesina Modder
D : Ineke - G. 1955 volg 130-1
D : Gesina - G. 1956
Z : Bauke - G. 1958 volg 131

131 : Generatie 15
N : Bauke (Bob) Haitsma
G : 1958
O :
L :
H : 1995
B : Aannemer
131
N : Yvonne Weder
G : 1961
O :
L :
H : 1995
B :
Dochter van Piet Jan Weder
en Catharina Guurtje Kluft
D : Nathalie - G. 1978 volg 131-1
Z : Michael - G. 1980 volg 132

132 : Generatie 16
N : Michael Haitsma
G : 1980
O :
L :
H : 2004
B : Timmerman
132
N : Alinda Krak
G : 1978
O :
L :
H : 2004
B : Leerkracht
Dochter van Andreas Petrus Maria Krak
en Johanna Maria v.d. Wal
?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Albert Dirk Haitsma Nr.130
130-1
N : Ineke Haitsma
G : 1955
O :
L :
H : 1974
B :
130-1
N : Chris Wijs
G : 1949
O :
L :
H : 1974
B : Aannemer
Zoon van Jan Wijs
en Maria Gertrud Bender
Achternaam : Wijs
D : Melanie - G. 1976
D : Stefanie - G. 1981
D : Jennifer - G. 1984
Z : Pascal - G. 1985
Z : Fabian - G. 1978
-D van Bauke Haitsma Nr.131
131-1
N : Nathalie Haitsma
G : 1978
O :
L :
H : 2000
B :
131-1
N : Harm Greven
G : 1970
O :
L :
H : 2000
B : Classificeerder
Zoon van Frans Greven
en Annie van Kampen
Achternaam : Greven
D : Talitha - G. 2003
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##########################
##########################
##########################
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
- Z van Ynze Sjerps Haitsma Nr.50
140 : Generatie 14
N : Klaas Haitsma
G : 1937
O :
L :
H : 1964
B : Medewerker op ambulance
140
N : Elisabeth Kramer
G : 1941
O :
L :
H : 1964
Dochter van Johannes Kramer
en Jantje Schaap
D : Jannie - G. 1965
D : Ellie - G. 1972
D : Jolanda- G. 1974
Z : Ynze - G. 1970
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##########################
##########################
##########################
-Z van Ynze Sjerps Haitsma Nr.50
150 : Generatie 14
N : Gerardus Jacobus Haitsma
G : 19-03-1940
O : 27-07-2001
L : 61 jaar
H : 1966
B : werkte in de Bouw / Conserge
150
N : Pietje Tuma
G : 1944
O :
L :
H : 1966
B : Bejaardenverzorgster
Dochter van Jitze Tuma
en Eelkje Wijma
D : Eelkje - G. 1967 volg 150-1
Z : Robert - G. 1971 volg 151

151 : Generatie 15
N : Robert Gerard Haitsma
G : 1971
O :
L :
H : 1994
B : ?
151
N : Margreet Bouman
G : 1971
O :
L :
H : 1994
B :
Dochter van Wout Bouman
en Eef ?
D : Esther Eefke - G. 1997
D : Nienkje Pietje - G. 1999
Z : Joas Gerardus - G. 2002
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
getrouwd met man
hun Kinderen
-D van Gerardus Jacobus Haitsma Nr. 150
150-1
N : Eelkje (Ella) Haitsma
G : 1967
O :
L :
H : 1991
B : Lerares Wiskunde
150-1
N : Michael Borge Robart
G : 1958
O :
L :
H : 1991
B : Ondernemer
Zoon van Richard John Robart
en Janny Brilman
Achternaam : Robart
D : Manoah Rachel - G. 2000
D : Rhode Elise - G. 2001
Z : Samuel Jedidja - G. 1996
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##########################
##########################
##########################
Man : Haitsma
getrouwd met vrouw
hun Kinderen
-Z van Sjerp Haitsma Nr.51
160 : Generatie 15
N : Benjamin Haitsma
G : 1964
O :
L :
H : 1993
B : Bedrijfsleider supermarkt
160
N : Antje de Haan
G : 1966
O :
L :
H : 1993
B : Afdelingshoofd factureerafdeling
Dochter van Hendrik de Haan
en Aukje Boomsma
Z : Kevin - G. 1995
Z : Robert - G. 1997
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##########################
##########################
##########################
-Z van Sjerp Haitsma Nr.51
170 : Generatie 15
N : Gerard Haitsma
G : 1968
O :
L :
H : 1997
B : Sales Manager
170
N : Rinsche van der Zee
G : 1972
O :
L :
H : 1997
B : Administratief medewerkster
Dochter van Fedde van der Zee
en Siebrichje Klijnsma
Z : Sander - G. 2000
Z : Mark - G. 2002
Z : Erik - G. 2006
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##########################
##########################
##########################
-Z van Gerardus Jacobus Haitsma Nr.70
180 : Generatie 14
N : Wieger Haitsma
G : 1947
O :
L :
H :

B : Meettechnicus
180
N :
G :
O :
L :
H :
Z : Menno Gerardus - G. 1977
Z : Mathijs R. - G. 1980
Z : Eddy - G. 1973 volg 181
181 : Generatie 15
N : Eddy Christiaan Haitsma
G : 1973
O :
L :
H : Samenwonend
B : ?
181
N : Ann Deckers
G : 1975
O :
L :
H : Samenwonend
Dochter van ?
en ?
Z : Rients Wieger - G. 2005 Belgie
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##########################
##########################
##########################
-Z van Sjerp Haitsma Nr.72
190 : Generatie 15
N : Jan Haitsma
G : 1960
O :
L :
H : 1982
B : Politieagent
190
N : Marion Jentina Alkema
G : 1961
O :
L :
H : 1982
Dochter van ?
en ?
D : Yke Ylona - G. 1987
D : Richtje R. - G. 1990
Z : Sjerp S. - G. 1985
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##########################
##########################
##########################
-Z van Sjerp Haitsma Nr.72
200 : Generatie 15
N : Peter Haitsma
G : 1967
O :
L :
H : 1999
B : Assurantie Adviseur
200
N : Gelske Hendrika van der Ploeg
G : 1968
O :
L :
H : 1999
B : Telefoniste/Receptioniste
Dochter van ?
en ?
?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##########################
##########################
##########################
-Z van Bauke Baukes Haitsma Nr.80
210 : Generatie 15
N : Rimmer Haitsma
G : 1958
O :
L :
H : 1979
B : Productiechef
210
N : Johanna Ypma
G : 1960
O :
L :
H : 1979
Dochter van Sijbren Ypma
en Hendrikje Schoon
D : Hendrika - G. 1980
D : Jelly - G. 1987
D : Liselotte - G. 1995
Z : Bauke - G. 1986
Z : Sijbren - G. 1991 volg 211
211 : Generatie 16
N : Sijbren Haitsma
G : 1991
O :
L :
H : 2010
B :
211
N : Cherelle Reitsma
G : 1991
O :
L :
H : 2010
B : Kapster
D : van Meinte Reitsma
en Petra Feenstra
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##########################
##########################
##########################
-Z van Sietse Haitsma Nr.100
220 : Generatie 14
N : Uilke Haitsma
G : 1942
O :
L :
H : 1971
B : Elektricein
220
N : Froukje Sierdsma
G : 1950
O :
L :
H : 1971
Dochter van ?
en ?
?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##########################
##########################
##########################
-Z van Sietse Haitsma Nr.100
230 : Generatie 14
N : Brechtus Feike Haitsma
G : 1951
O :
L :
H : 1981
B : Electrotechnisch Medewerker
230
N : Fokje Voulon
G : 1959
O :
L :
H : 1981
B : Bejaardenverzorgster
Dochter van ?
en ?
?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##########################
##########################
##########################
 

 

Stamboom Japik-Jacob Haitsma - Blad 4
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
-Z van Sjerp Baukes Haitsma
van Blad 0 - Nr. 3

1 : Generatie 9
N : Jacob Sjerps Haitsma
G : 29-07-1755 te Allingawier
O : 17-02-1838 te Wonseradeel
L : 82 jaar
H : 27-05-1787 te Allingawier
B :
1
N : Heebeltje Poppes Tolstra
G : ? te Terkwerd
O : ?
L :
H : 27-05-1787 te Allingawwier
D : Aukje - G. 27-07-1788 / ?
D : Aukjen - G. 1791 volg 1-1
D : Trijntje - G. 07-06-1795 Bolsward
-------------------d. 19-07-1795 Bolsward
Z : Inse - G. 19-07-1798 Bolsward
---------------d. 03-08-1798 Bolsward
D : Jenske - G. 1802 / ?
D : Ynske - G. 15-01-1803 volg 1-2
D : Klaaske - G. 10-05-1804
-------------------O : 15-08-1826
Z : Piebe - 05-07-1793 volg 10
Z : Catharinus - G. 01-12-1806
----------------------O : 26-09-1807
Z : Sjerp - G. 05-04-1789 volg 2

2 : Generatie 10
N : Sjerp Jacobs Haitsma
G : 05-04-1789 te Allingawier
O : 29-09-1871 te Wonseradeel
L : 82 jaar
H : 29-01-1812 te Witmarsum
B : ?
2
N : Syboltje Sybolts Stuurmans
G : 1790
O : 03-01-1873 te Wonseradeel
L : 82 jaar
H : 29-01-1812 te Witmarsum
B :
Dochter van Sybolt Sasses Stuurmans
en Gezijnna Hayes
D : Gesina - G. 08-10-1814 volg 2-1
Z : Jacob - G. 09-12-1812 volg 3

3 : Generatie 11
N : Jacob Sjerps Haitsma
G : 09-12-1812 te Terkwerd
O : 22-07-1885 te Exmorra
L : 72 jaar
H : 07-05-1842 te Wonseradeel
B : ?
3
N : Klaske Jans Velzen
G : 14-11-1820 te Hindelopen
O : 03-04-1851 te Wonseradeel
L : 30 jaar
H : 07-05-1851 te Wonseradeel
B :
Dochter van Jan pieters Velzen
en Dieuwke Jans Veenstra
D : Syboltje - G. 28-12-1844 volg 3-1
D : Dieuwke - G. 06-02-1849
------------------- O : 27-08-1850
Z : Jan - G. 07-03-1843
------------ O : 03-07-1860
Z : Sjerp - G. 24-06-1847
-------------- O : 20-08-1848
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Jacob Sjerps Haitsma Nr.1
1-1
N : Aukjen Jacobs Haitsma
G : 17-10-1791 te Schaard
O : ?
L : ?
H : 18-07-1813 te Terkwerd
B :
1-1
N : Sytze Ruurds Bakker
G : 13-12-1789 te Makkum
O : 12-03-1847 te
L :
H : 18-07-1813 te Terkwerd
B : ?
Zoon van Ruurd Roelofs Bakker
en Geelke Klazes
Achternaam : Bakker
Z : Ruurd - G. 20-08-1814
-D van Jacob Sjerps Haitsma Nr.1
1-2
N : Ynske Jacobs Haitsma
G : 15-01-1803 te Allingawier
O : 10-12-1845 te Sloten
L : 42 jaar
H : 16-05-1829 te Wymbritseradeel
B :
1-2
N : Wopke Hendriks de Vries
G : 1805
O : 03-08-1885 te Sloten
L : 80 jaar
H : 16-05-1829 te Wymbritseradeel
Zoon van Hendrik Wopkes de Vries
en Tjiets Gerrits
Achternaam : de Vries
D : Iebeltje - G. 18-10-1833
D : Tjiets - G. 17-04-1838
D : Binkjen - G. 09-05-1841
Z : Hendrik - G. 04-02-1830
Z : Jacob - G. 25-07-1831
Z : Ansch - G. 09-01-1836
Z : Tjietze - G. 21-07-1844
-D van Sjerp Jacobs Haitsma Nr.2
2-1
N : Gesina Sjerps Haitsma
G : 08-10-1814 te Tjerkwerd
O : ?
L : ?
H : 17-05-1834 te Wonseradeel
B :
2-1
N : Linse Annes van der Heide
G : 1812
O : 18-12-1874 te Blsward
L : 62 jaar
H : 17-05-1834
B : ?
Zoon van ?
en ?
Achternaam : van der Heide
D : Syboltje - G. 08-02-1835
D : Antje - G. 24-03-1839
levenloos G. 16-10-1842
levenloos G. 11-06-1843
Z : Anne - G. 01-05-1837
Z : Sjerp - G. 17-02-1841
Z : Jacob - G. 12-05-1844
-D van Jacob Sjerps Haitsma Nr.3
3-1
N : Syboltje Jacobs Haitsma
G : 28-12-1844 te Wonseradeel
O : 16-01-1879 te Wonseradeel
L : 34 jaar
H : 08-05-1869 te Wonseradeel
B :
3-1
N : Bauke Algera
G : 26-09-1840 te Wonseradeel
O : 25-01-1905 te Wonseradeel
L : 64 jaar
H : 08-05-1869 te Wonseradeel
B : ?
Zoon van Tjeerd Baukes Algera
en Rinske Rommerts Visser
Achternaam : Algera
D : Klaaske - G. 23-03-1870
D : Rinske - G. 23-12-1871
D : Dieuwke - G. 20-05-1873
D : Hinke - G. 07-05-1875
D : Hinke - G. 29-03-1878
Z : Tjeerd - G. 13-02-1877
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##########################
##########################
##########################
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
-Z van Jacob Sjerps Haitsma Nr.1
10 : Generatie 10
N : Piebe Jacobs Haitsma
G : 05-07-1793 te Bolsward
d. 25-07-1793 Bolsward
O : 12-03-1844 te Workum
L : 50 jaar
H : 03-07-1815 te Nijland
B : ?
2 H : 29-06-1836 te Workum
10
N : Antje (Eeukes)(Joukes)(Joekes) Reinsma (Reidsma)
G : 1794
O : 05-04-1830 te Workum
L : 36
H : 03-06-1815 te Nijland

N : Binkje Foekes Zijlstra
2 H : 29-06-1836 te Workum
1e Huwelijk
D : Jetske - G. 14-03-1816 volg 10-1
D : Heebeltje - G. 24-07-1817
--------------- O : 05-04-1831
D : Doutsjen - G. 23-04-1820
------------- O : 01-01-1837
D : Joekje - G. 03-03-1830
--------------- O : 31-03-1830
Z ; Jacob - G. 22-03-1824
-------------- O : 17-03-1826
Z : Jacob - G. 27-11-1826
--------------- O : 14-11-1827
Z : Pier - G. 16-02-1822 volg 11

11 : Generatie 11
N : Pier Piebes Haitsma
G : 16-02-1822 te Aengwirden
O : 06-05-1867 te Weststellingwerf
L : 45 jaar
H : 13-01-1851 te Weststellingwerf
B : ?
11
N : Antje Jansen
G : 31-12-1825 te Weststellingwerf
O : ?
L : ?
H : 13-01-1851 te Weststellingwerf
B :
Dochter van Lubbert Jansen
en Grieta Kerkena
D : Johanna M. - G. 10-04-1854
-------------- O : 21-01-1857
D : Johanna M. - G. 1860 volg 11-1
D : Margritha G. - G. 1862 volg 11-2
Z : Petrus J. - G. 26-05-1857 volg 20
Z : Lubertus - G. 18-12-1851 volg 12

12 : Generatie 12
N : Lubertus Piers Haitsma
G : 18-12-1851 te Wolvega
O : ?
L : ?
H : 03-08-1878 te Renkum
B : Metselaar
12
N : Tonia van den Born
G : 1853
O : ?
L : ?
H : 03-08-1878 te Renkum
B :
Dochter van Berend van den Born
en Geurtje van Voorts
D : Geertruida A. - G. 1881 volg 12-1
D : Antje - G. 1888 volg 12-2
Z : Pieter B. - G. 1879 volg 13
Z : Antoon L. - G. 1886 volg 14

13 : Generatie 13
N : Pieter Bernardus Haitsma
G : 1879 te Oosterbeek
O : 25-02-1925 te Arnhem
L : 46 jaar
H : 23-05-1907 te Renkum
B : Metselaar
13
N : Grietje van Heusden
G : 1882 te Oosterbeek
O : 10-11-1916 te Doorwerth
L : 34 jaar
H : 23-05-1907 te Renkum
B :
Dochter van Hendrik van Heusden
en Cornelia Johanna Kroesbergen
(Zoon Lubertes Haitsma (Metselaar)
getrouwd met Annechien Zandvoort Dochter van Hendrikus Zandvoort en Jantiena Kiewiet

Zoon Hendrik Antonius Haitsma is
Geexecuteerd in Oosterbeek op
20-09-1944 om 18.30 uur , 35 jaar

Zij is G. 11-04-1900 hun Kind Tonia overl ; 18-05-1928 in Anloo en Kind Tonia overl ; 05-06-1934 in Assen 2 maand oud

Weet u meer ?

14 : Generatie 13
N : Antoon Lubertus Haitsma
G : 1886 te Oosterbeek
O : ?
L : ?
H : 07-03-1913 te Kesteren/Opheusden
B : Metselaar
14
N : Cornelia Roelofsen
G : 15-09-1886 te Opheusden
O : 21-06-1965 te Opheusden
L : 78 jaar
H : 07-03-1913 te Kesteren/Opheusden
Dochter van Gerrit Jan Roelofsen
en Neeltje Gertsen
Weet u meer ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Piebe Jacobs Haitsma Nr.10
10-1
N : Jetske Piebes Haitsma
G : 14-03-1816 te Sneek
O : 02-03-1847 te Workum
L : 30 jaar
H : 16-10-1844 te Workum
B :
10-1
N : Cornelis Meinderts bosboer
G : 1810 te ?
O : 17-06-1845 te Workum
L : 35 jaar
H : 16-10-1844 te Workum
B : ?
Zoon van Meindert Kornelis Bosboer
en Anke Rinske van der Werf
?
-D van Pier Piebes Haitsma Nr.11
11-1
N : Johanna Margaretha Haitsma
G : 20-08-1859 te Norg
O : 14-02-1945 te Doorn
L : 85 jaar
H : 31-07-1885 te Wageningen
11-1
N : Johannes Meijnen
G : 24-05-1851 te Zutphen
O : 28-01-1905 te Wageningen
L : 53 jaar
H : 31-07-1885 te Wageningen
B : Touwslager
Zoon van Hendrik Meijnen
en Maria Beltman
Achternaam : Meijnen
Z : Pieter Johannes - G. 06-11-1886
-D van Pier Piebes Haitsma Nr.11
11-2
N : Margritha Geertruida Haitsma
G : 13-12-1862 te Bovensmilde
O : ?
L : ?
H : 12-09-1890 te Wageningen
B :
11-2
N : Jan Willem Meurs
G : 1865
O : ?
L : ?
H : 12-09-1890 te Wageningen
Zoon van Willem Meurs
en Wilhelmina Maassen
Achternaam : Meurs
D : Margritha Geertruida - G. 1908
-D van Lubertus Piers Haitsma Nr.12
12-1
N : Geertruida Antonia Haitsma
G : 1881 te oosterbeek
O : ?
L : ?
H : 16-11-1905 te Renkum
B :
12-1
N : Jan Hendrik Liesveld
G : 1877 te Oosterbeek
O : ?
L : ?
H : 16-11-1905 te Renkum
B : Timmerman
Zoon van Hermanus Gijsbertus Liesveld
en Catharina Folsche
?
-D van Lubertus Piers Haitsma Nr.12
12-2
N : Antje Haitsma
G : 1888 te Oosterbeek
O : ?
L : ?
H : 27-11-1913 te Renkum
B :
12-2
N : Hendrik Vlug
G : 1872 te Amsterdam
O : 03-07-1950 te Arhem
L : 78 jaar
H : 27-11-1913 te Renkum
B : Meubelmaker
Zoon van Jan Vlug
en Johanna Maria Hendriksen
?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##########################
##########################
##########################
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
-Z van Pier Piebes Haitsma Nr.11
20 : Generatie 12
N : Petrus Johannes Haitsma
G : 26-05-1857 te Veenhuizen
O : 20-12-1927 te wageningen
L : 70 jaar
H : 18-01-1884 te Norg
B : Sigarenmaker
20
N : Cornelia Johanna Hendriks
G : 10-03-1861 te Opheusden
O : 14-02-1923 te Wageningen
L : 61 jaar
H : 18-01-1884 te Norg

Dochter van Peter Hendriks
en Maria van Edik
D : Antje - G. 13-04-1884 volg 20-1
D : Maria - G. 23-05-1890 volg 20-2
D : Margaretha G. 09-06-1901 volg 20-3
Z : Piet Pieter - G. 30-10-1887 (USA)
Z : Berthus - G. 11-01-1892
--------------- O : 06-1969 in USA
Z : Hendrikus - G. 12-03-1894
-------------- O : 28-07-1894
Z : Hendrik - G. 18-01-1900 / ?
Z : Cornelis J - G. 1901 volg 22
Z : Petrus Johannes - G. 1885 volg 21

21 : Generatie 13
N : Petrus Johannes Haitsma
G : 19-08-1885 te Wageningen
O : 08-1963 te USA
L : 77 jaar
H : 27-08-1909 te Wageningen
B : Sigarenmaker
naar usa in 1912
21
N : Jansje Cornelissen
G : 1886 te Wageningen
O : ?
L : ?
H : 27-08-1909 te Wageningen
naar usa in 1912
Dochter van Carolus Cornelissen
en Jacobje van Aggelen
D : Cornelia - G. 1911 - in 1912 usa

Generatie 13
N : Piet Pieter Haitsma
G : 30-10-1887 te Wageningen
O :
L :
H :
B :

N :
G :
O :
L :
H :
B :
van
en

Generatie 13
N : Berthus Haitsma
G : 11-01-1892 te Wageningen
O :
L :
H :
B :

N :
G :
O :
L :
H :
B :
van
en

Generatie 13
N : Hendrik Haitsma
G : 18-01-1900 te Wageningen
O : 18-04-1981 te Beverwijk
L : 81 jaar
H : ?
B : ?

N : Helena Maria Lubbers
G : 1900
O : 13-01-1983 te Heemskerk
L : ?
H : ?
B :
Dochter van ?
en ?
D : Corrie j. - G. 31-08-1930

22 : Generatie 13
N : Cornelis Johannes Haitsma
G : 09-12-1901 te Wageningen
O : 25-05-1975 te Wageningen
L : 73 jaar
H : 13-07-1928 te Wageningen
B : ?
22
N : Nieske Elsenaar
G : 11-05-1903 te Wageningen
O : 24-01-1988 te Wageningen
L : 84 jaar
H : 13-07-1928 te Wageningen
Dochter van Jacob Elsenaar
en Garda Mulder
D : Gerda Cornelia - G. 1936 volg 22-1
Z : Petrus Johannes - G. 1929 volg 23

23 : Generatie 14
N : Petrus Johannes Haitsma
G : 18-12-1929 te Wageningen
O : 28-09-2002 te Winterswijk
L : 73 jaar
H : 01-12-1965 te Winterswijk
B : ?
23
N : Sophia Wilhelmina Kolenbrander
G : 24-09-1935 te Doetinchem
O :
L :
H : 01-12-1965 te Winterswijk
Dochter van Jan Willem Kolenbrander
en Garda Johanna Coops
?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Petrus Johannes Haitsma Nr.20
20-1
N : Antje Haitsma
G : 13-04-1884 te Wageningen
O : 17-01-1946 te Den Haag
L : 61 jaar
H : 09-08-1907 te Wageningen
B :
20-1
N : Frederik van Beek
G : 01-11-1882 te Angerlo
O : 14-06-1957 te Den Haag
L : 74 jaar
H : 09-08-1907 te Wageningen
B : ?
Zoon van Frederik van Beek
en Sara van Donk
Achternaam : van Beek
D : Cornelia Johanna - G. ?
Z : Frederik - G. ?
Z : Petrus Johannes - G. ?
-D van Petrus Johannes Haitsma Nr.20
20-2
N : Maria Haitsma
G : 23-05-1890 te Wageningen
O : 17-09-1944 te Wageningen
L : 54 jaar
H : 13-08-1913 te Den Haag
B :
20-2
N : Simon Cornelis Johannes Olivier
G : 13-06-1879 te Amsterdam
O : 09-08-1961 te Wageningen
L : 82 jaar
H : 13-08-1913 te Den Haag
B :
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Olivier
D : Jeanne Theodora Maria - G. ?
Z : Simon Cornelis Johannes - G. 1925
-D van Petrus Johannes Haitsma Nr.20
20-3
N : Margaretha Geertruida Haitsma
G : 09-06-1901 te
O : 1980
L : ?
H : ?
B :
20-3
N : Elize Dirk van den Outenaar
G : 17-07-1909 te ?
O : 15-09-1977 te Beverwijk
L : 68 jaar
H : ?
B : ?
Zoon van ?
en ?
?
-D van Cornelis Johannes Haitsma Nr.22
22-1
N : Gerda Cornelia Johanna Haitsma
G : 1936
O :
L :
H : 1957
22-1
N : Jan de Vries
G : 1931
O :
L :
H : 1957
B : ?
Zoon van Dirk Teunis de Vries
en Margaretha Elisabeth van der Stok
?
 
 

 

Stamboom Alle Ynses Haitsma - Blad 5
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
Zoon van Ynse Sjerps Haitsma
van Blad 0 - Nr. 4

1 : Generatie 10
N : Alle Ynses Haitsma
G : 1801
O : 09-07-1875
L : 74 jaar
H : 08-05-1841 te Wonseradeel
B : ?
1
N : Attje Tjipkes Attema
G : 26-02-1815 te Arum
O : 28-03-1907 te Wonseradeel
L : 92 jaar
H : 08-05-1841 te Wonseradeel
B :
Dochter van Tjipke Cornelis Attema
en Trijntje Sybes Katsma
D : Akke - G. 27-02-1842 volg 1-1
D : Trijntje - G. 25-07-1850 volg 1-2
Z : Cornelis - G. 06-03-1844
------------- O : 05-08-1846
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1-1
N : Akke Alles Haitsma
G : 27-02-1842 te Wonseradeel
O : 21-01-1911
L : 68 jaar
H : 20-05-1865 te Wonseradeel
B : ?
1-1
N : Oepke Sjerps Haitsma
G : 16-11-1839
O : 04-02-1883 te Wonseradeel
L : 43 jaar
H : 20-05-1865 te Wonseradeel
B : ?
Zoon van Sjerp Ynses Haitsma
en Fokje Johans van Abbema
Achternaam : Haitsma
D : Fokjen - G. 24-06-1867
D : Artje - G. 08-05-1871
D : Itske - G. 20-11-1878
Z : Alle - 19-12-1865
Z : Sjerp - G. 14-02-1870
Z : Sjerp - G. 19-09-1872
Z : Cornelis - G. 24-07-1876

1-2
N : Trijntje Alles Haitsma
G : 25-07-1850 te Wonseradeel
O : 15-01-1931 te Woneradeel
L : 80 jaar
H : 09-11-1876 te Wonseradeel
B :
1-2
N : Arnoldus Banning
G : 21-01-1852 te Wonseradeel
O : 01-05-1941 te Sneek
L : 89 jaar
H : 09-11-1876 te Wonseradeel
B : ?
Zoon van Hermanus Arnoldus Banning
en Wiebrigjen Franses Haarsma
Achernaam : Banning
D : Wiebrigje - G. 03-04-1878
D : Artje - G. 05-01-1885
D : Akke - G. 1891
Z : Alle - G. 08-07-1879
Z : Hermanus - G. 08-07-1879
Z : Alle - G. 28-02-1881
Z : Jan - G. 22-10-1883
Z : Arnoldus - G. 24-09-1889
Z : Cornelis - G. 18-02-1896
 

 

Stamboom - Ynse Sjerps Haitsma - Blad 6
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
Zoon van Sjerp Ynses Haitsma
van Blad 0 - Nr. 5

1 : Generatie 11
N : Ynse Sjerps Haitsma
G : 26-03-1823 te Wonseradeel
O : 24-10-1910 te Wonseradeel
L : 86 jaar
H : 15-05-1846 te Wonseradeel
B : ?
1
N : Baukje Sierds Steeginga
G : 06-07-1823 te Wonseradeel
O : ?
L : ?
H : 15-05-1846 te Wonseradeel
B :
Dochter van Sierd Popkes Steeginga
en Tjitske Ottes Folkerts
D : Tjitske - G. 19-02-1848 volg 1-1
D : Fokjen - G. 03-07-1850 volg 1-2
D : Sierdje - G. 08-04-1852 volg 1-3
D : Oetske - G. 18-11-1855 volg 1-4
Z : Sjerp - G. 19-10-1846 volg 10
Z : Sierd - G. 05-03-1859
--------------- O : 19-06-1860
Z : Johan - G. 02-08-1864
--------------- O : 22-06-1872
Z : Sied - G. 03-04-1861 volg 2

2 : Generatie 12
N : Sied Haitsma
G : 03-04-1861 te Barradeel
O : 05-10-1940 te Harlingen
L : 78 jaar
H : 15-11-1884 te Barradeel
B : ?
2
N : Minke Tigchelaar
G : 01-07-1864 te Oostdongeradeel
O : 29-12-1930 te Barradeel
L : 66 jaar
H : 15-11-1884 te Barradeel
B :
Dochter van Durk Tigchelaar
en Trijntje de Haan
D : Trijntje - G. 01-11-1886 / ?
D : Baukje - G. 21-05-1888
----------------- O : 29-01-1937
D : Hinke - G. 29-04-1890
--------------- O : 30-07-1916
D : Tjitske - G. 28-05-1893 volg 2-1
D : Jetske - G. 03-07-1899 / ?
Z : Ynse - G. 25-05-1885 ? /USA
Z : Dirk - G. 23-09-1891
-------------- O : 23-01-1892
Z : Johan - G. 07-07-1897
-------------- O : 19-01-1900
Z : Johan - G. 06-06-1902
-------------- O : 04-04-1920
Z : Dirk - G. 07-09-1895 volg 3

3 : Generatie 13
N : Dirk Haitsma
G : 07-09-1895 te Almenum
O : 29-05-1970 te Harlingen
L : 74 jaar
H : 26-07-1917 te Franeker
B : Landarbeider
3
N : Aagje Sjaardema
G : 15-03-1897 te Franeker
O : 04-11-1969 te Harlingen
L : 72 jaar
H : 26-07-1917 te Franeker
B :
Dochter van Johannes Sjaardema
en Trijntje Salverda
D : Trijntje - G. 30-12-1917 Midlum
------------- O : 04-01-1918
D : Trijntje - G. 1919 volg 3-1
D : Minke - G. 1920 volg 3-2
D : Aaltje - G. 1921 volg 3-3
D : Baukje - G. 1924 volg 3-4
D : Johanna - G. 1927 volg 3-5
Z : Sied - G. 1926 volg 20
Z : Johannes - G. 1932 volg 30
Z : Ynse - G. 1935 volg 4

4 : Generatie 14
N : Ynse Haitsma
G : 1935
O :
L :
H : 1958
B : Vrachtwagen chauffeur
4
N : Pietje van de Witte
G : 18-03-1935 te Witmarsum
O : 11-10-2002
L : 67 jaar
H : 1958
B :
Dochter van Harmen van de Witte
en Lipkje Rusticus
Z : Dirk - G. 1959 volg 40
Z : Harm - G. 1960 volg 5

5 : Generatie 15
N : Harm Haitsma
G : 1960
O :
L :
H : 1984
B : Gemeente ambtenaar
5
N : Sijke Elisabeth Salverda
G : 1963
O :
L :
H : 1984
B :
Dochter van Tjibbe Salverda
en Elisabeth Dijkstra
D : Elsbeth - G. 1988
D : Piety - G. 1991 ?
Z : Ynse - 1986
Z : Tjibbe - G. 1996
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Ynse Sjerps Haitsma Nr.1
1-1
N : Tjitske Ynses Haitsma
G : 18-02-1848 te Exmorra
O : 14-05-1929 te Schettens
L : 81 jaar
H : 20-05-1871 te Wonseradeel
2 H : 17-10-1885 te Wonseradeel
3 H : 11-09-1897 te Witmarsum
1-1
N : Anne Bruinsma
G : 30-05-1842
O : 03-07-1884
L : 42 jaar
H : 20-05-1871 te Wonseradeel
B : ?
Zoon van Tiete Annes Bruinsma
en Dirkjen Taekes Robijn

N : Jetze de Jong
G : 06-04-1852
O : 08-12-1891
L : 39 jaar
H : 17-10-1885 te Wonseradeel
Zoon van Louw Jetzes de Jong
en Ykke Sieks Postma

N : Tjalling Spyksma
G : 12-02-1846
O : 14-05-1929
L : 83 jaar
H : 11-09-1897 te Witmarsum
Zoon van Pier Bote Spyksma
en Hinke Jans Bergstra
Achternaam : Bruinsma
D : Dirkje - G. 03-02-1873


Achternaam : de Jong
D : Baukje - G.09-05-1887
-D van Ynse Sjerps Haitsma Nr.1
1-2
N : Fokjen Ynses Haitsma
G : 02-07-1850 te Wonseradeel
O : 11-01-1927 te Wonseradeel
L : 76 jaar
H : 13-05-1876 te Wonseradeel
B :
1-2
N : Siebe Heinsma
G : 28-07-1846
O : 20-04-1935
L : 87 jaar
H : 13-05-1876 te Wonseradeel
B : ?
Zoon van Tjalling Siebes Heinsma
en Bijke Ages Baarda
Achternaam : Heinsma
Z : Tjalling - G. 03-07-1888
-D van Ynse Sjerps Haitsma Nr.1
1-3
N : Sierdje Ynses Haitsma
G : 08-04-1852 te Franekeradeel
O : 12-03-1928 te Wonseradeel
L :
H : 19-05-1877 te Wonseradeel
B :
1-3
N : Douwe Heinsma
G : 15-04-1850
O : 05-05-1924
L : 74 jaar
H : 19-05-1877 te Wonseradeel
B : ?
Z van Tjalling Siebes Heinsma
en Bijke Ages Baarda
Achternaam : Heinsma
D : Baukje - G. 25-06-1879
D : Bieke - G. 15-03-1883
D : Tjitske - G. 07-06-1886
D : Tjitske - G. 21-08-1887
D : Fokje - 02-09-1895
Z : Tjalling - G. 22-04-1878
Z : Ynze - G. 15-03-1889
Z : Siebe - G. 09-10-1890
Z : Sjerp - G. 07-02-1894
-D van Ynse Sjerps Haitsma Nr.1
1-4
N : Oetske Ynses Haitsma
G : 18-11-1855 te Franekeradeel
O : 09-06-1878
L : 22 jaar
H : 17-11-1877 te Franekeradeel
B :
1-4
N : Johannes Metselaar
G : 06-07-1849
O : 15-01-1938
L : 88 jaar
H : 17-11-1877 te Franekeradeel
B : ?
Zoon van Michiel Jacobs Metselaar
en Trijntje Johannes de Vries
Achternaam : Metselaar
Z : Ynse - G. 15-06-1878
-D van Sied Ynses Haitsma Nr.2
2-1
N : Tjitske Sieds Haitsma
G : 28-05-1893 te Barradeel
O : 31-12-1978 te Harlingen
Begraven te Harlingen
L : 85 jaar
H : 03-06-1920 te Harlingen
B :
2-1
N : Jan van den Berg
G : 24-05-1893 te Harlingen
O : 29-10-1973 te Harlingen
Begraven te Harlingen
L : 80 jaar
H : 03-06-1920 te Harlingen
B : ?
Zoon van Dirk van den Berg
en Willemke Tjallingii
?
-D van Dirk Sieds Haitsma Nr.3
3-1
N : Trijntje Haitsma
G : 25-01-1919 te Midlum
O : ?-09-1998 te Zuid Afrika
L : 79 jaar
H : 22-04-1943 te Alkmaar
B :
3-1
N : Simon Petrus Duits
G : 02-11-1918 Wijk aan Zee en Duin
O : ?
L : ?
H : 22-04-1943 te Alkmaar
B : ?
Zoon van Hendrik Duits
en Elisabeth Catharina Adelaar
Achternaam : Duits
D : Agatha - G. 1943
D : Simone Petronella - G. 1951
D : Thea Johanna - G. 1958
Z : Hendrik Dirk - G. 1946
-D van Dirk Sieds Haitsma Nr.3
3-2
N : Minke Haitsma
G : 10-10-1920 te Midlim
O :
L :
H : 13-09-1945 te ?
B :
3-2
N : Willem E. Sander
G : 21-08-1921 te Egmond aan zee
O :
L :
H : 13-09-1945 te ?
B : ?
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Sander
D : Lida - G. 1946
D : Agatha W. - G. 1952
Z : Martinus C. - G. 1949
-D van Dirk Sieds Haitsma Nr.3
3-3
N : Aaltje Haitsma
G : 05-12-1921 te Almenum
O :
L :
H : 01-11-1945 te Alkmaar
B :
3-3
N : Willem Richard Gol
G : 11-04-1916 te Beesterzwaag
O : 18-10-1984 te Alkmaar
L : 68 jaar
H : 01-11-1945 te Alkmaar
B : ?
Zoon van Roelof Gol
en Evertje Douwsma
Achternaam : Gol
D : Everdina - G. 1946
Z : Dirk - G. 1948
-D van Dirk Sieds Haitsma Nr.3
3-4
N : Baukje Haitsma
G : 15-06-1924 te Almenum
O : 08-06-2000 te ?
L : 75 jaar
H : ?-?-1945 te ?
B :
3-4
N : Ype Visser
G : ?
O : 13-10-1999 te ?
L : ?
H : ?-?-1945 te ?
B : ?
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Visser
D : Aagje - G. 1947
Z : Piet - G. 1950
Z : Dirk - G. 1965
-D van Dirk Sieds Haitsma Nr.3
3-5
N : Johanna Haitsma
G : 1927
O :
L :
H : 1950
B :
3-5
N : Dick Blom
G : ?
O : 13-10-2001 te ?
L : ?
H : 1950
B : ?
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Blom
D : Thea - G. 1953
D : Anja - G. 1959
Z : Piet - G. 1952
Z : Dick - G. 1956
Z : Ronald - G. 1969
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
########################
########################
########################
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
-Z van Ynse Sjerps Haitsma Nr.1
10 : Generatie 12
N : Sjerp Ynses Haitsma
G : 19-10-1846 te Wonseradeel
O : 29-10-1872 te Barradeel
L : 26 jaar
H : 27-05-1871 te Barradeel
B : ?
10
N : Trijntje Jenzes Visser
G : 22-10-1849 te Barradeel
O : 26-06-1917 te Harlingen
L : 67 jaar
H : 27-05-1871 te Barradeel
Dochter van Jenze Edses Visser
en Truike Rintjes Kuipers
D : Baukje - G. 10-05-1872
---------------- O : 10-10-1872
##########################
##########################
##########################
-Z van Dirk Sieds Haitsma Nr.3
20 : Generatie 14
N : Sied Haitsma
G : 1926
O :
L :
H : 1953
B : Timmerman-uitvoerder
20
N : Johanna Hendrika Wijker
G : 03-06-1923 te Velsen
O : 22-09-2005 te Velsen
L : 82 jaar
H : 1953
B :
Dochter van Gerrit Wijker
en Marie Blok
D : Maria - G. 1954 volg 20-1
D : Agnes - G. 1957volg 20-2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw Haitsma
Getrouwd met Man
hun kinderen
-D van Sied Haitsma Nr.20
20-1
N : Maria Johanna Haitsma
G : 1954
O :
L :
H : 1980
B :
20-1
N : Johan Elferink
G : 1955
O :
L :
H : 1980
B : Elektrotechnisch Ir
Zoon van Johan Wijker
en Eufemia van Koningshoven
Achternaam : Elferink
D : Irene Madeleine - G. 1985
Z : Edward Christiaan - G. 1982
-D van Sied Haitsma Nr.20
20-2
N : Agnes Henriette Haitsma
G : 1957
O :
L :
H : 1981
B :
20-2
N : Cornelis Zwama
G : 1952
O :
L :
H : 1981
B : Landbouwer
Zoon van Tamme Zwama
en ?
Achternaam : Zwama
D : Marleen - G. 1986
Z : Daniel - G. 1983
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##########################
##########################
##########################
Man Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
-Z van Dirk Sieds Haitsma Nr.3
30 : Generatie 14
N : Johannes Haitsma
G : 1932
O :
L :
H : 1952
B : ?
30
N : Hennie Norbruis
G : ?
O :
L :
H : 1952
Dochter van ?
en ?
D : Betty - G. 1953 volg 30-1
D : Aagje - G. 1955 volg 30-2
D : Tine - G. 1961 volg 30-3
D : Dirkje - G. ? volg 30-4
Z : Sied - G. ?
Z : Rense - G. 1965
Z : Dirk - G. ?

31 : Generatie 15
N : Rense Haitsma
G : 1965
O :
L :
H : 1993
B : ?
31
N : Carin Catherina Gertruda Henrica Giesbers
G : 1968
O :
L :
H : 1993
Dochter van ?
en ?
D : Suzanne - G. 1996
D : Marjolein - G. 1998
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Johannes Haitsma Nr.30
30-1
N : Betty Elisabeth Haitsma
G : 1953
O :
L :
H : 1971
30-1
N : Dick Dirk Jan van Hoorn
G : 1951
O :
L :
H : 1971
B : ?
Zoon van ?
en ?
Achternaam : van Hoorn
Z : Danny Eduard Christiaan - G. 1973
Z : Rene - G. 1976
-D van Johannes Haitsma Nr.30
30-2
N : Aagje Haitsma
G : 1955
O :
L :
H : 1972
B :
30-2
N : Willen Vermazen
G : 1954
O :
L :
H : 1972
B : ?
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Vermazen
D : Joke - G. 1973
Z : Andre - G. 1975
-D van Johannes Haitsma Nr.30
30-3
N : Tine Haitsma
G : 1961
O :
L :
B : Interieurverzorgster
H : 1983
30-3
N : Dick Dirk Blom
G : 1961
O :
L :
H : 1983
B : Fruitmasters & Vrachtwagenchaufeur
Zoon van Antonie Albertus Blom
en Johanna Cornelia van Leerdam
Achternaam : Blom
D : Sylvia - G. 1987
D : Ilona - G.1995
Z : Albert Antoni Albertus - G. 1990
-D van Johannes Haitsma Nr.30
30-4
N : Dirkje Haitsma
G : ?
O :
L :
H : 1978
30-4
N : Bart Albertus van Mourik
G : 1952
O :
L :
H : 1978
B : ?
Zoon van ?
en ?
Achternaam : van Mourik
D : Petra - G. ?
D : Sandra - G. ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##########################
##########################
##########################
Man : Haitsma
Getrouwd mat Vrouw
hun Kinderen
-Z van Ynse Haitsma Nr.4
40 : Generatie 15
N : Dirk Haitsma
G : 1959
O :
L :
H : 1986
B : Electronicaspecialist
40
N : Ybeltje Bakker
G : 1967
O :
L :
H : 1986
B :
Dochter van Sjoerd Bakker
en Wiebrig Feenstra
D : Yvonne Wybrigje - G. 1987
D : Lisanne Rebecca - G. 2000
Z : Michiel Peter - G. 1990
##########################
##########################
##########################
 
 

 
Stamboom - Broer Sjerps Haitsma - Blad 7
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
Zoon van Sjerp Ynses Haitsma
van Blad 0 - Nr. 5

1 : Generatie 11
N : Broer Sjerps Haitsma
G : 25-05-1828 te Wonseradeel
O : 02-06-1892 te Wonseradeel
L : 64 jaar
H : 29-05-1852 te Wonseradeel
B : ?
2 H : 19-03-1863
1
N : Aaf Roelofs Huisman
G : 14-02-1834 te Wymbritseradeel
O : 14-04-1860 te Wonseradeel
L : 26 jaar
H : 29-05-1853 te Wonseradeel
B :
Dochter van Roelof Fokeles Huisman
en Antj Klazes Blanke
N : Feikjen Cornelis Reinsma
G : 26-05-1819 te Wonseraadeel
O : 23-08-1886 te Wonseradeel
L : 67 jaar
2 H : 19-03-1863 te Wonseradeel
Dochter van Cornelis Reins Reinsma
en Bakke Douwes Reitsma
D : Fokje - G. 19-03-1853 volg 1-1
D : Antje - G. 14-01-1856 volg 1-2
D : Itske - G. 07-02-1860
--------------- O : 01-06-1861
Z : Sjerp - G. 28-05-1858
--------------- O : 05-10-1859
Z : Roelof - G. 22-09-1854 volg 2

2 : Generatie 12
N : Roelof Broers Haitsma
G : 22-09-1854 te Wonseradeel
O : 27-04-1934 te Wonseradeel
L : 79 jaar
H : 18-05-1878 te Wonseradeel
B : ?
2
N : Aukjen Koehoorn
G : 07-03-1849 te Schoterland
O : 10-03-1931 te Wonseradeel
L : 82 jaar
H : te Wonseradeel
B :
Dochter van Folkert Ybeles Koehoorn
en Antje Annes van der Meulen
D : Afke - G. 31-03-1880 volg 2-1
D : Antje - G. 06-03-1884 volg 2-2
Z : Broer - G. 24-03-1887 volg 3

3 : Generatie 13
N : Broer Roelofs Haitsma
G : 24-03-1887 te Wons
O : 08-02-1955 te Witmarsum
Begraven te Wons
L : 67 jaar
H : 06-05-1911 te Witmarsum
B : ?
3
N : Ottje Politiek
G : 06-09-1884 te Makkum
O : 28-04-1974 te Workum
Begraven te Wons
L : 89 jaar
H : 06-05-1911 te Witmarsum
Dochter van Oepke Politiek
en Tjittje van der Meer
D : Tjitje - G. 30-12-1913
-------------- O : 06-05-1997
D : Aukje - G. 15-09-1915 volg 3-1
D : Ottje - G. 15-09-1915 volg 3-2
D : Afke - G. 24-03-1919 volg 3-3
Z : Roelof - G. 30-12-1913
------------- O : 15-02-1914
Z : Oepke - G. 30-01-1928 10
Z : Roelof - G. 14-03-1921 volg 4

4 : Generatie 14
N : Roelof Haitsma
G : 14-03-1921 te Midlum
O : 12-12-2000 te Harlingen
L : 79 jaar
H : 04-09-1945 te Emmen
B : ?
4
N : Johanna Wilhelmina Keen
G : 02-11-1919 te Sleen
O : 21-01-2003 te Leeuwarden
L : 83 jaar
H : 04-09-1945 te Emmen
B :
Dochter van ?
en ?
Z : Broer Otto Boudewijn - G. 1945 volg 5

5 : Generatie 15
N : Broer Otto Boudewijn Haitsma
G : 1945
O :
L :
H : 1969
B : ?
5
N : Trijntje Elisabeth Terpstra
G : 1943
O :
L :
H : 1969
B :
Dochter van ?
en ?
Z : Peter - G. 1978
Z : Roelof - G. 1975 volg 6

6 : Generatie 16
N : Roelof Haitsma
G : 1975
O :
L :
H : 2002
B :
6
N : Miranda de Greeuw
G : ?
O :
L :
H : 2002
B :
Dochter van ?
en ?
?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Broer Sjerps Haitsma Nr.1
1-1
N : Fokje Broers Haitsma
G : 19-03-1853 te Wonseradeel
O : 07-01-1939 te Wonseradeel
L : 85 jaar
H : 07-09-1876 te Wonseradeel
B :
1-1
N : Age de Vries
G : 14-07-1848 te Wonseradeel
O : 04-07-1939 te Wonseradeel
L : 90 jaar
H : 07-09-1876 te Wonseradeel
B : ?
Zoon van Arjan Johannes de Vries
en Antje Ages Salverda
Achternaam : de Vries
D : Hitje - G. 14-07-1886
D : Afke - G. 23-02-1894
Z : Broer - G. 20-12-1876
Z : Broer - G. 14-01-1879
-D van Broer Sjerps Haitsma Nr. 1
1-2
N : Antje Broers Haitsma
G : 14-01-1856 te Wonseradeel
O : 07-01-1940 te Dokkum
L : 83 jaar
H : 22-05-1880 te Wonseradeel
B :
1-2
N : Mient Timmermans
G : 18-12-1857 te Ferwerderadeel
O : 27-07-1903 te Wonseradeel
L : 45 jaar
H : 22-05-1880 te Wonseradeel
B :
Zoon van Jan Sakes Timmermans
en Trijntje romkes Kingma
Achternaam : Timmermans
D : Trijntje - G. 25-02-1885
D : Afke - G. 18-02-1887
D : Taetske - G. 03-03-1888
D : Fokje - G. 26-08-1889
D : Maaike - G. 04-04-1893
D : Aukje - G. 02-03-1895
D : Trijnte - G. 18-07-1897
D : Hieke - G. 07-06-1899
Z : Jan - G. 09-12-1880
Z : Broer - G. 30-01-1883
Z : Broer - G. 22-08-1890
Z : Jetze - G. 24-04-1892
-D van Roelof Broers haitsma Nr.2
2-1
N : Afke Roelofs Haitsma
G : 30-03-1880 te Wonseradeel
O : ?
L : ?
H : ?
B :
2-1
N : Aga van Zandbergen
G : ?
O : ?
L : ?
H : ?
B : ?
van
en
Achternaam : van Zandbergen
D : Aukjen - G. 1911
-D van Roelof Broers Haitsma Nr.2
2-2
N : Antje Roelofs Haitsma
G : 06-03-1884 te Wonseradeel
O : 31-01-1943 te Wons
L :58 jaar
H : 26-05-1909 te Wonseradeel
B :
2-2
N : Klaas Sjerps Haitsma
G : 04-01-1879 te Wonseradeel
O : 13-06-1957
L : 77 jaar
H : 26-05-1909 te Wonseradeel
B : ?
Zoon van Sjerp Johans Haitsma
en Maaike Haagsma
-D van Broer Roelofs Haitsma Nr.3
3-1
N : Aukje Broers Haitsma
G : 15-09-1915 te Anjum
O : 29-03-2002 te ?
L : 85 jaar
H : 27-05-1936 te ?
B :
3-1
N : Jan Vlietstra
G : 06-04-1912 te Harlingen
O : 28-01-1991 te ?
L : 78 jaar
H : 27-05-1936 te ?
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Vlietstra
D : Ottie - G. ?
Z : Rienk - G. ?
Z : Roelof - G. ?
Z : Jan - G. ?
Z : Broer - G. ?
-D van Broer Roelofs Haitsma Nr.3
3-2
N : Ottje Broers Haitsma
G : 15-09-1915 te Anjum
O : ?
L : ?
H : 19-06-1940 te Franekeradeel
B :
3-2
N : Piet Smid
G : 16-09-1913 te Waaxens
O : 18-04-1972 te Sneek
L : 58 jaar
H : 19-06-1940 te Franekeradeel
B : ?
Zoon van Tjerk Smid
en Treinou Fekkes
Achternaam : Smid
Z : Tjerk - G. 1942
Z : Broer - G. 1946
-D van Broer Roelofs Haitsma Nr.3
3-3
N : Afke Broers Haitsma
G : 24-11-1919 te Anjum
O : ?
L : ?
H : 15-03-1944 te Fanekeradeel
B :
3-3
N : Jacob Spoelstra
G : 25-06-1916 te Harlingen
O : ?
L : ?
H : 15-03-1944 te Franekeradeel
B : ?
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Spoelstra
D : Aukje- G. 1950
1 dag oud O : 17-09-1950
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##########################
##########################
##########################
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
-Z van Broer Roelofs Haitsma Nr.3
10 : Generatie 14
N : Oepke Sietse Haitsma
G : 30-01-1928 te Midlum
O : 11-08-2001 te Amstelveen
Begraven te Oudekerk a/d Amstel
L : 73 jaar
H : 29-09-1956 te Mantgum
B : ?
10
N : Harmke Ringnalda
G : 1931
O :
L :
H : 1956
B :
Dochter van Jacob Freaks Ringnalda
en Wiepkje Dijkstra
D : Astrid Wilma - G. 1958 volg 10-1
D : Irma Miranda - G. 1962 volg 10-2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Oepke Sietse Haitsma Nr.10
10-1
N : Astrid Wilma Haitsma
G : 1958
O :
L :
H : 1979
B :
10-1
N : Michael Jacobus Maria Krom
G : 1958
O :
L :
H : 1979
B : ?
Zoon van Jacobus Willebrordus Krom
en Bernardina Johanna Maria de Bruin
Achternaam : Krom
D : Aniek Merlijn - G. 1986
Z : Jurian Michiel - G. 1990
-D : Oepke Sietse Haitsma Nr.10
10-2
N : Irma Miranda Haitsma
G : 1962
O :
L :
H : 1984
B :
10-2
N : Cornelis Houssart
G : 1962
O :
L :
H : 1984
B : ?
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Houssart
Z : Stephan - G. 1988
Z : Dennis - G. 1991
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##########################
##########################
##########################
 
 

 

Stamboom - Ruurd Sjeps Haitsma - Blad 8
Man : Haitsma
Getrouwd met vrouw
hun Kinderen
Zoon van Sjerp Ynses Haitsma
van Blad 0 - Nr. 5

1 : Generatie 11
N : Ruurd Sjerps Haitsma
G : 02-01-1830 te Wonseradeel
O : 18-12-1892 te Wonseradeel
L : 62 jaar
H : 08-05-1858
B : ?
1
N : Antje Jacobs de Jong
G : 24-01-1830 te Wonseradeel
O : 27-04-1897 te Wonseradeel
L : 69 jaar
H : 08-05-1858 te Wonseradeel
Dochter van Jacob Pieters de Jong
en Antje Hantjes Jouwstra
D : Fokje - G. 11-05-1860 volg 1-1
D : Itske - G. 21-12-1863 volg 1-2
Z : Jacob - G. 14-09-1862
--------------- O : 16-10-1862
Z : Jacob - G. 03-01-1868 volg 2

2 : Generatie 12
N : Jacob Ruurds Haitsma
G : 03-01-1868 te Wonseradeel
O :?
L : ?
H : 18-04-1894 te Wonseradeel
B : ?
2
N : Dieuwke Keuning
G : ?
O : ?
L : ?
H : 28-04-1894 te Wonseradeel
B :
Dochter van ?
en ?
Weet u meer ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Ruurd Sjerps Haitsma Nr.1
1-1
N : Fokje Ruurds Haitsma
G : 11-05-1860 te Wonseradeel
O : 11-01-1922 te Bolsward
L : 61 jaar
H : 17-05-1884 te Wonseradeel
B :
1-1
N : Murk Woudstra
G : 24-06-1861 te Wymbritseradeel
O : 02-12-1941 te Bolsward
L : 80 jaar
H : 17-05-1884 te Wonseradeel
B : ?
Zoon van Jan Oebeles Woudstra
en Akke Sjerps Haitsma
-D van Ruurd Sjerps Haitsma Nr.1
1-2
N : Itske Ruurds Haitsma
G : 21-12-1863 te Wonseradeel
O : 02-08-1921 te Bolsward
L : 57 jaar
H : 31-05-1885 te Bolsward
B :
1-2
N : Willem van Nus
G : 03-02-1862 te Bolsward
O : 05-01-1941 te Wonseradeel
L : 78 jaar
H : 31-05-1885 te Bolsward
B : ?
Zoon van Petrus Willems van Nus
en Mintje Douwes Buma
Achternaam : van Nus
D : Mintje - G. 22-05-1888
D : Antje - G. 21-12-1899
Z : Ruurd - G. 19-12-1892
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##########################
##########################
##########################
 
 

 

Stamboom - Oepke Sjerps Haitsma - Blad 9
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
Zoon van Sjerp Ynses Haitsma
van Blad 0 - Nr. 5

1 : Generatie 11
N : Oepke Sjerps Haitsma
G : 16-11-1839 te Wonseradeel
O : 04-02-1883 te Wonseradeel
L : 43 jaar
H : 20-05-1865 te Wonseradeel
B : ?
1
N : Akke Alles Haitsma
G : 28-02-1842 te wonseradeel
O : 21-01-1911 te Wonseradeel
L : 68 jaar
H : 20-05-1865 te Wonseradeel
B :
Dochter van Alle Ynses Haitsma
en Attje Tjipkes Attema
D : Fokjen - G. 24-06-1867 volg 1-1
D : Artje - G. 08-05-1871 volg 1-2
D : Itske - G. 20-11-1878 volg 1-3
Z : Alle - 19-12-1865
-------------- O : 30-10-1886
Z : Sjerp - G. 12-02-1870
-------------- O : 23-03-1870
Z : Cornelis - G. 24-07-1876
--------------- O : 29-10-1910
Z : Sjerp - G. 19-09-1872 volg 2

2 : Generatie 12
N : Sjerp Oepkes Haitsma
G : 19-09-1872 te Wons
O : 21-01-1954 te Pingjum
L : 81 jaar
H : 15-05-1897 te Wonseradeel
B : ?
2
N : Trijntje Doekes de Vries
G : 18-09-1871 te Pingjum
O : 17-03-1954 te Witmarsum
L : 82 jaar
H : 15-05-1897 te Wonseradeel
Dochter van Doeke de Vries
en Sijke Bierma
D : Sijke - G. 15-12-1898 Wons/ ?
----------O : 25-08-1982 Arum
D : Akke - G. 25-09-1905 Wons/ ?
----------O : 08-01-1983 Harlingen
Z : Doeke - G. 14-11-1909 volg 10
Z : Oepke - G. 19-12-1899 volg 3

3 : Generatie 13
N : Oepke Sjerps Haitsma
G : 19-12-1899 te Wons
O : 05-03-1978 te Zeist
Begraven te Zeist
L : 78 jaar
H : 15-05-1924 te Wonseradeel
B : Timmerman
3
N : Jitske Tiesma
G : 15-10-1899 te Rinsumageest
O : 24-05-1987 te Zeist
Begraven te Zeist
L : 87 jaar
H : 15-05-1924 te Wonseradeel
B :
Dochter van Sieds Tiesma
en Lutske Wielinga
D : Lutske - G. 1929
Z : Sieds - G. 1932 volg 20
Z : Sjerp - G. 1926 volg 4

4 : Generatie 14
N : Sjerp Oepkes Haitsma
G : 1926
O :
L :
1e H : 1956
2e H : 1973
B : Militair
4
1e N : Trijntje Venema
G : 11-04-1927 te Follega
O : 01-06-1971 te Venlo
L : 44 jaar
H : 1956
B :
Dochter van Foppe Venema
en Trijntje Schilstra

2e N : Antje Lijzenga
G : 1937
O :
L :
H : 1973
Dochter van Sikke Lijzenga
en Geesje Mast
(1)
D : Trijntje - G. 1958
-------------- O : 1971
D : Jitske Lucie - G. 1961 volg 4-1
D : Irma Alice - G. 1962 volg 4-2
Z : Robbert Jillis - G. 1965 / ?
Z : Sieds Ulco - G. 1971
Z : Epko - G. 1957 volg 5

5 : Generatie 15
N : Epko Haitsma
G : 1957 (Friesland)
O :
L :
H : 1993 (USA)
B : Ambtenaar EU
5
N : Cristina Jordan
G : 1966 (California)
O :
L :
H : 1993 (USA)
B :
Dochter van Michael Jordan
en Yvonnea Altman
Z : Thomas Sjerp - G. 1995
Z : Lucas Michael - G. 1997
Z : Benjamin Robert - G. 2004
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Oepke Sjerps Haitsma Nr.1
1-1
N : Fokjen Oepkes Haitsma
G : 24-06-1867 te Wonseradeel
O : 24-12-1930 te Bolsward
L : 63 jaar
H : 11-05-1898 te Hennaarderadeel
B :
1-1
N : Tjerk Elgersma
G : 13-01-1862 te Wonseradeel
O : 17-12-1930 te Wonseradeel
L : 68 jaar
H : 11-05-1898 te Hennaarderadeel
B : ?
Zoon van Haye Steffens Elgersma
en Geertje Tjerks Terpstra
Achternaam : Elgersma
D : Geertje - G. 29-04-1899
Z : Oepke - G. 11-11-1900
-D van Oepke Sjerps Haitsma Nr.1
1-2
N : Artje Oepkes Haitsma
G : 07-05-1871 te Wonseradeel
O : 04-02-1925 te Oostdongeradeel
L : 53 jaar
H : 08-02-1908 te Oostdongeradeel
B :
1-2
N : Edsger Vermeer
G : 28-10-1860 te Wonseradeel
O : ?
L : ?
H : 08-02-1908 te Oostdongeradeel
B : ?
Zoon van Douwe Edsgers Vermeer
en Marijke Harmens Cuperus
Geen
-D van Oepke Sjerps Haitsma Nr.1
1-3
N : Itske Oepkes Haitsma
G : 20-11-1878 te Wonseradeel
O : 25-12-1924 te Wonseradeel
L : 46 jaar
H : 05-05-1909 te Wonseradeel
B :
1-3
N : Hidde de Vos
G : 09-11-1880 te Wonseradeel
O : 10-05-1940 te Wonseradeel
L : 59 jaar
H : 05-05-1909 te Wonseradeel
B : ?
Zoon van Arjen de Vos
en Hiltje Karsten
Geen
-D van Sjerp Haitsma Nr.4
4-1
N : Jitske Lucie Haitsma
G : 1961
O :
L :
H : 1993
B :
4-1
N : Maarten Willem Böckling
G : 1959 te Mwanza (Tanzania)
O :
L :
H : 1993
B : Account Manager
Zoon van Johannes G. T. Böckling
en Henriëtte Mattaar
Achternaam : Böckling
D : Anna - G. 1996
Z : Arjan - G. 1994
-D van Sjerp Haitsma Nr.4
4-2
N : Irma Alice Haitsma
G : 1962
O :
L :
H : 1984
B :
4-2
N : Ronald Frank Elzinga
G : 1960
O :
L :
H : 1984
B : Safety Engineer
Zoon van Lieuwe Anne Elzinga
en Alie van der Laan
Achternaam : Elzinga
D : Amarins - G. 1990
Z : Jesse - G. 1993
Z : Ieme - G. 2001
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##########################
##########################
##########################
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
-Z van Sjerp Oepkes Haitsma Nr.2
10 : Generatie 13
N : Doeke Haitsma
G : 14-11-1909 te Wons
O : 16-09-1995 te Holwerd
L : 85 jaar
H : 27-05-1931 te Metslawier
B : Landarbeider
10
N : Antje Sonnema
G : 28-04-1910 te Munnekezijl
O : 22-02-2008 te Ferwert
L : 97 jaar
Begraven te Holwerd
H : 27-05-1931 te Metslawier
Dochter van Alle Sonnema
en Ymkje Feenstra
D : Trijntje - G. 1936 volg 10-1
D : Ymkje - G. 1946 volg 10-2
Z : Alle - G. 1934 volg 30
Z : Oepke - G. 1946 volg 40
Z : Sjerp - G. 1932 volg 321

11 : Generatie 14
N : Sjerp Haitsma
G : 1932
O :
L :
H : 1957
B : ?
11
N : Wijtske van der Wal
G : 1934
O :
L :
H : 1957
Dochter van Rinze van der Wal
en Anna Folkertsma
D : Anna Antje - G. 1959 volg 11-1
D : Trijntje - G. 1962 volg 11-2
Z : Renze - G. 1968 volg 50
Z : Doeke - G. 1958 volg 322

12 : Generatie 15
N : Doeke Haitsma
G : 1958
O :
L :
H : 1986
B : ?
12
N : Sjoukje Fennema
G : ?
O :
L :
H : 1986
B :
Dochter van ?
en ?
?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Doeke Haitsma Nr.10
10-1
N : Trijntje Haitsma
G : 1936
O :
L :
H : 1958
B :
10-1
N : Pieter Fennema
G : 21-09-1927
O : 06-01-2007
L : 79 jaar
H : 22-05-1958
B : ?
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Fennema
D : Antje - G. 1961
D : Doety - G. 1967
Z : Jan - G. 1958
Z : Doeke 1965
-D van Doeke Haitsma Nr.10
10-2
N : Ymkje Haitsma
G : 1946
O :
L :
H : 1968
B :
10-2
N : Johannes Veldema
G : ?
O :
L :
H : 1968
B : ?
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Veldema
D : Anja - G. 1969
Z : Jan - G. 1968 ,,
Z : Doeke - G. 1983
-D van Sjerp Haitsma Nr.11
11-1
N : Anna Antje Haitsma
G : 1959
O :
L :
H : 1983
B :
11-1
N : Elle van der Ploeg
G : ?
O :
L :
H : 1983
B : ?
Zoon van ?
en ?
?
-D van Sjerp Haitsma Nr.11
11-2
N : Trijntje Haitsma
G : 1962
O :
L :
H : 1984
B :
11-2
N : Erwin de Jong
G : ?
O :
L :
H : 1984
B : ?
Zoon van ?
en ?
?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##########################
##########################
##########################
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
-Z van Oepke Haitsma Nr.3
20 : Generatie 14
N : Sieds Haitsma
G : 23-08-1932 te Birdaard
O : 14-09-2004 te Utrecht
L : 72 jaar
H : 1966
B : Gereedschapmaker
20
N : Jantje de Boer
G : 07-06-1932 te Marrum
O :
L :
H : 1966
B :
Dochter van G. de Boer
en S. Dijkstra
D : Sjoukje Jantina - G. 1968 volg 20-1
D : Jitty Tine - G. 1971 volg 20-2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun kinderen
-D van Sieds Haitsma Nr.20
20-1
N : Sjoukje Jantina Haitsma
G : 1968
O :
L :
H : Samenwonend
B :
20-1
N : Jack Lamers
G : ?
O :
L :
H : Samenwonend
B : ?
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Lamers
Z : Kai - G. 2004
Z : Mark - G. 2004
-D van Sieds Haitsma Nr.20
20-2
N : Jitty Tine Haitsma
G : 1971
O :
L :
H : ?
B :
20-2
N : Johan van Verseveld
G : ?
O :
L :
H : ?
B : ?
Zoon van ?
en ?
Achternaam : van Verseveld
Z : Adam - G. 2002
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##########################
##########################
##########################
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
-Z van Doeke Haitsma Nr.10
30 : Generatie 14
N : Alle Haitsma
G : 1934
O :
L :
H : 1959
B : ?
30
N : Anna de Haan
G : ?
O :
L :
H : 1959
B :
Dochter van ?
en ?
D : Tineke - G. 1960 volg 30-1
D : Anneke - G. 1963 volg 30-2
D : Ymie - G. 1968 volg 30-3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Alle Haitsma Nr.30
30-1
N : Tineke Haitsma
G : 1960
O :
L :
H : 1981
B :
30-1
N : Jan Visser
G : ?
O :
L :
H : 1981
B : ?
Zoon van ?
en ?
?
-D van Alle Haitsma Nr.30
30-2
N : Anneke Haitsma
G : 1963
O :
L :
H : 1987
B :
30-2
N : Jan Pier Sierksma
G : ?
O :
L :
H : 1987
B : ?
Zoon van ?
en ?
?
-D van Alle Haitsma Nr.30
30-3
N : Ymie Haitsma
G : 1968
O :
L :
H : 1991
B :
30-3
N : Tom Deinum
G : ?
O :
L :
H : 1991
B : ?
Zoon van ?
en ?
?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##########################
##########################
##########################
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
-Z van Doeke Haitsma Nr.10
40 : Generatie 14
N : Oepke Haitsma
G : 1946
O :
L :
H : 1970
B : Aannemer
40
N : Froukje Johanna v.d. Wielen
G : 1950
O :
L :
H : 1970
B :
Dochter van Arjen van der Wielen
en Siebrigje Brouwer
D : Sylvia - G. 1971 volg 40-1
D : Marjan - G. 1978 volg 40-2
Z : Arnoud - G. 1983
Z : Dennis - G. 1973 volg 41

41 : Generatie 15
N : Dennis Haitsma
G : 1973
O :
L :
H : 1999
B : Timmerman/aannemer
41
N : Anna Maaike Fennema
G : 1978
O :
L :
H : 1999
B : Verpleegkundige
Dochter van Otte Fennema
en Willemke Vellema
Z : Richard - G. 2002
D : Daniël G. 2004
Z : Erwin - G. 2007
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Oepke Haitsma Nr.40
40-1
N : Sylvia Haitsma
G : 1971
O :
L :
H : 1995
B : Leerkracht Basisonderwijs
40-1
N : Gelt Bouma
G : 1969
O :
L :
H : 1995
B : Chef aardappelhandel
Zoon van Homme Bouma
en Gerritje Feenstra
Z : Jorrik Martijn - G. 1997
Z : Jelmer Ruben - G. 2000
-D van Oepke Haitsma Nr.40
40-2
N : Marjan Haitsma
G : 1978
O :
L :
H : 2005
B : Verpleegkundige
40-2
N : Pier Hiemstra
G : 1974
O :
L :
H : 2005
B : Agrarisch ondernemer
Zoon van Martinus Hiemstra
en Trieneke Hovenga
Z : Menno Tiemen - G. 2007
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##########################
##########################
##########################
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
-Z van Sjerp Haitsma Nr.11
50 : Generatie 15
N : Renze Haitsma
G : 1968
O :
L :
H : 1995
B : ?
50
N : Joke Hamstra
G : 1973
O :
L :
H : 1995
Dochter van Anne Hamstra
en Anneke Zijlmans
D : Aniek - G. 2000
D : Hannah - G. 2005
Z : Jelle - G. 1998
Z : Joost - G. 2002
##########################
##########################
##########################
 

 

Stamboom Romke Haitsma - Blad 10
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
Zoon van Johan Sjerps Haitsma
van Blad 0 - Nr. 6

1 : Generatie 12
N : Romke Johans Haitsma
G : 17-07-1864 te Wonseradeel
O : ?
L : ? jaar
H : 19-05-1888 te Wonseradeel
B : Veehouder/Bloemistknecht
1
N : Joukje van der Wal
G : 17-03-1865 te Wonseradeel
O : ? te Wonseradeel
L : ? jaar
H : 19-05-1888 te Wonseradeel
B :
Dochter van Jan Pieters van der Wal
en Elisabeth Keunske Wytsma
D : Riemke - G. 08-09-1891 te Bloemendaal
Z : Jan - G. 28-07-1889 volg 2
Z : Johan - G. ?-?-1898 volg 10

Weet u meer ?

2 : Generatie 13
N : Jan Romkes Haitsma
G : 28-07-1889 te Wonseradeel
O : ? te Bergen (NH)
L : ? jaar
H : 18-12-1913 te Monnickendam
B : Jachtopziener
2
N : Lijsbeth Visser
G : 1887 te Monnickendam
O : ? te Bergen (NH)
L : ? jaar
H : 18-12-1913 te Monnickendam
Dochter van Hendrik Jan Visser
en Guurtje Kwakman
Z : Romke Jan - G. 21-11-1917 volg 3

3 : Generatie 14
N : Romke Jan Haitsma
G : 21-11-1917 te Bergen (NH)
O : 28-04-2003 te Hengelo (OV)
L : 84 Jaar
H : 01-12-1942 te Alkmaar
B : Dir. Centraal Adm
3
N : Anna Verwer
G : 1921
O :
L :
H : 1942
B :
Dochter van Jacobus Verwer
en Annetje ?
D : Elisabeth - G. 1943 volg 3-1
D : Annet - G. 1948 volg 3-2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met man
hun kinderen

3-1
N : Elisabeth Haitsma
G : 1943
O :
L :
H : 1966
B :
3-1
N : Hans Jürgen Holscher
G : 15-03-1938 te Bentheim (D)
O : 27-04-2006 te ?
L : 68 Jaar
H : 1966
B : Leider Logistiek
Zoon van Heinrich Holscher
en Hame ?
Achternaam : Holscher
Z : Thomas - G. 1968 (D)
Z : Jurgen - G. 1969 (D)

3-2
N : Annet Haitsma
G : 1948
O :
L :
H : 1978
B :
3-2
N : Jan Willem Knipscheer
G : 1944
O :
L :
H : 1978
B : Advocaat
Zoon van Johan Knipscheer
en Ellie ?
Achternaam : Knipscheer
D : Elisabeth Annetje - G. 1981
D : Eva Marike - G. 1981
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
####################
####################
####################
Man : Haitsma
Getrouwd met vrouw
hun Kinderen
-Z van Romke Johans Haitsma Nr. 1
10 : Generatie 13
N : Johan Haitsma
G : ?-?-1898 te Bloemendaal
O : ?
L : ?
H : 27-12-1922 te Bloemendaal
B : Chauffeur
10
N : Cornelia Vries
G : ? - ? - 1892 te Alkmaar
O : ?
L : ?
H : 27-12-1922 te Bloemendaal
B : Dienstbode
Dochter van Klaas Vries
en Guurtje Slinger
D : Frida Riemke - G. ? Getrouwd met Otto ? en vertrokken naar Argentinie
Weet u meer ?
 
 

 

Stamboom Johan Haitsma - Blad 11
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
Zoon van Sjerp Johans Haitsma
van Blad 0 - Nr. 7

1 : Generatie 13
N : Johan Sjerps Haitsma
G : 05-10-1880 te Allingawier
O : 02-03-1963 te Akkrum
L : 81 jaar
H : 04-06-1904 te Wonseradeel
B : Kruideniers winkel te Allingawier
1
N : Antje Jorritsma
G : 25-02-1884 te Wonseradeel
O : 06-03-1958 te Allingawier
L : 74 jaar
H : 04-06-1904 te Wonseradeel
B :
Dochter van Jacob Jorritsma
en Gettje Fortuin
D : Geertje - G. 03-12-1904
--------------- O : 06-08-1910
D : Maaike - G. 16-06-1909 volg 1-1
D : Geertje - 1923 volg 1-2
Z : Sjerp - G. 18-09-1914 volg 2
Z : Jacob - G. 24-11-1916
-----------------O : 13-01-1917

2 : Generatie 14
N : Sjerp Johans Haitsma
G : 18-09-1914 te Allingawier
O : 29-02-2004 te Heerenveen
Begraven te Akkrum
L : 89 jaar
H : 24-04-1940 te Wonseradeel
B : Vrachtwagen Chauffeur
2
N : Antje Zoethout
G : 1916
O : 14-11-2006 te Heerenveen
Begraven te Akkrum
L :
H : 24-01-1940 te Wonseradeel
B :
Dochter van Berend Tjisse Zoethout
en Antje Visser
D : Antje - G. 1941 volg 2-1
D : Maaike - G. 1943 volg 2-2
Z : Berend - G. 1955 volg 10
Z : Johan - G. 1945 volg 3

3 : Generatie 15
N : Johan Haitsma
G : 1945
O :
L :
H : 1969
B :
3
N : Albertje Janny Kok
G : 1948
O :
L :
H : 1969
B :
Dochter van ? Kok
en ?
D : Janny - G. 1970 volg 3-1
Z : Henk - G. 1974 volg 20
Z : Bert - G. 1977 volg 30
Z : Hans - G. 1978 volg 40
Z : Sjerp - G. 1972 volg 4

4 : Generatie 16
N : Sjerp Haitsma
G : 1972
O :
L :
H : 1993
B :
4
N : Wilhelmina van der Weerd
G : 1975
O :
L :
H : 1993
B :
Dochter van ? van der Weerd
en ?
D : Gerrigje - G. 1993
D : Albertje Janny - G. 1995
D : Mieke - G. 1998
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Johan Sjerps Haitsma Nr.1
1-1
N : Maaike Johans Haitsma
G : 16-06-1909 te Allingawier
O : 15-09-1995 te Bolsward
L : 86 jaar
H : 20-06-1936 te Wonseradeel
B :
1-1
N : Cornelis Tjeerdema
G : 1909
O : 01-12-1945 te Makkum
L : 35 jaar
H : 20-06-1936
B : Boer
Zoon van Haye Tjeerdema
en Jitske Dijkstra
Achternaam : Tjeerdema
D : Antje - G. 1939
Z : Haije - G. 1937
-D van Johan Sjerps Haitsma Nr.1
1-2
N : Geertje Johans Haitsma
G : 1923
O :
L :
H : 1945
B :
1-2
N : Tjalling Horjus
G : 1918
O : 1981
L : 62 jaar
H : 1945
B : Schipper
Zoon van Keimpe Horjus
en Hieke Roedema
Achternaam : Horjus
D : Antje - G. 1946
D : Hieke - G. 1963
Z : Keimpe - G. 1948
Z : Johan - G. 1951
Z : Sjerp - G. 1955
-D van Sjerp Johans Haitsma Nr.2
2-1
N : Antje Sjerps Haitsma
G : 1941
O :
L :
H : 1965
B :
2-1
N : Marinus Lukasse
G : 1940
O :
L :
H : 1965
B : ?
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Lukasse
D : Antje Jacoba - G. 1966
D : Jacoba - G. 1968
Z : Leyn Johannes Sjerp - G. 1971
Z : Sjerp - G. 1973
-D van Sjerp Johans Haitsma Nr.2
2-2
N : Maaike Sjerps Haitsma
G : 1943
O :
L :
H : 1969
B :
2-2
N : Hendrikus Snellen
G : 1941
O :
L :
H : 1969
B : ?
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Snellen
Z : Willem Sjerp - G. 1970
Z : Sjerp Willem - G. 1975
Z : Evert - G. 1978
Z : Antonie - G. 1982
-D van Johan Haitsma Nr.3
3-1
N : Janny Haitsma
G : 1970
O :
L :
H : 1994
B :
3-1
N : Teakle Jan HanenBurg
G : 1971
O :
L :
H : 1994
B : ?
Zoon van Jan Hanenburg
en Annigje Landsman
Achternaam : Hanenburg
D : Albertje Janny - G. 1995
D : Annigje - G. 1998
Z : Jurian - G. 1997
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##########################
##########################
##########################
Man : Haitsma
Getrouwd mat Vrouw
hun Kinderen
-Z van Sjerp Johans Haitsma Nr.2
10 : Generatie 15
N : Berend Haitsma
G : 1955
O :
L :
H : 1987
B : ?
10
N : Bettie Jans
G : ?
O :
L :
H : 1987
B :
Dochter van ? Jans
en ?
D : Johanna Marieke - G. 1988
D : Antje Jetske - G. 1993
D : Froukje Jansje - G. 1996
##########################
##########################
##########################
-Z van Johan Haitsma Nr.3
20 : Generatie 16
N : Henk Haitsma
G : 1974
O :
L :
H : 1999
B : ?
20
N : Johanna van de Weerd
G : 1981
O :
L :
H : 1999
B :
Dochter van ? van de Weerd
en ?
D : Gerrigje - G. 2000
##########################
##########################
##########################
-Z van Johan Haitsma Nr.3
30 : Generatie 16
N : Bert Haitsma
G : 1977
O :
L :
H : 2001
B : ?
30
N : Herma Naberman
G : 1977
O :
L :
H : 2001
B :
Dochter van ? Naberman
en ?
?
##########################
##########################
##########################
-Z van Johan Haitsma Nr.3
40 : Generatie 16
N : Hans Haitsma
G : 1978
O :
L :
H : ?
B : ?
40
N : Betsie van der Bij
G : ?
O :
L :
H : ?
B :
Dochter van ? van der Bij
en ?
D : Jacoba - G. 2004
D : Ytsje - G. ?
Z : Johan - G. 2007
##########################
##########################
##########################
 
 

 

Stamboom Feike Haitsma - Blad 12
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen

-Zoon van Sjerp Johans Haitsma
van Blad 0 - Nr. 7

1 : Generatie 13
N : Feike Haitsma
G : 22-05-1886 te Allingawier
O : 18-09-1950 te Wons
L : 64 jaar
H : 18-05-1917 te Stavoren
B : Veehouder
1
N : Geertje Visser
G : 22-01-1891 te Stavoren
O : 26-01-1970 te Wagenborgen
L : 78 jaar
H : 18-05-1917 te Stavoren
Dochter van Yge Visser
en Tiet de Boer
Z : Sjerp - G. 06-06-1918 Wons
-------------- O. 03-02-1919 Wons
D : Tiet - G. 14-06-1919 volg 1-1
D : Maaike - G. 1920 volg 1-2
D : Aaltje - G. 1922 volg 1-3
D : Johanna - G. 1927 volg 1-4
D : Ygje - G. 1933
-------------- O. 03-11-1949
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
1-1
N : Tiet Haitsma
G : 14-06-1919 te Wons
O : 25-11-2006 te Sneek
Begraven in Allingawier
L : 87 jaar
H : 21-05-1941 te Witmarsum
1-1
N : Johannes Dijkstra
G : 20-10-1912 te Allingawier
O : 12-05-2006 te Witmarsum
L : 93 jaar
H : 21-05-1941 te Witmarsum
B : Boeren arbeider / Kabinebaas
Zoon van Thomas Dijkstra
en Janke Kuipers
Achternaam : Dijkstra
D : Geertje - G. 1943
-------------- O. 01-08-1945 (verdronken)
D : Janke - G. 1948
D : Geertje - G. 1949
D : Ygje - G. 1951
D : Jantje - G. 1952
Z : Thomas - G. 1942
Z : Feike - G. 1944
Z : Geert - G. 1946
Z : Johannes - G. 1964
---------------------O. 31-01-2007 (42 Jaar)
1-2
N : Maaike Haitsma
G : 1920
O :
L :
H : 1946
1-2
N : Johannes Kuipers
G : 11-10-1918 te Bolsward
O : 14-04-2010 te Bolsward
Begraven te Allingawier
L : 91 jaar
H : 1946
B : Boer
Zoon van Gerrit Kuipers
en Aagje Veldman
Achternaam : Kuipers
Z : Gerrit - G. 1947
Z : Feike - G. 1949
Z : Age - G. 1954
Z : Geert - G. 1958
Z : Pier - G. 1959
1-3
N : Aaltje Haitsma
G : 03-03-1922 te Wons
O : 20-09-2009 te Bolsward
L : 87 jaar
Begraven te Burgwerd
H : 16-10-1945 te Witmarsum
1-3
N : Klaas Talsma
G : 31-01-1925 te Burgwerd
O : 02-11-1996 te Bolsward
Begraven te Burgwerd
L : 71 jaar
H : 16-10-1945 te Witmarsum
B : Boeren arbeider / Kaasmaker
Zoon van Wiebe Talsma
en Antje Dijkstra
Achternaam : Talsma
D : Geertje - G. 1946
D : Antje - G. 1947
D : Ygje - G. 1952
D : Tietje - G. 1959
D : Tjitske - G. 1961
Z : Wiebe - G. 1950
Z : Feike - G. 1953
Z : Sietse - G. 1958
Z : Klaas - G. 1966

1-4
N : Johanna Haitsma
G : 1927
O :
L :
H : 21-10-1953
1-4
N : Jacobus Willem Voorwinden
G : 11-05-1927 te Bethuizen
O : 19-02-1991 te Zwijndrecht
L : 63 Jaar
H : 21-10-1953
B : Chaufeur bij gemeente
Zoon van Leendert Voorwinden
en Geertruida den Hertog
Achternaam : Voorwinden
D : Marjo - G. 1964
Z : Feike - G. 1954
Z : Leendert - G. 1956
Z : Gerard - G. 1960
Z : Piet Jan - G. 1962
Z : Wilco - G. 1967
########################
########################
########################
 
 

 

Stamboom Klaas Haitsma - Blad 13
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
Zoon van Riemer Haitsma
van Blad 0 - Nr. 8

1 : Generatie 14
N : Klaas Haitsma
G : 05-03-1922 te Wons
O : 05-10-2000 te Utrecht
L : 78 jaar
H : 31-07-1958 te Bunnik
B : Heftuck chauffeur
1
N : Fijtje van Donselaar
G : 13-07-1921 te Werkhoven
O : 12-07-2000 te Zeist
L : 79 jaar
H : 31-07-1958 te Bunnik

Dochter van ? van Donselaar
en ?
Z : Gijsbertus Jan - G. 1962 volg 2
Z : Riemer G - G. 1960 volg 3
2 : Generatie 15
N : Gijsbertus Jan Haitsma
G : 1962
O :
L :
H :
B : Magazijnmedewerker
2
Rijsdijk
G :
O :
L :
H :
D : Silvia Antoinet - G. 1984
3 : Generatie 15
N : Riemer Gijsbertus Haitsma
G : 1960
O :
L :
H : 1985
B : Engineer Manager
3
N : Patty Jolin Schuitema
G : 1958
O :
L :
H : 1985
B : ?
Dochter van ? Schuitema
en ?
D : Gerfieke Jolin - G. 1994
D : Ingeborg Roos - G. 2000
Z : Klaas Nicolaas - G. 1987
Z : Aart Matthias - G. 1992
 
 

 

Stamboom Klaas Haitsma - Blad 14
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
Zoon van Sjerp Haitsma
van Blad 0 - Nr. 9

1 : Generatie 15
N : Klaas Haitsma
G : 1955
O :
L :
H : 1979
B : Vrachtwagen chauffeur
1
N : Catharina Johanna van Klaveren
G : 1959
O :
L :
H : 1979
B : Verzorgster
Dochter van J. van Klaveren
en ? Geijtenbeek
Z : Arnout Nicolaas - G. 1981
Z : Michael Frank - G. 1983 volg 2

2 : Generatie 16
N : Frank Haitsma
G : 1983
O :
L :
H :
B :

N : Silvia Wessels
G : 1986
O :
L :
H :
B :
D. van Wessels
en
Z : Milan - G. 2011
Z : Tygo Noud - G. 2014
 

 

Stamboom - Pier Hessels - Blad 15
Man
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
Zoon van Hessel Sybes - Boven aan van Blad 0

1 : Generatie 3
N : Pier Hessels
G : +/- 1594 te /
O : voor 1625 te Makkum
L :
H : ?
B :
1
1e vrouw N : Aagt Siebes
2e vrouw N : ?
G :
O :
L :
H :
B :
van 1e vrouw een kind : Siebe
---------------------------------------------


van 2e vrouw een kind : Pier volg 2

2 : Generatie 4
N : Pier Piers
G : +/- 1612
O : +/- 1679 te Makkum
L :
H : 25-11-1638 te Tzummarum
B :
2
N : Jeltie Meynerts Holckema
G : +/- 1613
O : 12-02-1662
L :
H : 25-11-1638 te Tzummarum
Dochter van Meynert Gerrits Holckema
en Trijn Wybes
D : Maertie - d. 01-01-1661
Z : Poppe - G. +/-1641 volg 3
Z : Pier - d. 03-04-1659 te Makkum

3 : Generatie 5
N : Poppe Piers
G : +/- 1641
O : 07-03-1713
L :
H : 05-07-1663 te Makkum
B : doarpsrj
3
N : Kancke Johanna Djurres
G : ?
O :
L :
H : 05-07-1663 te Makkum

2e vrouw : Tjitske Sybes
ondertrouw 11-02-1693 te Makkum
D : Treintje
D : Jeltje - d. 01-05-1664 makkum
D : Antje
Z : Duire - d. 1668
Z : Uilke - d. 1678
? : Siouck
Z : Marten - d. 1671
Z : Pier - d. 1675 volg 4

4 : Generatie 6
N : Pier poppes
G : +/- 1675
O : voor 27-10-1734
L :
H : ?
B : Boer te Kolderwalde
4
N : Foecke Hiddes
G :
O :
L :
H : ?
B :
van
en
Jansen - d. 01-12-1700 piaem
Hidde - d. 09-04-1703 piaem volg 5
Jansen - d. 14-04-1708 piaem
Antie - d. 15-05-1712 heech
Poppe - d. 10-02-1715 aldegea/ 1717 verdronken

Poppe Piers Haitsma 08-1717
heeft op Sint Anna Leen gestudeert

5 : Generatie 7
N : Hidde Piers
G : d. 09-04-1703 te Piaem
O : voor 1756
L :
H : 06-05-1725 te Pingjum
B : arbeider te makkum
5
N : Sjoukje Broers
G :
O :
L :
H : 06-05-1725 te Pingjum
Dochter van ?
en ?
Aukjen - d. 29-09-1726 skuzum
Aukjen - d. 19-09-1728 gaest
Pier - d. 01-01-1731 gaest
Foek - d. 21-11-1734 gaest volg 6
Broer - d. 30-01-1738 makkum
Sjoerd - d. 01-01-1743 makkum
Marten - d. 11-04-1746 makkum

6 : Generatie 8
N : Foek Hiddes
G : d. 21-11- 1734 te Gaast
O :
L :
H : 05-04-1761 te Makkum6
N : Jurjen Siebes Haitsma
G : d. 24-02-1735 te Makkum
O : ?
L : ?
H : 05-04-1761 te Makkum
B : ?
Opm ; 3x getrouwd geweest
1e Zijtjen Hindriks H : 08-01-1758
2e Foek Hiddes H : 05-04-1761
3e Aaltje Ruurds H : 19-09-1790

Hij was Zoon van Siebe Reiners
d.02-06-1698 Sexbierum
H : ? met ??
hun kinderen zijn :
D : Trijntje d.24-10-1726 Makkum
D : Jouwer d.01-09-1729 Makkum
D : Jouwer d.12-12-1732 Makkum
Z : Jurjen d.24-02-1735 Makkum
D : Trijntje d.16-110-1738 Makkum

Siebe Reiners vader is :
Reiner Siebes d.17-04-1670
H : 29-03-1696 in Sexbierum
met Jouwer Wijbrens uit Kimswerd
hun Kinderen zijn :
Z : Siebe d.02-06-1698 Sexbierum

Reiner Siebes zijn vader is :
Siebe Siebes d. ?
H : 05-12-1669 in Sexbierum
met Saakje Reiners uit Oosterbierum
hun Kinderen zijn :
Z : Reiner d.17-04-1670 Sexbierum
D : Antje d.22-10-1671 Sexbierum
Z : Siebe d.29-12-1672 Sexbierum
D : Antje d.14-06-1674 Sexbierum
D : Trijntje d.11-02-1677 Sexbierum
Z : Jan d.30-03-1679 Tzummarum
D : Trijntje d.27-03-1681 Tzummarum
Z : Siebe d.17-01-1686 Tzummarum
? : Lieuwe d.16-12-1688 Sexbierum
D : Antje d.08-11-1691 Sexbierum
Van zijn eerste vrouw ;Zijtjen Hindriks
Zijtjen - d. 10-12-1758 in Makkum

Van zijn tweede vrouw ; Foek Hiddes
D : Trijntje - G. 26-05-1766
---d. 01-06-1766 in Makkum
D : Sjoukje - G. 22-09-1768
---d : 20-10-1768 in Makkum
D : Sybrigje - G. 06-05-1771
---d. 20-05-1771 in Makkum volg 7
Z : Hidde - G. 16-12-1761
---d : 21-12-1761 in Makkum
7 : Generatie 9
N : Sybrigje Jurjens Haitsma
G : 06-05-1771 te Makkum
O : 13-08-1850 te Bolsward
L : 79 jaar
H : 01-06-1794 te Wonseradeel
7
N : Rinnert Meinderts
G : 27-06-1767 te Makkum
O : 19-10-1801 te Makkum
L : 34 jaar
H : 01-06-1794 te Wonseradeel
B : Houtstekfeint
Zoon van Meindert Rinnerts
en Jeltje Coenes , getr 15-04-1764

( Meindert vader en moeder waren Rinnert Dirks en Lijsbet Gatses getrouwd op 17-05-1738 ? )
D : Foekjen - G. 01-10-1795 volg 7-1
---d : 15-10-1795 in Makkum

Z : Meindert - G. 21-11-1797 volg 8
---d : 14-12-1797 in Makkum
Z : Jurjen - G. 07-04-1799
---d : 25-04-1799 in Makkum
Z : Jurjen - G. 07-05-1800 volg 30
---d : 08-06-1800 in Makkum
!!!!!!!
Zij en de kinderen nam haar eigen achternaam aan in 1811 omdat haar man Rinnert Meinderts was overleden !
!!!!!!!

8 : Generatie 10
N : Meindert Rinnerts Haitsma
G : 21-11-1797 te Makkum
d : 14-12-1797 te Makkum
O : 23-01-1872 te Bolsward
L : 74 Jaar
H : 11-01-1829 te Bolsward
B : Skipperfeint
8
N : Aukje Fetzes Dijkstra
G : 21-04-1802 te Bolsward
O : 23-10-1858 te Bolsward
L : 56 jaar
H : 11-01-1829 te Bolsward
Dochter van Fetze Sjoukes
en Dieuwke Johannes
D : Siebrigje - G. 04-10-1829 volg 8-1
D : Dieuwke - G. 13-11-1831 volg 8-2
D : Foekje - G. 30-09-1845 volg 8-3
Z : Rinnert - G. 21-10-1833 volg 9
Z : Fetze - G. 21-12-1835 volg 50
Z : Jurjan - G. 28-04-1838
----------------O. 10-11-1843
Z : Sjouke - G. 07-06-1840
------------------O. 02-01-1844
Z : Siebren - G. 20-06-1843 volg 70

9 : Generatie 11
N : Rinnert Meinderts Haitsma
G : 21-10-1833 te Bolsward
O : 18-04-1916 te Sneek
L : 82 jaar
H : 10-12-1865 te Hindeloopen
B : Schipper
9
N : Trijntje Kroese
G : 02-12-1831 te Goigarijp
O : ?
L : ?
H : 10-12-1865 te Hindeloopen
Dochter van Nicolaas Daniel Kroese
en Doetje Walters Zuiderveld
Z : Meindert - G. 17-08-1866 volg 10
Z : Nicolaas Daniel - G. 1867 volg 80
Z : Cornelis - G. 11-09-1869 ????
Z : Walter - G. 11-02-1874 volg 90

10 : Generatie 12
N : Meindert Rinnerts Haitsma
G : 17-08-1866 te Workum
O : 18-04-1953 te ?
L : 86 jaar
H : 02-09-1894 te Bolsward
B : Fabrieksarbeider
10
N : Geertje Tuinstra
G : 04-05-1873 te Ooststellingwerf
O : 26-12-1957 te ?
L : 84 jaar
H : 02-09-1894 te Bolsward
Dochter van Klaas Lefferts Tuinstra
en Aaltje Roelofs de Vries
D : Aaltje - G. 23-12-1895
D : Trijntje - G. 19-01-1899
Z : Rinnert G : ?? te Amsterdan
---O : 20-07-1912 te gemeente Elst
---L : 17 jaar
---B : Matroos
Z : Klaas - G. 07-05-1902
----------------O. 02-12-1902
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Rinnert Meinderts Nr.7
7-1
N : Foekjen Rinnerts Haitsma
G : 01-10-1795 te Bolsward
O : 21-04-1884 te Bolsward
L : 88 jaar
H : 14-12-1828 te Bolsward
B :
7-1
N : Anne Hinnes Terpstra
G : 19-01-1791 te Burgum
O : 05-11-1875 te Bolsward
L : 84 jaar
H : 14-12-1828 te Bolsward
B : ?
Zoon van Hinne Annes
en Beitske Gerrits
Achternaam : Terpstra
D : Siebrigje - G. 26-03-1829
--------------- O. 25-12-1832 te Bolsward
D : Hendrina - G. 09-05-1831
Z : Rinnert - G. 11-01-1835
-D van Meindert Rinnerts Haitsma Nr.8
8-1
N : Siebrigje Meinderts Haitsma
G : 04-10-1829 te Bolsward
O : ?
L : ?
H : 17-06-1860 te Bolsward
8-1
N : Jan Dirks Mulder
G : 02-05-1836 te Bolsward
O : ?
L : ?
H : 17-06-1860 te Bolsward
B : ?
Zoon van Dirk Jans Mulder
en Elisabet Jans Runia
Achternaam : Mulder
D : Aukje - G. 25-04-1861
Z : Dirk Jacobus - G. 04-12-1863
Z : Dirk - 04-07-1865
-D van Meindert Rinnerts Haitsma Nr.8
8-2
N : Dieuwke Meinderts Haitsma
G : 13-11-1831 te Workum
O : ?
L : ?
H : 16-11-1862 te Bolsward
B :
8-2
N : Sydze Dirks Wartena
G : 15-05-1831 te Bolsward
O : ?
L : ?
H : 16-11-1862 te Bolsward
B :
Zoon van Dirk Sytzes Wartena
en Tjitske Johannes Bouma
Achternaam : Wartena
D : Maria Elisabeth - G. 24-10-1865
Z : Pieter - G. 04-04-1864
Z : Meindert - G. 08-03-1870
-D van Meindert Rinnerts Haitsma Nr.8
8-3
N : Foekje Meinderts Haitsma
G : 30-09-1845 te Bolsward
O : 01-03-1874 te Menaldumadeel
L : 28 Jaar
H : 08-05-1873 te Menaldumadeel
8-3
N : Yeb Jacobus Stuninga
G : 20-09-1841 te Wonseradeel
O : 18-03-1877 te Wonseradeel
L : 35 jaar
H : 08-05-1873 te Menaldumadeel
B :
Zoon van Jacobus Jacobus Stuninga
en Ybeltje Klazes Dijkstra
Achternaam : Stuninga
D : Ybeltje - 22-02-1874
~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
####################
####################
####################
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
-Z van Rinnert Meinderts Nr.7
30 : Generatie 10
N : Jurjen Rinnerts Haitsma
G : 07-05-1800
O : 29-10-1847 te Barradeel
L : 47 jaar
H : 24-08-1820 te Wonseradeel
B : Pannenbakkersknecht
30
N : Mare Willems Faber
G : 27-12-1798 te Makkum
d : 17-01-1799 te Makum
O : 30-09-1868 te Harlingen
L : 69 jaar
H : 24-08-1820 te Wonseradeel
Dochter van Willem Eises Faber
en Atje Everts Dijkstra
D : Sybrigje - G. 17-06-1821
--------------O. 11-07-1822
D : Sybrigje - G. 01-09-1824 volg 30-1
Z : Willem - G. 24-11-1822 volg 31
Z : Rinnert - G. 26-04-1829
---------------------O. 02-09-1829
Z : Eise - G. 26-04-1829
---------------O. 05-09-1829
Z : Rinnert - G. 25-11-1832
---------------------O. 13-09-1834

31 : Generatie 11
N : Willem Jurjens Haitsma
G : 24-11-1822 te Wonseradeel
O : 07-07-1889 te Veendam
L : 66 jaar
H : 22-11-1856 te Franekeradeel
B : Pannenbakker
31
N : Taetske Annes Bouma
G : 24-06-1836 te Franekeradeel
O : ?
L : ?
H : 22-11-1856 te Franekeradeel
Dochter van Anne Annes Bouma
en Grietje Ypes Oosterbaan
D : Grietje - G. 04-09-1859
---------------O. 26-12-1859
D : Grietje - 17-06-1863
-------------------O. 05-10-1864
D : Grietje - G. 12-03-1865 ?
D : Maria - G. 17-08-1866 volg 31-1
D : Siebregjen - G. 1869 volg 31-2
D : Antje - G. 28-08-1873 volg 31-3
Z : Jurjen - G. 14-12-1857 volg 32
Z : Anne - G. 11-03-1861 volg 100

32 : Generatie 12
N : Jurjen Willems Haitsma
G : 14-12-1857 te Almenum
O : 19-10-1950 Hoogezand-Sappemeer
L : 92 jaar
H : 06-07-1889 te Fanekeradeel
B : was de grondlegger van Beton
Industrie Haitsma te Harlingen
32
N : Wytske Sytsma
G : 08-12-1865 te Midlum
O : 03-06-1900 te Barradeel
L : 34 jaar
H : 06-07-1889 te Fanekeradeel
Dochter van Hendrik Sytzes Sytsma
en Ynskje Gerbens Faber
D : Ynskje - G. 31-12-1891 volg 32-1
D : Taetske - G. 19-11-1893 volg 32-2
Z : Willem - G. 02-11-1890 volg 33
Z : Hendrik - G. 31-08-1895 volg 110
Z : Anne - G. 13-07-1898 volg 120

33 : Generatie 13
N : Willem Haitsma
G : 02-11-1890 te Barradeel
O : 14-10-1962 te Harlingen
L : 71 jaar
H : 28-08-1913 te Harlingen
B : Directeur beton industrie
33
N : Beitske Plantinga
G : 27-02-1890 te Harlingen
O : 23-05-1978 te Harlingen
L : 88 jaar
H : 28-08-1913 te Harlingen
Dochter van Foppe Plantinga
en Jetske Buisman
D : Jetske - G. 25-07-1915 volg 33-1
D : Ina - G. 1921
D : Wietske - G. 1920 volg 33-3
D : Beitske - G. 1926 volg 33-4
Z : Foppe Jurjen - G. 31-10-1917 volg 130
Z : Hendrik - G. 1929 volg 140
Z : Jurjen - G. 20-07-1914 volg 34

34 : Generatie 14
N : Jurjen Haitsma
G : 20-07-1914 te ?
O : 16-05-1977 te Harlingen
L : 62 jaar
H : 1938 (?)
B : Directeur Beton industrie
34
N : Jantje Nauta
G : 05-11-1914 te ?
O : 01-10-2000 te ?
L : 85 jaar
H : 1938 (?)
B :
Dochter van Jochem Nauta
en ?
D : Geeske Jeanette - G. 1947 volg 34-1
D : Beitske Ina Jacoba - G. 1948 volg 34-2
D : Levenlooskind - G. 1956
D : Jacoba Saskia - G. 1960 volg 34-3
Z : Jochem - G. 194? volg 150
Z : Bernhard Gerard - G. 1945 (160)
Z : Andries Foppe - G. 1950 volg 170
Z : Willem - G. 1939 volg 35

35 : Generatie 15
N : Willem Haitsma
G : 1939
O :
L :
H : ?
B : ?
35
N : Wieky Drost
G : ? te ?
O :
L :
H : ?
B :
Dochter van ? Drost
en ?
D : Karin - G. ?
D : Janine - G. ?
D : Margit - G. ?
Z : Jurjen - G. ?
weet u meer ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouw met Man
hun Kinderen
-D van Jurjen Rinnrts Haitsma Nr.30
30-1
N : Sybrigje Jurjens Haitsma
G : 01-09-1824 te Wonseradeel
O : 29-12-1855 te Harlingen
L : 31 jaar
H : 23-11-1844 te Barradeel
30-1
N : Jan Houbein (Houbeyn)
G : 15-04-1822 te Harlingen
O : 06-02-1899 te Harlingen
L : 77 jaar
H : 23-11-1844 te Barradeel
B :
Zoon van Johan Hendrik Houbein
en Christina Eernstman
Achternaam : Houbein
D : Marie - 05-08-1847
D : Wilhelmina - 21-11-1851
D : Hendrika - 20-12-1855
Z : Johan Hendrik - 22-09-1849
Z : Jurjen - 10-11-1854
-D van Willem Jurjens Haitsma Nr.31
31-1
N : Maria Haitsma
G : 17-07-1866 te Almenum
O : 23-03-1959 te Zwolle
L : 92 jaar
H : 1e 20-04-1899 te Veendam

H : 2e 29-06-1916 te Groningen
B : Koopvrouw/Winkellierster
31-1
1e N : Roelf van Wijk
G : 06-10-1871 te Borger Cie
O : 28-06-1907 te Groningen
L : 35 jaar
H : 20-04-1899 te Veendam
B : Karreman/voerman
Zoon van Jan van Wijk
en Albertje Forsten

2e N : Hensen Ruiter
G : 22-08-1864 te Muntendam
O : 08-07-1943 te Wildervank
L : 78 jaar
H : 29-06-1916 te Groningen
B : Landarbeider/Kruidenier
Zoon van Eppe Ruiter
en Stijntje Trennen
?
-D van Willem Jurjens Haitsma Nr.31
31-2
N : Siebregjen Haitsma
G : 18-03-1869 te Makkum
O : 04-06-1934 te Zuidlaren
L : 64 jaar
H : 15-05-1902 te Veendam
31-2
N : Beeno Kamminga
G : 1874 te Veendam
O : 09-03-1947 te Zuidlaren
L : ?
H : 15-05-1902 te Veendam
B : Timmerman
Zoon van Koop Kamminga
en Dievertje Geertsema
?
-D van Willem Jurjens Haitsma Nr.31
31-3
N : Antje Haitsma
G : 28-08-1873 te Almenum
O : ?
L : ?
H : 11-01-1900 te Veendam
31-3
N : Kornelis Drent
G : 1876 te Hoogezand
O : ?
L : ?
H : 11-01-1900 te Veendam
B : Binnenschipper
Zoon van Jan Drent
en Elsien Jonkman
Achternaam : Drent
D : Elsien - G. 1901
-D van Jurjen Willems Haitsma Nr.32
32-1
N : Ynskje Haitsma
G : 31-12-1891 te Almenum
O : 22-10-1969 te Groningen
L : 77 jaar
H : 05-94-1922 te Achtkarspelen
32-1
N : Anne van Dijk
G : 07-01-1895 te Westergeest
O : 01-06-1982 te Stadskanaal
L : 87 jaar
H : 05-04-1922 te Achtkarspelen
B : ?
Zoon van Mark van Dijk
en Trijntje van der Land
Achternaam : van Dijk
? : W - G. ?
-D van Jurjen Willems Haitsma Nr.32
32-2
N : Taetske Haitsma
G : 19-11-1893 te Almenum
O : 18-07-1982 te Oldenbroek
L : 88 jaar
H : 05-05-1920 te Veendam
32-2
N : Edo Wieringa
G : 1891 te Veendam
O : 26-04-1968 te Veendam
L : ?
H : 05-05-1920 te Veendam
B : Bakker
Zoon van Harm Jan Wieringa
en Harmanna Bontkes
Achternaam : Wieringa
Z : Harm Jan - G. ?
? : W - G. ?
-D van Willem Haitsma Nr. 33
33-1
N : Jetske Haitsma
G : 25-07-1915 te ?
O : 22-03-2003 te
L : 87 jaar
H : ?
begr : Hardinxveld
B :
33-1
N : Oeds .Andries Ferwerda
G : 19-02-1910 te ?
O : 13-11-1987 te ?
L : 78 jaar
H :?
begr : Hardinxveld
B : ?
Achternaam : Ferwerda
D : Beitske - G. ?
Z : Sietse - G. ?
Z : Willem - G. ?
Z : Hans - G. ?
Z : Bernard - G. ?
-D van Willem Haitsma Nr. 33
33-3
N : Wytske Haitsma
G : 18-05-1920 te Harlingen
O : 22-12-2000 te Harlingen
Begraven te Harlingen
L : 80 jaar
H : ?
B :
33-3
N : Egbert Greving
G : 25-12-1917 te ?
O : 19-11-1987 te ?
Begraven te Harlingen
L : 69 jaar
H : ?
B :
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Greving
D : Ina - G. ?
D : Jannie - G. ?
D : Jetti - G. ?
D : Roelienke - G. ?
Z : Willem - G. ?
-D van Willem Haitsma Nr. 33
33-4
N : Beitske Haitsma
G : 1926
O :
L :
H : ?
B :
33-4
N : Pieter W. Friso
G : ?
O :
L :
H : ?
B : ?
Zoon van ?
en ?
D : Beitske - G. ?
D : Liesbeth - G. ?
Z : Jan Willem - G. ?
-D van Jurjen Haitsma Nr. 34
34-1
N : Geeske Jeanette Haitsma
G : 1947
O :
L :
H :
B :
34-1
N : H.K.J. Dijkstra
G :
O :
L :
H :
B :
van
en
Achternaam : Dijkstra
Z : Aldrik - G. ?
-D van Jurjen Haitsma Nr.34
34-2
N : Beitske Ina Jacoba Haitsma
G :
O :
L :
H : 1977
B :
34-2
N : A.D. Stevens
G :
O :
L :
H : 1977
B :
Zoon van ? Stevens
en
?
-D van Jurjen Haitsma Nr.34
34-3
N : Jacoba Saskia Haitsma
G : 1960
O :
L :
H :
Ontbonden
B : Journalist
34-3
N : Smit
G :
O :
L :
H :
Ontbonden
Achternaam : Smit
D : Nynja Riëtte G. ?
D : Tirza Jurina G. ? ,,
Z : Jurjen Willem G. ? ,,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
###################
###################
###################
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
-Z van Meindert Rinnerts Haitsma Nr.8
50 : Generatie 11
N : Fetze Meinderts Haitsma
G : 21-12-1835 te Bolsward
O : 23-04-1917 te Bolsward
L : 81 jaar
1e H : 03-04-1870 te Bolsward
2e H : 16-03-1873 te Bolsward
B : Arbeider
50
1e N : Jantje de Boer
G : 27-06-1842 te Wonseradeel
O : 19-01-1872 te Bolsward
L : 29 jaar
H : 03-04-1870 te Bolsward
Dochter van Sikke Johannes de Boer
en Aaltje Johannes Molenaar

2e N : Sjoerdtje Bergsma
G : 19-10-1845 te Workum
O : 27-03-1888 te Bolsward
L : 42 jaar
H : 16-03-1873 te Bolsward
Dochter van Johannes Gerbens Bergsma
en Eeke Alberts Plantenga
1e vrouw
D : Aukje - G. 27-11-1870 volg 50-1
Levenlooskind - 08-01-1872
2e vrouw
D : Eeke - G. 04-06-1877 volg 50-2
D : Foekje - G. 04-06-1877 volg 50-3
D : Janna - G. 24-02-1882 / ?
Z : Jelle - G. 01-02-1874 volg 51
Z : Meindert - G. 23-08-1880 volg 180

51 Generatie 12
N : Jelle Fetzes Haitsma
G : 01-02-1874 te Bolsward
O : 15-04-1940 te Bolsward
L : 66 jaar
H : 27-05-1900 te Bolsward
B : Fabrieksarbeider
51
N : Fokje Stienstra
G : 08-03-1874 te Kollumerland
O : ?
L : ?
H : 27-05-1900 te Bolsward
Dochter van Tjipke Stienstra
en Eelkje de Haan

D : Sjoerdje - G . (ca 1908)
-----O : 08-12-1932 te Wassenaar
D : Eelkje - G. 19-03-1904 volg 51-1
D : Tjipke - G. ?
Z : Fetze - G. 19-06-1901 volg 52

52 : Generatie 13
N : Fetze Haitsma
G : 19-06-1901 te Bolsward
O : 24-07-1962 te ? - bg pl Huizum
L : 62 jaar
H : ?
B : ?
52
N : Janke Rozendaal
G : 17-08-1900 te Oostdongeradeel
O : 23-07-1992 te ? - bg pl Huizum
L : 91 jaar
H : ?
Dochter van Wiltje Rozendaal
en Froukje Tienstra
weet u meer ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Fetze Meinderts Haitsma Nr.50
50-1
N : Aukje Haitsma
G : 27-11-1870 te Bolsward
O : ca 1935
L : ? jaar
H : 12-08-1894 te Bolsward
50-1
N : Jacob Zijlstra
G : 22-02-1869 Wonseradeel
O : ?
L : ?
H : 12-08-1894 te Bolsward
B : ?
Zoon van Hantje Jacobs Zijlstra
en Sjoukje Sjoerds Terpstra
?
-D van Fetze Meinderts Haitsma Nr.50
50-2
N : Eeke Fetzes Haitsma
G : 04-06-1877 te Bolsward
O : 05-03-1966 te Den Haag
L : 88 jaar
H : 02-09-1908 te Wassenaar
50-2
N : Bernhard Marinus Bennink
G : 1879 te s-Gravenhage
O : ca 1925 te ?
L : ?
H : 02-09-1908 te Wassenaar
B : ?
Zoon van Barend Bennink
en Maria Magdalena Alida Stutterheim
Achternaam : Bennink
D : Maria M.A.- G. 15-06-1912 (zie Nr. 131)
D : Eeke Bernardina - G. 1917
---O : 05-01-1918 Leiden , 10 M Oud
-D van Fetze Meinderts Haitsma Nr.50
50-3
N : Foekje Fetzes Haitsma
G : 04-06-1877 te Bolsward
O : 1956 te Buckfestlee (lincolnsihre)
L : ?
H : ?
50-3
N : Edgar Richardson
G : 31-12-1882 te ?
O : 1967 te Buckfestlee
L : ?
H : ?
B : Jockey
Zoon van ?
en ?
D : Yanna Louisa - G. 31-06-1916 Stockel (be)
-D van Jelle Fetzes Haitsma Nr. 51
51-1
N : Eelkje Haitsma
G : 19-03-1904 te Bolsward
O : 07-08-1975 te Bolsward
L : 71 jaar
H : 28-05-1927 te Bolsward
B :
51-1
N : Tjitse Harmens Piekema
G : 31-03-1901 te Wolsum
O : 04-12-1968 te Bolsward
L : 67 jaar
H : 28-05-1927 te Bolsward
B :
Zoon van Harmen Piekes Piekema
en Klaaske Beinema
Achternaam : Piekema
D : Fokje - G. ?
D : Klaaske Sjoerdje - G. ?
Z : Harmen Tjitse - G. ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
###################
###################
###################
Man : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-Z van Meindert Rinnerts Haitsma Nr.8
70 : Generatie 11
N : Siebren Meinderts Haitsma
G : 20-06-1843 te Bolsward
O : 15-01-1924 te Bolsward
L : 81 jaar
H : 20-05-1876 te Hennaarderadeel
B :
70
N : Annaatje Walsweer
G : 06-02-1846 te Spannum
O : 08-10-1919 te Bolsward
L : 73 jaar
H : 20-05-1876 te Hennaarderadeel
Dochter van Sybren Johannes Walsweer
en Sipkje Jans Tjersma
D : Aukje - G. 10-08-1877 volg 70-1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met man
hun Kinderen

70-1 Vrouw : Haitsma
N : Aukje Siebrens Haitsma
G : 10-08-1877 te Bolsward
O : 14-03-1936 te Bolsward
L : 68 jaar
H : 08-06-1904 te Bolsward
70-1
N : Pieter Feenstra
G : 03-09-1878 te Bolsward
O : 23-12-1940 te Bolsward
L : 62 jaar
H : 08-06-1904 te Bolsward
B : ?
Zoon van Fokke Feenstra
en Nieskje Eerdmans
?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
###################
###################
###################
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
-Z van Rinnert Meinderts Haitsma Nr.9
80 : Generatie 12
N : Nicolaas Daniel Haitsma
G : 16-10-1867 te Workum
O : 14-12-1945 te Leeuwarden
... bg pl Huizum
L : 78 jaar
H : 15-05-1897 te Wonseradeel
B : Schipper
80
N : Ybeltje Jacobs Bergsma
G : 14-05-1871 te Wonseradeel
O : 04-11-1929 te Leeuwarden
L : 58 jaar
H : 15-05-1897 te Wonseradeel
Dochter van Jacob Bergsma
en Doutzen Tolsma
D : Doutje Trijntje - G. 1905 volg 80-1
Z : Rinnert - G. 09-06-1898
---------------O. 01-11-1901
Z : Jacob - G. 28-05-1900 volg 81
Z : Rinnert Sjoerd - G. 1903 volg 190

81 : Generatie 13
N : Jacob Nicolaas Haitsma
G : 28-05-1900 te Exmorra
O : 18-04-1991 te Heerenveen
L : 90 jaar
H : 15-08-1925 te Bolsward
B : Binnenvaartschipper

Jacob schipper aan boord Stanfries
81
N : Etje Pieters de Boer
G : 28-08-1899 te Bolsward
O : 05-03-1946 te Amsterdam
L : 46 jaar
H : 15-08-1925 te Bolsward
Dochter van Pieter Kornelis de Boer
en Neeltje Zijtzes Zandstra
D : Neeltje Jacoba - G. 1927 volg 81-1
Z : Nicolaas Dirk - G. 1932 volg 82

82 : Generatie 14
N : Nicolaas Dirk Haitsma
G : 1932
O :
L :
H : 1956
B : Stuurman grote handelsvaart
.... Inspecteur gevaarlijke stoffen 83
82
N : Grietje Weeteling
G : 1932
O :
L :
H : 1956
Dochter van Cornelis Weeteling
en Aagje Muusse
D : Karin - G. 1959 volg 82-1
D : Lilian - G. 1961 volg 82-2
Z : Robert - G 1957 volg 83

83 : Generatie 15
N : Robert Haitsma
G : 1957
O :
L :
1e H : 1987
ontbonden : 1996
2e H : 2002
B : Electricien
83
1e N : Kansma
G :
H : 1987
ontbonden : 1996

2e N : Irma de Lange
G : ?
O :
L :
H : 2002
B :
Dochter van ? de Lange
en ? ?
1e Vrouw
D : Ilona - G. 1993
Z : Ferry - G. 1989

2e Vrouw
Z : Ryan - G. 2000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun kinderen
-D van Nicolaas Daniel Haitsma Nr. 80
80-1
N : Doutje Trijntje Haitsma
G : 26-10-1905 te Exmorra
O : 12-06-2002 te Drachten
L : 96 jaar
H : ?
B :
80-1
N : Jacob de Vries
G : 25-05-1901 te ?
O : 13-06-1965 te ?
Begraven te Huizen
L : 64 jaar
H : ?
B : ?
Zoon van ?
en ?
Achternaam : de Vries
Z : Tjalling - G. ?
Z : Nico - G. ?
Z : Willem - G. ?
-D van Jacob Nicolaas Haitsma Nr.81
81-1
N : Neeltje Jacoba Haitsma
G : 1927 Leeuwarden
O :
L :
H : 1997
B : Verpleegster
81-1
N : Hendrik Bielderman
G : 1923
O :
L :
H : 1997
B : Chemicus Shell
Zoon van Hendrik Willem Bielderman
en Anna Maria Jacoba Martina Pel
-D van Nicolaaas Dirk Haitsma Nr. 82
82-1
N : Karin Haitsma
G : 1959
O :
L :
H : 1982
B :
82-1
N : Theo Douma
G : 1957
O :
L :
H : 1982
B : Journalist
Zoon van Geert Douma
en Alida Griek
Achternaam : Douma
Z : Niels - G. 1983
D : Floortje - G. 1985
-D van Nicolaas Dirk Haitsma Nr. 82
82-2
N : Lilian Haitsma
G : 1961
O :
L :
H : 1987
B : Verpleegkundige
82-2
N : Lucas van der Meulen
G : 1957
O :
L :
H : 1987
B : Verpleegkundige
Zoon van Jacob van der Meulen
en Catharina Heringa
Achternaam : van der Meulen
D : Paulien - G. 1988
Z : Tim - G. 1990
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
###################
###################
###################
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
-Z van Rinnert Meinderts Haitsma Nr.9
90 : Generatie 12
N : Walter Haitsma
G : 11-02-1874 te Bolsward
O : 07-10-1955 te ?
L : 81 jaar
H : 15-11-1899 te Waadinxveen
B : ?
90
N : Janna Broer
G : ?
O : ?
L : ?
H : 15-11-1899 te Waadinxveen
Dochter van ?
en ?
D : Catharina Cornelia- G. 27-02-1901
te Gouda ongehuwd , O. 26-08-1983

D : Margaretha Cornelia - G. 11-01-
1906 te Gouda---------O. 27-09-1906

D : Margarethat Cato - G. 15-11-1908
te Ismallia in Egypte

Z : Walter Jan - G. 14-09-1903
te Gouda

Z : Jan - G. 08-01-1905 volg 91

91 : Generatie 13
N : Jan Haitsma
G : 08-01-1905 te Gouda
O : 15-08-1969 te ?
L : 64 jaar
H : 24-07-1929 te Den Haag
B : ?
91
N : Anna Maria Elisabeth Stoop
G : 30-12-1904 te S`Gravenhagen
O : 20-01-1984 te Voorburg
L : 79 jaar
H : 24-07-1929 te Den Haag
Dochter van Johannes Stoop
en Johanna Adriana van Dongen
D : Marianne Theresia Ilone - G.1945 volg 91-1
Z : Anthonius Johannes Phillippus (Tom)- G. 1930 volg 92
Z : Jan (Tim)- G. 1934 volg 93

92 : Generatie 14
N : Anthonius Johannes Phillippus Haitsma (Tom)
G : 25-04-1930 te S`Gravenhagen
O : 25-12-1999 te Naarden
L : 69 jaar
H : 1958
B : Manager
92
N : Wilma Speldekamp
G : 1937
O :
L :
H : 1958
Dochter van ? Speldekamp
en ?
D : Ninette - G. 1962
D : Pauline - G. ?
D : Pamela - G. 1970

93 : Generatie 14
N : Jan (Tim) Haitsma
G : 1934
O :
L :
1e H : 1960
1e H : 1983 Ontbonden
2e H : 1987
B : Stuurman GHV / Manager / KLM
93
N : A. A. Fray
G :
O :
L :
H : 1960 te Singapore
in 1983 Ontbonden

2e Vrouw
N : Diana Lee Wiwczaruk
G : 1950
O :
L :
H : 1987
D : Anna Marie - G. 1963
Z : Anthonius Johannes Phillippus (Tom)- G. 1961
Z : Johannes Timotheus (Tim)- G. 1961
Z : Johannes Jacobus (Jack)- G. 1968
Z : David Bjorn - G. 1972
Z : Iain Kristian - G. 1974
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Jan Haitsma Nr. 91
91-1
N : Marianne Theresia Ilone Haitsma
G : 1945
O :
L :
H : 1972
91-1
N : Norbert H.M. Wehmeijer
G : ?
O :
L :
H : 1972
B : Manager
Zoon van ? Wehmeijer
en ?
Achternaam : Wehmeijer
Z : Maarten - G. 1974
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
########################
########################
########################
Man : Haitsma
Getrouwd met vrouw
hun Kinderen
-Z van Willem Jurjens Haitsma Nr.31
100 : Generatie 12
N : Anne Haitsma
G : 11-03-1861 te Barradeel
O : ?
L : ?
H : 30-11-1891 te Veendam
B : Pannenbakker
100
N : Geessien van Driesten
G : 1871 te Veendam
O : ?
L : ?
H : 30-11-1891 te Veendam
Dochter van Albert Cornelis van Driesten
en Geertruida kranenburg Heres
D : Geertruida - G. 1896 volg 100-1
D : Thea - G. ?
Z : Albert - G. ? volg 200
Z : Willem - G. 1893 volg 101

101 : Generatie 13
N : Willem Haitsma
G : 1893 te Veendam
O : ?
L : ?
H : 08-05-1919 te Veendam
B : Bouwkundige
101
N : Fennechien Drenth
G : 1891 te Veendam
O : ?
L : ?
H : 08-05-1919
Dochter van Harm Drenth
en Gezina Touker

Z : Anne Harm - G. ? volg 102
Z : Harm Albert - G. 1923 volg 210

weet u meer ?

102 : Generatie 14
N : Anne Harm Haitsma
G : ?
O :
L :
H : ?
B : ?
102
N : Els van Domselaar
G : ?
O :
L :
H : ?
B :
van
en
Z : Willem Dirk - G. ? volg 103
Z : Anne Harm - G. ? volg 104
Z : Dirk Jan - G. ? volg 105
Z : Albert - G. ?
Z : Martijn - G. ? volg 106

103 : Generatie 15
N : Willem Dirk Haitsma
G : ?
O :
L :
H : ?
B : ?
103
N : Emmy Vroom
G : ?
O :
L :
H : ?
B :
Dochter van ?
en ?
?

104 : Generatie 15
N : Anne Harm Haitsma
G : ?
O :
L :
H : ?
B : ?
104
N : Wien Gerards
G : ?
O :
L :
H : ?
B :
Dochter van ?
en ?
D : Elsa Maria - G. ?
Z : Anne - G. ?

105 : Generatie 15
N : Dirk Jan Haitsma
G : ?
O :
L :
H : ?
B : ?
105
N : Petra Kalden Sari Kiel
G : ?
O :
L :
H : ?
B :
Dochter van ?
en ?
D : Nina Else-Maria Carmen - G. ?
Z : Daan Dirk - G. ?

106 : Generatie 15
N : Martijn Haitsma
G : ?
O :
L :
H : ?
B : ?
106
N : Marja Pankras Evi
G : ?
O :
L :
H : ?
B :
Dochter van ?
en ?
?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw: Haitsma
Getrouwd met man
hun kinderen
-D van Anne Haitsma Nr.100
100-1
N : Geertruida Haitsma
G : 1896
O : ?
L : ?
H : 09-09-1919 te Veendam
100-1
N : Herman Lukkien
G : 1893 te Veendam
O : ?
L : ?
H : 09-09-1919 te Veendam
B : Tricotagefabrikant
Zoon van Pieter Lukkien
en Wilmina Jantina Kuiper
?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
####################
####################
####################
Man : Haitsma
Getrouwd met vrouw
hun Kinderen
-Z van Jurjen Willems Haitsma Nr.32
110 Generatie 13
N : Hendrik Haitsma
G : 31-08-1895 te Barradeel
O : 27-02-1975 te Bolsward
Begraven te Lemmer
L : 79 jaar
H : 28-05-1919 te Pietersbierum
B : Betonwerker
110
N : Tietje Hogenhuis
G : 03-10-1894 te ?
O : 18-08-1962 te Sneek
Begraven te Lemmer
L : 67 jaar
H : 28-05-1919 te Pietersbierum
Dochter van Klaas Hogenhuis
en Grytje Hylkema
Z : Jurjen - G. 01-08-1920 volg 111
Z : Klaas - G. 29-11-1922
--------O : 25-11-1930

111 Generatie 14
N : Jurjen Haitsma
G : 01-08-1920 te Oostermeer
O : 27-03-2005 te Heerenveen
L : 84 jaar
H : 11-01-1950 te Witmarsum
B : Bedrijfsleider NBM
111
N : Elisabeth Vellinga
G : 08-04-1925 te Lollum
O : 29-11-1991 te Lemmer
L : 66 jaar
H : 11-01-1950 te Witmarsum
Dochter van Popke Vellinga
en Grietje Ypma
D : Tietje Grietje - G. 1950 volg 111-1
D : Grietje Elisabeth - G. 1952 volg 111-2
D : Klazina - G. 1953
D : Nynke Alide Jitsch - G. 1966
Z : Hendrik - G. 1954
Z : Popke Jacob - G. 1958
Z : Jan Arend - G. 1961
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met man
hun Kinderen
-D van Jurjen Haitsma Nr. 111
111-1
N : Tietje Grietje Haitsma
G : 1950
O :
L :
H :
111-1
N : Eerdmans
G : 1949
O :
L :
H :
Achternaam : Eerdmans
Z : Jacok Dirk - G. 1973
Z : Jurjen Hendrik - G. 1974
-D van Jurjen Haitsma Nr. 111
111-2
N : Grietje Elisabeth Haitsma
G : 1952
O :
L :
H : relatie
B :
111-2
N : Gerhardus Visser
G : ?
O :
L :
H : relatie
B :
van
en
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
####################
####################
####################
Man : Haitsma
Getrouwd met vrouw
hun Kinderen
-Z van Jurjen Willems Haitsma Nr.32
120 Generatie 13
N : Anne Haitsma
G : 13-07-1898 te Barradeel
O : 06-06-1977 te Drachten
L : 78 jaar
H : 29-04-1920 te Harlingen
B : Directeur Beton Industrie
120
N : Minke Klaversma
G : 24-12-1894 te Rinsumageest
O : 13-03-1981 te Harlingen
L : 86 jaar
H : 29-04-1920 te Harlingen
Dochter van Taede Pieters Klaversma
en Jelske Douwes Wiegersma
D : Jetske - G. 30-01-1921 volg 120-1
D : Wietske - G. 17-01-1923 volg 120-2
D : Foekje - G. 17-01-1923 volg 120-3
D : Rinske Martha- G. 22-09-1929 volg 120-4
Z : Taede Pieter - G. 17-03-1935 volg 121
Z : Jurjen - G. 09-05-1926 volg 122

121 : Generatie 14
N : Taede Pieter Haitsma (Theo)
G : 17-03-1935 te ?
O : 01-03-1989 te Midsland
L : 53 jaar
H : ?
B : ?
121
N : Willie Fopma
G : ?
O :
L :
H : ?
B :
Dochter van ? Fopma
en ?
D : Ria - G. ?
D : Thea - G. ?
D : Anneke - G. ?

122 : Generatie 14
N : Jurjen Haitsma
G : 09-05-1926 te Harlingen
O : 11-03-1996 te Heerenveen
L : 69 jaar
H : ?
B : ?

Pand: Midlumerlaan 39 in Harlingen
Plaats van steen : oostgevel
122
N : Alie Stegenga
G : ?
O :
L :
H : ?
B :
van
en
D : Josien - G. ?
D : Minca - G. ?
Z : Anne - G.
Z : Henk - G. ?
Henk heeft een dochter Esther G. 12-02-1987
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met man
hun Kinderen
-D van Anne Haitsma Nr. 120
120-1
N : Jelske Haitsma
G : 30-01-1921 te Harlingen
O :
L :
H : 17-12-1946 te ?
B :
120-1
N : Martinus Herman Wiersema
G : 03-06-1910 te Wildervank
O :
L :
H : 17-12-1946 te ?
B : Makkelaar en bouwkundige
Zoon van Garbrand Siert Wiersema
en Roelfke Knottnerus
Achternaam : Wiersema
D : Mary - G. ?
Z : Garbrand - G. ?
Z : Roelie - G. ?
-D van Anne Haitsma Nr. 120
120-2
N : Wietske Haitsma
G : 17-01-1923 te Harlingen
O :
L :
H : ?
B :
120-2
N : Govert van Dijk
G : 31-01-1911 te ?
O :
L :
H : ?
B : ?
Zoon van ?
en ?
Achternaam : van Dijk
D : Magda - G. ?
D : Minke - G. ?
Z : Bert - G. ?
-D van Anne Haitsma Nr. 120
120-3
N : Foekje Haitsma
G : 17-01-1923 te Harlingen
O :
L :
H : ?
B :
120-3
N : Timon Douma
G : 08-04-1916 te ?
O : 10-10-1952 te ?
L : 36 jaar
H : ?
B : Ijzerhandelaar
Zoon van Anne Douma
en Klaaske van Wieren
Achternaam : Douma
D : Anneke - G. ?
D : Clary - G. ?
D : Wieteke - G. ?
Z : Dick - G. ?
-D van Anne Haitsma Nr. 120
120-4
N : Rinske Martha Haitsma
G : 22-09-1929 te Barradeel
O : 03-12-1981 te Harlingen
L : 52 jaar
H : ?
B :
120-4
N : Sieb Post
G : ?
O :
L :
H : ?
B : oliehandelaar
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Post
D : Mieke - G. ?
Z : Wim - G. ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
####################
####################
####################
Man : Haitsma
Getrouwd met vrouw
hun Kinderen
-Z van Willem Haitsma Nr. 33
130 : Generatie 14
N : Foppe Jurjen Haitsma
G : 31-10-1917 te Harlingen
O : 12-03-1982 te Harlingen
L : 64 jaar
H : ?
B : ?
130
N : Wilhelmina Friso
G : ?
O :
L :
H : ?
B :
Dochter van ?
en ?
D : Elisabeth W. - G. 1943 volg 130-1
D : Beitske T. - G. 1946 volg 130-2
D : Wilhelmina D. - G. 1949 volg 130-3
Z : Pieter J. - G. 1953
Z : Willem F. - G. 1947 volg 131

131
N : Willem Foppe Haitsma
G : 1947
O :
L :
H : ?
B : ?
131
N : H.C. (Jet)Zwart
G : ?
O :
L :
H : ?
B :
Dochter van ? Zwart
en ?
D : Maaike - G. ?
Z : Foppe - G. ?
Z : Joost - G. ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Foppe jurjen Haitsma Nr. 130
130-1
N : Elisabeth Wilhelmina Haitsma
G : 08-09-1943 te Harlingen
O : 25-09-2004 te ?
L : 61 jaar
H : ?
B :
130-1
N : Geert Paul de Vries
G : ?
O :
L :
H : ?
B : ?
Zoon van ?
en ?
Achternaaam : de Vries
D : Raija - G. ?
Z : Matthijs - ?
-D van Foppe Jurjen Haitsma Nr. 130
130-2
N : Beitske Theodora Haitsma
G : 1946
O :
L :
H : ?
B :
130-2
N : Mario Mariani
G : ?
O :
L :
H : ?
B : ?
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Mariani
: Aldo Grazia - ?
: Mattia - G. ?
-D van Foppe Jurjen Haitsma Nr. 130
130-3
N : Wilhelmina Dorothe Haitsma
G : 1949
O :
L :
H : ?
B :
130-3
N : J. J. Kloosterman
G : ?
O :
L :
H : ?
B : ?
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Kloosterman
Z : Friso - G. ?
Z : Christiaan - G. ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
####################
####################
####################
Man : Haitsma
Getrouwd met vrouw
hun Kinderen
-Z van Willem Haitsma Nr.33
140 : Generatie 14
N : Hendrik Haitsma
G : 1929
O : 1987
L :
H : ?
B : ?

N : Tiny Bergstra
G : ?
O :
L :
H : ?
B :
Dochter van ?
en ?
D : Jolanda - G. ?
Z : Willem - G. ? volg 141

141
N : Willem Haitsma
G : ?
O :
L :
H : ?
B : ?
141
N : Anneke Spruyt
G : ?
O :
L :
H : ?
B :
Dochter van ?
en ?
Z : Arne Hendrik
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
####################
####################
####################
Man : Haitsma
Getrouwd met vrouw
hun Kinderen
-Z van Jurjen Haitsma Nr. 34
150 : Generatie 15
N : Jochem Haitsma
G : 194?
O :
L :
H : ?
B : ?
150
N : G. Drost
G : ?
O :
L :
H : ?
B :
Dochter van ?
en ?
Z : Jurjen - G. ?
Z : Johan - G. ?
Z : Maurits - G. ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
####################
####################
####################
Man : Haitsma
Getrouwd met vrouw
hun kinderen
-Z van Jurjen Haitsma nr. 34
170 : Generatie 15
N : Andries Foppe Haitsma
G : 1950
O :
L :
H : ?
B : ?
170
N : E.R. Nieuwenhuis
G : ?
O :
L :
H : ?
B :
Dochter van ?
en ?
D : Marike - G. ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
####################
####################
####################
Man : Haitsma
Getrouwd met Vrouw
hun Kinderen
-Z van Fetze Meinderts Haitsma Nr. 50
180 Generatie 12
N : Meindert Fetzes Haitsma
G : 23-08-1880 te Bolsward
O : ?
L : ?
H : (1) +/-1909 (2) ?
B : ?
180
(1)N : Charlotte Maria Zindel
G : 16-01-1880 te S`Gravenhagen
O : 03-02-1924 te S`Gravenhagen
L : 44 jaar
H : +/-1909
Dochter van Willem Jacobus Zindel
en Maria Charlotte Borrebach

(2)N : Sophia ?
G : ?
O : ?
L : ?
H : ?
Dochter van ?
en ?
(1)
Z : Meindert - G. 08-03-1911 volg 181

181 Generatie 13
N : Meindert Haitsma
G : 08-03-1911 te Den Haag
O : 21-08-1990 te Den Haag
L : 79 jaar
H : 1937 te Den Haag
B : Hoofdconducteur NS
181
N : Maria Magdalena Alida Bennink
G : 15-06-1912 te ?
O : 09-12-1991 te Den Haag
L : 78 jaar
H : 1937 te Den Haag
Dochter van Bernhard Bennink
en Eeke Fetzes Haitsma (zie nr. 50-2)
D : Eeke C. M. - G. 1941 volg 181-1
D : Maria (Mary) - G. 1945 volg 181-2
Z : Bernhard M. - G. 1939 volg 183
Z : Meindert Jelle - G. 1943 volg 182
Z : Nicolaas - G. 28-11-1947
--------O : 25-05-1969 te Vlaardingen - 21 jaar

182 : Generatie 14
N : Meindert Jelle Haitsma
G : 1943
O : 2008
L :
H : 1968
B : Technicus
182
N : Teuntje Elsinga
G : 1945
O :
L :
H : 1968
B :
Dochter van Lieuwe Elsinga
en Aaltje van den Berg
geadopteerd van(Mary Haitsma nr.181-2)

D : Simone Haitsma - G. 1967 volg 182-1

183 Generatie 14
N : Bernhard Meindert Haitsma
G : 17-08-1939 te ?
O :
L :
H : 1963
B : Leraar / Vice-Directeur HCO
183
N : Christina Magrietha Rozenberg
G : 13-04-1942 te ?
O : 01-11-1998 te Rotterdam
L : 56 jaar
H : 1963
B :
Dochter van ?
en ?
D : Yvonne - G. 1968 volg 183-1
Z : Harald - G. 1970 volg 183

184 Generatie 15
N : Harald Meindert Bernhard Haitsma
G : 1970
O :
L :
H : 1997 Italie
B : IT-Manager
184
N : Irmgard Stecher
G : 1970 Italie
O :
L :
H : 1997 Italie
B :
Dochter van Lorenz Stecher
en Maria Thoni
Z : Moritz - G. 1998 Italie
Z : Tobias - G. 2000 Italie
Z : Jonas - G. 2003 Italie
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met Man
hun Kinderen
-D van Meindert Haitsma Nr. 181
181-1
N : Eeke Charlotte Maria Haitsma
G : 1941
O :
L :
H : 1969 te ?
B :
181-1
N : Achmed Zatout
G : ? te Algarije
O :
L :
H : 1969
B : ?
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Zatout
D : Fatima M- G. 1964
Z : Peter M- G. 1967
-D van Meindert Haitsma Nr. 181
181-2
N : Maria (Mary)Haitsma
G : 01-01-1945 te ?
O : 25-07-1993 te Rotterdam
L : 48 jaar
H : ?
B : Verpleegster
181-2 vader onbekend
D : Simone Haitsma - G. 1967
zie ook nr. 182 en 182-1
-D van M Haitsma
182-1
N : Simone Haitsma
G : 1967
O :
L :
H : Samenwonend
B :
182-1
N : Jos Heijkoop
G : 1969
O :
L :
H : Samenwonend
B : Productie coordinator
Zoon van Adrie Heijkoop
en Els Reijswoud
Achternaam : Heijkoop
Beau Jelle G. 2004
-D van Bernhard Meindert Haitsma Nr. 183
183-1
N : Yvonne Christina Maria Haitsma
G : 1968
O :
L :
H : 1997
B : Lerares
183-1
N : Harold Kersten
G : 1969
O :
L :
H : 1997
B : ?
Zoon van Cornelis Kersten
en Anneke Heinsbroek
Achternaam : Kersten
D : Anicke - G. 1998
Z : Sverre - G. 2000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
####################
####################
####################
Man : Haitsma
Getrouwd met vrouw
hun Kinderen
-Z van Nicolaas Daniel Haitsma Nr. 80
190
N : Rinnert Sjoerd Haitsma
G : 01-07-1903 te Exmorra
O : 28-05-1992 te Amsterdam
L : 88 jaar
H : 26-06-1947 te Amsterdam
B : Directeur Postkantoor
190
N : Gesina Dijkstra
G : 20-02-1920 te Amsterdam
O : 14-01-2012 te ?
L : 91 jaar
H : 26-06-1947 te Amsterdam
B : Steno-typiste
Dochter van Jurjen Dijkstra
en Wilhelmina Adriana Wolhoff
D : Ingrid - G. 1948 volg 190-1
D : Erna W. - G. 1950 volg 190-2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met man
hun Kinderen

190-1
N : Ingrid Haitsma
G : 1948
O :
L :
H : 1972
B : Leerkracht basisonderwijs
190-1
N : Gerard Hogenhout
G : 1950
O :
L :
H : 1972
B : Leerkracht basisonderwijs
Zoon van Jan Hogenhout
en Aagje Rietbrock
Achternaam : Hogenhout
D : Sandra - G. 1976
D : Femke - G. 1977
D : Mariken - G. 1979

190-2
N : Erna Wilhelmina Haitsma
G : 1950
O :
L :
H : 1970
B : Receptioniste/Telefoniste
190-2
N : Teije Geert Betten
G : 1945
O :
L :
H : 1970
B : Marketing manager
Zoon van Pieter Betten
en Anna Kroes
Achternaam : Betten
D : Anke - G. 1973
D : Marije - G. 1975
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
####################
####################
####################
Man : Haitsma
Getrouwd met vrouw
hun Kinderen
-Z van Anne Haitsma Nr. 100
200 : Generatie 13
N : Albert Haitsma
G : ?
O :
L :
H : ?
B : ?
200
N : Cato Dijkhuizen
G : ?
O :
L :
H : ?
B :
Dochter van ?
en ?
D : Anneke - G. ?
Z : Anne Harm - G. ? volg 201

201 : Generatie 14
N : Anne Harm Haitsma
G : ?
O :
L :
H : ?
B : ?
201
N : Antonia Margaretha Le Grand
G : ?
O :
L :
H : ?
B :
Dochter van ?
en ?
Z : Theodorus (Edo)- G. ?
Z : Albert Jan - G. ? volg 202

202 : Generatie 15
N : Albert Jan Haitsma
G : ?
O :
L :
H : ?
B : ?
202
N : Maja Hilde te Brake
G : ?
O :
L :
H : ?
B :
Dochter van ?
en ?
D : Laura Ayla - G. ?
D : Emmely Floor - G. ?
Z : Daan Bob - G. ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
####################
####################
####################
Man : Haitsma
Getrouwd met vrouw
hun Kinderen
-Z van Willem Haitsma Nr. 101
210 : Generatie 14
N : Harry-Harm Albert Haitsma
G : 10-01-1923 te Tjimahi Java
O : 17-03-1997 te Rijswijk
L : 74 jaar
H : ?
B : ir ceviel
210
N : Ans-Johanna Aleida van Benthem
G : 07-07-1926 te ?
O : 06-02-1974 te ?
L : 47 jaar
H : ?
B :
Dochter van ?
en ?
D : Inga - G. 1954 volg 210-1
D : Ragnhield - G. 1956 volg 210-2
D : Noëlle - G. 1962 volg 210-3
Z : Han - G. 1959
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrouw : Haitsma
Getrouwd met man
hun Kinderen
-D van Harry Haitsma Nr. 210
210-1
N : Inga Haitsma
G : 1954
O :
L :
H : ?
B :
210-1
N : Jan Brouwers
G : 1955
O :
L :
H : ?
B : ?
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Brouwers
D : Cindy - G. 1984
Z : Vincent - G. 1980
Z : Erik - G. 1982
Z : Arjan - G. 1986
-D van Harry Haitsma Nr. 210
210-2
N : Ragnhield Haitsma
G : 1956
O :
L :
H : ?
B :
210-2
N : Peter Vrijaldenhoven
G : 1955
O :
L :
H : ?
B : ?
Zoon van ?
en ?
Achternaam : Vrijaldenhoven
D : Natasja - G. 1981
D : Charlotte - G. 1992
Z : Arthur - G. 1988
Z : Joram - G. 1990
-D van Harry Haitsma Nr. 210
210-3 Generatie 15
N : Noelle P.V.D.Haitsma
G : 1962
O :
L :
H : ?
B :

210-3
N : Ingo Piepers
G : 1961
O :
L :
H : ?
B :
van
en
2 kinderen uit eerder huwelijk
Mike-1990 , Timo-1993
Achternaam : Piepers
D : Lisa J.A. - G. 2002
 

Heeft u meer informatie of heeft u nog foto`s laat het me weten
klik hier voor het mail-formulier

Link bij : Stambomen-Nederland.startkabel

Link bij : NGV - Genealogie

Link bij : Wunseradiel

Link bij : Sieswerda stamboom (THE SIESLIST)

Link bij : Wieger eigenoverzicht

Link bij : Nostalgisch.Koudum


Namens Jan Haitsma